S-regering lægger op til fortsat oprustning af kommunerne på sundhedsområdet

KL-AFTALE: Der var ingen øremærkede penge til sundhed i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, men aftalen fortsætter kursen med udflytning af opgaver til kommunerne.

Den ny regering følger kursen fra den forrige, når det gælder udflytning af opgaver fra det regionale til det kommunale sundhedsvæsen. Men de har endnu ikke lagt en plan for rækkefølgen og tempoet.

Det fremgår af den økonomiaftale mellem regeringen og KL, som fredag blev præsenteret ved et pressemøde i Finansministeriet.

I aftalen understreges det, at "kommunerne indtager en central rolle i det nære sundhedsvæsen, hvor flere opgaver skal løses tættere på borgerne" for at "sikre sammenhængende og omkostningseffektive sundhedsindsatser til ældre og mennesker med kroniske sygdomme eller psykiske lidelser".

Login