Debat

Bedre Psykiatri: Uden bindende kvalitetsstandarder vil socialpsykiatriens problemer fortsætte

Så længe serviceniveauet er op til kommunerne selv, vil vi fortsat se en socialpsykiatri, der ikke fungerer. Derfor er det nu, at politikerne skal på banen og sikre bindende standarder, skriver landsformand Mads Engholm.

Det er nødvendigt, at en ny kvalitetsplan sikrer standarder for faglighed og indhold på botilbud for at give forskellige grupper af borgere med psykisk sygdom en meningsfuld tilværelse, skriver Mads Engholm.
Det er nødvendigt, at en ny kvalitetsplan sikrer standarder for faglighed og indhold på botilbud for at give forskellige grupper af borgere med psykisk sygdom en meningsfuld tilværelse, skriver Mads Engholm. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix
Mads Engholm
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Regeringen vil lave en kvalitetsreform med nationale standarder for de opgaver, som de vil flytte ud i det nære sundhedsvæsen. I Bedre Psykiatri mener vi imidlertid, at politikerne først og fremmest er nødt til at få styr på de indsatser, der allerede ligger i det nære sundhedsvæsen, inden de går i gang med at flytte mere over i det kommunale regi.

Temadebat

Hvilke dele af de kommunale sundhedsydelser skal være omfattet af en kvalitetsplan?

Med udspillet ‘Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder’ fra 2019 slog den daværende VLAK-regering fast, at en ny national kvalitetsplan skulle løfte kvaliteten i det nære sundhedsvæsen.

Men da magten skiftede hænder efter folketingsvalget, blev udspillet aldrig forhandlet på plads – og vi mangler fortsat at høre S-regeringens visioner.

Derfor spørger Altinget Sundhed nu centrale sundhedsaktører, hvilke dele af de kommunale sundhedsopgaver, der helt konkret bør være omfattet af sådan en plan?

Samtidig er der spørgsmålet om, hvordan balancen skal være mellem faglighed og politik. Skal kommunalpolitikerne have indflydelse på prioriteringen, eller skal alt være fastlagt nationalt? Og hvordan sikrer man ensartethed trods store forskelle på virkeligheden i landets 98 kommuner?

Skal Sundhedsstyrelsen have politisk armslængde? Og hvordan skal politikerne kunne styre økonomien, så de kommunale sundhedsudgifter ikke stikker af?

De spørgsmål vil eksperter og centrale sundhedsaktører vil diskutere i en ny temadebat om, hvordan en ny kvalitetsplan bør skrues sammen. 

Panelet består blandt andet af:

 • Sidsel Vinge, sundhedsdebattør og fhv. projektchef i Vive
 • Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældre Sagen
 • Inge Jekes, formand for Fagligt Selskab for Sygeplejersker i Kommunerne (FSSK)
 • Camilla Noelle Rathcke, formand for Lægeforeningen
 • Jette Skive (DF), formand for KL’s sundheds- og ældreudvalg
 • Pia Kürstein Kjellberg, projektchef i Vive
 • Jakob Bigum Lundberg, formand for FSD
 • Martina Jürsformand for Danske Bioanalytikere
 • Torben Hollmann, sektorformand i FOA
 • Bolette Friderichsen, formand for Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Claus Richter, adm. direktør i Diabetesforeningen
 • Anna Kaltoft, adm. direktør i Hjerteforeningen
 • Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet
 • Mads Engholm, landsformand i Bedre Psykiatri
 • Pia Dreyer, formand for Dansk Sygepleje Selskab

Debatpanelet vil løbende blive opdateret med flere navne. Hvis du ønsker at deltage i debatten, skal du skrive til debatredaktør Martin Mauricio for at aftale nærmere.

Du kan sende din henvendelse til mauricio@altinget.dk.

Politikerne kan med fordel starte med fire konkrete forslag, som vi i det følgende vil skitsere. Psykiatrien rummer nemlig talrige eksempler på det, der kan gå galt, når der mangler konkrete planer, krav og retningslinjer for, hvad der skal foregå i det nære sundhedsvæsen.

