Ambulancereddere: Lad det fremgå af CPR-registret, om borgere vil genoplives

DEBAT: Ambulancereddere genopliver ofte patienter, som aktivt har fravalgt det. Det kan undgås, hvis det fremgår af offentlige systemer eller CPR-registeret, skriver formanden for Reddernes Fagforening.

Af Rune Lynge Rasmussen
Paramediciner og formand, Reddernes Fagforening

I ambulancetjenesten i dag efterlever vi langt fra altid patientens ønske om ikke at blive genoplivet.

I ambulancerne kommer vi ofte ud i situationer, hvor vi bliver nødt til at begynde genoplivning af patienter, som helt tydeligt ikke har meget tilbage af livet.

Vi genopliver også patienter, som aktivt har fravalgt livsforlængende behandling og genoplivning. Vi har ikke mulighed for at efterleve patienternes ønske, da vi rent teknisk ikke har informationen, og dermed kan man ofte ikke fravælge at blive genoplivet, selvom man juridisk har ret til det.

Personligt oplevede jeg for nylig at genoplive en person, der havde fravalgt genoplivning. Patienten var på en aflastningsafdeling, da patienten havde brækket armen.

Patienten var hårdt ramt af kronisk sygdom og havde derfor fravalgt genoplivning, selvom patienten endnu ikke var fyldt 60 år.

Patienten faldt om på aflastningsafdelingen, og personalet på stedet kendte ikke patienten ret godt og begyndte derfor genoplivning. Jeg ankom med ambulancen, fortsatte genoplivningsforsøget og fik ret hurtigt gang i patientens hjerte.

Vi kørte patienten til hospitalet. Her informerede de os om, at de i patientens journal kunne se, at patienten aktivt havde fravalgt genoplivning. Problemet var bare, at hjertet nu slog så stabilt, at det ikke bare lige ville stoppe af sig selv igen.

Et svært spørgsmål
Vi kommer ofte til hjertestop på plejehjem, og ofte har personen med hjertestop ikke taget stilling til spørgsmålet om genoplivning.

Det er et svært emne at tale om og et stort spørgsmål at tage stilling til, samtidig med at man flytter væk fra sit hjem gennem mange år og flytter på plejehjem. Men det er et vigtigt spørgsmål. Måske skal det stilles meget tidligere, og måske skal det allerede, når man bliver visiteret til hjemmepleje i eget hjem, afklares, om man ønsker genoplivning.

Det spørgsmål skal så stilles med jævne mellemrum resten af livet, så der altid findes et opdateret svar på det ønske. Hvorvidt man ønsker at blive genoplivet eller ej, skal så fremgå i alle systemer eller endda stå i CPR-registret.

Når sundhedspersonale et eller andet sted i samfundet er i kontakt med en patient, vil oplysninger om genoplivning fremgå sammen med resten af CPR-informationerne. På den måde sikrer man, at denne vigtige information er hurtig og nemt tilgængelig.

Men det er ikke kun patienter med hjertestop, som vi risikerer at overbehandle. Alle patienter, der ikke er i stand til at svare for sig selv, risikerer at modtage behandling, som de ikke ønsker, fordi vi ikke kan tilgå den nødvendige information. I eget hjem kræver det et fysisk papir med den instruks, og det kan for de pårørende være svært at finde i pressede situationer.

Hvis dataene bliver lavet nemt tilgængelig for os på gulvet, vil det i meget højere grad være muligt for patienterne at få den selvbestemmelse, som de har ret til. Det vil lade dem få en værdig afslutning på livet.

Forrige artikel Jordemødre om tidlig pension: Skiftende arbejdstider og arbejde med mennesker slider også Jordemødre om tidlig pension: Skiftende arbejdstider og arbejde med mennesker slider også Næste artikel Forskere: Sygeplejerskemangel udgør en alvorlig trussel for patientsikkerheden Forskere: Sygeplejerskemangel udgør en alvorlig trussel for patientsikkerheden