3F: Få de filippinske og bulgarske forhold væk fra dansk transport

DEBAT: Kurt Beier Transports slumlejr i Padborg og misbrug af chauffører fra Filippinerne har sat endnu en tyk streg under, at der er brug for værn, der sikrer fair konkurrence på vores veje, mener Jan Villadsen, formand for 3F Transport.

Af Jan Villadsen,
Formand for 3F Transport

15 kroner i timen og år med bopæl i en lastbil og på skummadrasser i en slumlejr i Padborg.

Er det sådan, dansk og europæisk transport skal se ud? I evigt ræs mod bunden, hvor bulgarske og rumænske chauffører afløses af billigere alternativer. Som filippinske og ukrainske chauffører til lønninger, man ikke kan leve af i Vesteuropa. 

Mit svar er nej. Selvfølgelig ikke. Heldigvis er vi ikke alene.

En europæisk løsning
I EU er et flertal af transportministre, EU-Kommissionen og Europa-Parlamentet ved at lægge sidste hånd på nye regler og bremseklodser på dumpinglønninger og usle vilkår i europæisk transport.

Et af de nye regelsæt handler om udstationering og løn til chauffører i international transport. Lige som i alle andre brancher skal konkurrencen være fair. Derfor ønsker EU, at også lønnen til chauffører skal følge niveauet i det land, de arbejder i, og det forslag, der er endt med at blive til kompromis i EU, er fra 3F Transport.

Det betyder, at chauffører, der er ansat i polske eller bulgarske firmaer, skal have dansk løn, når de kører internt i Danmark, og tysk løn når de kører internt i Tyskland. Eller dansk og svensk løn, når de kører mellem Danmark og Sverige som udstationerede på et fremmed marked.

Sådan kan konkurrencen blive fair og lige. Sådan kan vi få styr på Kurt Beier Transport og andre firmaer, der misbruger fattige chauffører.

En dansk løsning
Men vi skal også have orden i eget hus. Det er derfor vi, 3F Transport, DI, Dansk Arbejdsgiverforening og FH har lavet et forslag til stærkere danske regler. De er blevet til i det såkaldte Padborg-udvalg, der blev nedsat af regeringen efter afsløringen af sagen om Kurt Beiers Transport.

Vores løsning bygger på regler, der har eksisteret siden 1972. Regler om, at danske vognmænd skal overholde gældende kollektive overenskomster, hvis de vil drive forretning i Danmark.

De regler findes i godskørselsloven og buskørselsloven. Det er de regler, vi vil opgradere og gøre præcise, så de også gælder udenlandske virksomheder.

Vi foreslår konkret, at udenlandske vognmænd skal overholde reglerne og aflønne på dansk. I første omgang, når der køres såkaldt cabotagekørsel og kombinerede transporter.

Men vi kan ikke tage tilladelser til at drive virksomhed fra udenlandske firmaer. Derfor skal der findes en anden løsning. Det er her, vi foreslår, at de udenlandske firmaer skal kunne dokumentere, at de overholder det niveau, der findes i de mest repræsentative, landsdækkende kollektive overenskomster indgået af arbejdsmarkedets parter. Kan de ikke det, vanker der store bøder.

Det er der nogen, der kalder mindsteløn og brud på den danske model. Jeg vil stilfærdigt gøre opmærksom på, at forslaget bygger på love fra 1972, der er en konkurrencesikring rettet mod danske vognmænd og kontrol af disse.

Det betyder ikke, at der kommer automatisk udbetaling af løn til chauffører. De må gå til deres fagforening eller advokat og føre sag om underbetaling. Helt som danske chauffører og ansatte i alle andre brancher.

Forslaget er et ægte barn af den danske model. Det er aftalt mellem de organisationer, der dækker over 87 procent af branchen med overenskomst. På opfordring fra regeringen. Helt som andre problemer på arbejdsmarkedet ofte er blevet løst.

Især vognmandsorganisationen ITD protesterer højlydt. Men hvorfor har ITD ikke selv bidraget med konstruktive forslag?

Hvorfor har ITD gjort alt for at sabotere nye EU-regler i alliance med vognmænd og speditører fra Østeuropa, helt som ITD nu forsøger at bremse dansk lovgivning om fair konkurrence?

Hvorfor har ITD lavet forretninger på at hjælpe danske medlemsvirksomheder med at oprette datterselskaber i Polen, Rumænien og Bulgarien?

Hvorfor var Kurt Beier Transport mon medlem af ITD?

Forrige artikel Dansk Persontransport: Turistbusser udsættes for svindel og social dumping Dansk Persontransport: Turistbusser udsættes for svindel og social dumping Næste artikel Jørgen Rosted: Tilstræbt balance på offentlige finanser bør være til debat Jørgen Rosted: Tilstræbt balance på offentlige finanser bør være til debat