I dag er det op til kommunernes forgodtbefindende, hvilke indsatser og hvilken kvalitet der bliver tilbudt, og derfor er der alt for mange mennesker med psykisk sygdom, der går rundt med ubehandlede sygdomme, lever for kort tid, udskrives uden tilstrækkelig opfølgning og i det hele taget får sundhedstilbud af en lavere kvalitet end andre.

Start med standarder for socialpsykiatrien

Derfor mener vi i Bedre Psykiatri, at regeringens kommende kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen bør starte med at sætte bindende standarder i socialpsykiatrien.

For det første er det nødvendigt at sikre standarder for faglighed og indhold på botilbud for at give forskellige grupper af borgere med psykisk sygdom en meningsfuld tilværelse. Meget gerne ved at indføre et egentligt autorisationssystem for mennesker, der vil arbejde på bosteder og nationale krav til indhold, der sikrer meningsfuld aktivitet.

Så længe der ikke tages fat på den overordnede problematik, vil opgaver, der flytter til det nære sundhedsvæsen, havne i samme problemer, som psykiatrien kæmper med i dag.

Mads Engholm, landsformand, Bedre Psykiatri

For det andet er der brug for et minimum under antallet af timer, man får bostøtte, hvis man har brug for hjælp til at få hverdagen til at fungere samt krav til kommunerne om at sikre, at de personer, der leverer bostøtten, har de rigtige kompetencer. Samtidig skal der være mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse, så hjælpen tilgodeser borgerens behov.

For det tredje bør planen indeholde standarder for, hvad der skal være i kommunerne, hvis man har brug for akuthjælp. For eksempel krav om at kommunerne har sociale akuttilbud, hvor man som syg eller pårørende kan henvende sig og tale med nogen, hvis man har brug for hjælp til at løse en akut krise.

For det fjerde skal der stilles klare krav til inddragelse og hjælp til de pårørende, der lige nu knokler for at hjælpe sine nærtstående, der svigtes af systemet. Alle kommuner bør have pårørendevejledere, der hjælper pårørende med at kende og forstå kommunens tilbud og deres egne rettigheder.

Kræver opgør med serviceloven

At lave bindende standarder kræver et opgør med serviceloven, der i dag kun siger, at kommuner kan lave en indsats. I stedet bør der indføres lovgivning, der beskriver, at kommuner skal sørge for at borgere tilbydes en bestemt indsats. På samme måde skal lovgivningen indeholde krav til, hvad indsatserne skal indeholde.

For så længe, der ikke tages fat på denne overordnede problematik, vil opgaver, der flytter til det nære sundhedsvæsen, havne i de samme problemer, som psykiatrien kæmper med i dag. Det vil med andre ord sige, at der er lige så mange måder at løse opgaverne på, som der er kommuner og absolut ingen bund under, hvad kommunerne skal tilbyde borgerne i de tilbud, de stiller til rådighed.

Læs også

Det er nu, at politikerne skal på banen og sikre, at der kommer bindende standarder i psykiatrien. For med det oplæg vi har set fra Sundheds- og Socialstyrelserne, der skal danne baggrund for de politiske forhandlinger om den kommende 10-års plan for psykiatrien, er der ikke lagt op til uomgængelige krav til kommunerne eller konkrete retningslinjer for indsatserne.

Så længe serviceniveauet er op til kommunerne selv, vil vi fortsat se en socialpsykiatri, der ikke fungerer. Hvor bostederne fungerer som opbevaringssteder til svært syge mennesker, og et personale med alt for utilstrækkelige kompetencer, der forsøger at gøre deres bedste blandt borgere, der kæmper for at få en tålelig hverdag.

Vi vil se unge, der udskrives midt i en behandling for spiseforstyrrelse til forældre, der ikke aner sine levende råd. Pårørende, der står i sygehusenes akutmodtagelser midt om natten og kæmper for at få nogen til at tage sig af deres syge børn.

Derfor er anbefalingen fra Bedre Psykiatri til regeringens kommende kvalitetsplan klar: Få først styr på det, der allerede er ligger i det såkaldte nære sundhedsvæsen, inden I flytter mere. Alt andet er uforsvarligt.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mads Engholm

Landsformand, Bedre Psykiatri, formand, WeShelter, specialkonsulent, Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning
Cand.scient.anth. (Københavns Uni. 2010)