Danske Regioner: Vi tager høreområdet alvorligt

DEBAT: Regioner vil flere steder øge kapaciteten, og der åbnes nye offentlige klinikker på lokaliteter, hvor der ikke har været klinikker tidligere for at modgå ventetiderne på at få et høreapparat. Det skriver Ulla Astman fra Danske Regioner.

Af Ulla Astman (S)
Formand for Danske Regioners sundhedsudvalg

Det er ulykkeligt, når borgere gradvist mister hørelsen. De risikerer at blive ensomme og udelukket fra fællesskabet. Et fællesskab, som de fleste af os lever højt på at være en del af. 

Men der er heldigvis hjælp at hente, og i dag er det ikke hverken skamfuldt eller uæstetisk at bruge moderne små høreapparater. Fremover må det forventes, at endnu flere vil søge høreapparatbehandling, både fordi der bliver flere ældre, som har stadigt større forventninger til at kunne føre et aktivt liv, og fordi teknologien bliver bedre. 

Derfor er det nødvendigt, at vi er opmærksomme på området.

Flere klinikker
Sundheds- og Ældreministeriets evaluering har dog vist, at de offentliges klinikkers ventetid desværre kan være lang og med store forskelle fra egn til egn.

Det er vi i regionerne klar over, men vi gør også noget ved det: Vi øger flere steder kapaciteten her i år, og der åbnes nye offentlige klinikker på lokaliteter, hvor der ikke har været klinikker tidligere. 

Derfor forventer vi, at ventetiden mange steder vil falde, samtidig med at mange borgere vil få et offentligt tilbud tættere på deres bolig, end de hidtil har haft. Vi er desuden altid åbne for at diskutere yderligere forslag til at forkorte ventetiden.

Men der er heldigvis andre løsninger end blot at vente. Regionerne giver offentligt tilskud til hjælp på private klinikker. Og vi kan ikke genkende Sundhedsministerens formodning om, at der mangler oplysning om muligheden for netop at få privat behandling. 

Når en speciallæge henviser borgeren til høreapparatbehandling, fortæller lægen om mulighederne. På samme måde oplyser alle regioner på deres hjemmeside om vilkårene. Og ligesådan med staten, patientforeninger og naturligvis de private klinikker selv. 

Der skal holdes møder
Vi synes dog samtidig, at det er vigtigt, at borgerne ikke betaler for meget, hvis de vælger privat behandling. Desværre mangler vi lovhjemmel til at kunne se, hvor meget borgernes egenbetaling er, efter at regionerne har ydet tilskud til privat høreapparatbehandling. 

Derfor foreslår vi sundhedsministeren at ændre på bekendtgørelsen. 

Det kan også være relevant at se på, om det er hensigtsmæssigt, at en læge, der henviser til høreapparatbehandling, godt må drive sin egen høreklinik ved siden af.

Regionerne er optagede af, at borgerens vej gennem systemet er så smidig som muligt. Vi må desværre konstatere, at mange borgere i dag oplever problemer med sammenhængen, når det er regionerne, der har ansvaret for at udlevere høreapparater, mens det er kommunerne, som står for de øvrige høretekniske hjælpemidler. 

Vi har ikke en færdig løsning på dette problem, men vi er åbne for andre måder at organisere os på, og vi lytter til alle gode forslag.

I Danske Regioner vil vi derfor i den nærmeste fremtid holde møder med både Høreforeningen og Sundhedsministeriet med henblik på at drøfte, om der er initiativer, der kan forbedre høreforsorgen i Danmark yderligere. 

Initiativer som kan sættes i værk under hensyntagen til sundhedsvæsenets samlede økonomiske ramme.

Forrige artikel FAPS: Brug speciallægerne til bedre behandling af høretab FAPS: Brug speciallægerne til bedre behandling af høretab Næste artikel Ny debat: Hvorfor er høreapparatsområdet plaget af lange ventetider? Ny debat: Hvorfor er høreapparatsområdet plaget af lange ventetider?