Sygehusansatte: Vi vil hellere have en ekstra milliard end en ny reform

DEBAT: Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) mener, at fyringer i Region Sjælland viser behovet for regeringens sundhedsreform, men hun tager fejl. Problemet er, at der mangler en milliard kroner i sundhedsvæsenet, skriver en række sundhedsfagforeninger.

Af Lisbeth Lintz
Formand for Overlægeforeningen
Camilla Rathcke
Formand for Yngre Læger
Mona Striib
Formand for FOA
og Bodil Otto
Formand for HK Kommunal/Danske Lægesekretærer

"Fyringerne er et udtryk for en politisk prioritering ... og illustrerer, hvorfor der er behov for en sundhedsreform."

Det pointerer sundhedsministeren i et interview i Altinget tirsdag 30. oktober.

Men sundhedsministeren tager fejl, for afskedigelserne i Region Sjælland og Lars Løkke Rasmussens (V) bebudede strukturreform på sundhedsområdet er to forskellige ting. Så medmindre Ellen Trane Nørby (V) har viden om, at der følger ekstra ressourcer med reformen, vil en strukturreform ikke kunne afværge det budgetunderskud, der er skyld i afskedigelserne.

Tværtimod risikerer vi, at sundhedspersonalet med en strukturreform skal bruge en masse tid og ressourcer på at finde ud af de nye strukturer i stedet for at bruge ressourcerne på kerneopgaverne, nemlig behandling og pleje af patienterne.

Milliard dækker kun akkurat demografisk behov
I sommerens økonomiaftale fik regionerne samlet set én milliard kroner ekstra til sundhedsområdet. Det kan lyde af mange penge, men realiteterne er, at det kun lige netop dækker det behov, som ændringerne i demografien medfører.

De markant flere ældre, de flere børn og den store voksende gruppe af patienter med kroniske sygdomme betyder, at den ene milliard kun lige dækker dette, hvis servicen per borger skal være uændret i det kommende år.

Det vil sige, at der i realiteten ikke er penge i økonomiaftalen til udgifter ud over befolkningsændringer.

Regionerne har med deres netop vedtagne budgetter samtidig vedtaget besparelser, omprioriteringer og effektiviseringer på mere end én milliard kroner i 2019. De samlede besparelser skal blandt andet dække stigende udgifter til dyrere medicin og flere komplicerede behandlinger.

For let afværget af ministeren
Regeringen har altså givet én milliard ekstra til sundhed, men opdrift, nye behandlinger og dyrere medicin kan dermed siges at medføre et behov for at finde besparelser for yderligere én milliard kroner.

Lidt firkantet kan man derfor sige, at sundhedsvæsenet i sig selv har brug for mindst to milliarder kroner ekstra for at få enderne til at hænge sammen. Den ene milliard er kommet fra økonomiaftalen i sommers, og den anden milliard har regionerne selv fundet ved besparelser og omprioriteringer.

Helhedsbilledet mangler. I 00'erne blev der i gennemsnit tilført 2,75 procent ekstra ressourcer til sundhedsvæsenet om året. Siden 2010 har den gennemsnitlige årlige vækst ligget på 1 procent, samtidig med at antallet af patienter er steget, og der er kommet flere opgaver.

Derfor er det simpelthen for let afværget af sundhedsministeren at melde hus forbi, når talen falder på de voldsomme nedskæringer, vi er vidne til – for eksempel i Region Sjælland.

Forrige artikel Alzheimerforeningen til Løkke: Flyt plejehjem over i sundhedsloven Alzheimerforeningen til Løkke: Flyt plejehjem over i sundhedsloven Næste artikel Sundhedschef: Lægerne skal stole mere på kommunernes sundhedstilbud Sundhedschef: Lægerne skal stole mere på kommunernes sundhedstilbud
 • Anmeld

  Finn West · Konsulent

  Nedlæg Regionerne og brug besparelserne på Hospitalerne

  Det er godt nok med de redningsforsøg, men der er ikke brug for det overflødige administrative mellemled, så REGXIT er den rigtige vej.
  Profesionelle bestyrelser på de enkelte hospitaler kan, med reference direkte til Sundhedsministeriet og i samarbejde med praksis- og speciallæger, mm klare sig selv. Så nedlæg Regionerne og sælg bygningerne og fordel besparelsen på Hospitalerne.

 • Anmeld

  Martin Jørgensen

  Man skal ikke sælge skindet før bjørnen er skudt

  Underforstået man skal ikke love noget før grundlaget er imorgen
  Og derfor meget enig med Chr X kommentar.

 • Anmeld

  Martin Jørgensen

  I orden og ikke som jeg skriver imorgen

  X

 • Anmeld

  Bertel Johansen · Maskinmester

  Altid dette omkvæd: SEND FLERE PENGE

  Er der nogle derude der kan huske bare én eneste gang hvor de sygehusansattes faglige organisationer ikke har skubbet patienterne foran sig og bedt om nogle flere milliarder til sig selv og egen arbejdsplads ?

  Jeg kan ikke, og ærlig talt: Det er efterhånden lidt trættende. Tænk om de samme faglige organisationer kom med forslag der indenfor eksisterende økonomiske rammer optimerede et eller andet i sundhedssektoren ? De burde jo være de første til det, de kender jo sektoren som få.

  Der er noget der hedder "de givne rammevilkår" som offentlige institutioner ved deres ledelser og ansatte skal arbejde optimalt med. Det er der da heldigvis også mange institutioner der gør loyalt - men sjældent nogle i sundhedssystemet.

  Og så var det da en ide at arbejde videre med en politisk frisætning af institutionerne i sundhedssektoren. Selvejet og armslængdeprincippet fungerer jo glimrende i f.eks. undervisnings- og uddannelsessektoren, og i kultursektoren, så måske kunne der udvikles en model efter samme principper for sundhedsinstitutionerne ? Så slap ledelserne i sundhedssektoren jo for alle disse politiske "amatør-sundheds-eksperter" i Regionsrådene der jo hele tiden vil lede og styre, men ikke rigtigt magter opgaven.

Politisk stuegang: Regeringen vil have alt for meget med i psykiatriplan

Politisk stuegang: Regeringen vil have alt for meget med i psykiatriplan

PODCAST: En 10-års-plan for psykiatrien skal fokusere på de alvorligt psykisk syge, mener eksperterne i denne omgang Politisk Stuegang. Lyt med, når Ole Toft, Sidsel Vinge og Leif Vestergaard Pedersen gennemgår de sundhedspolitiske udmeldinger i regeringens forståelsespapir.