Dansk Mobilitet: Vanvidsbilisterne skal straffes – ikke ejerne

DEBAT: Politiets nye præventive tiltag mod vanvidskørsel skal rettes mod føreren. Lovlydige bilejere skal ikke arbitrært fratages deres ejendom, skriver Christoffer Greenfort fra Dansk Mobilitet.

Af Christoffer Greenfort
Sekretariatschef, Dansk Mobilitet

Dansk Mobilitet støtter, at regeringen vil styrke politiets muligheder for at sætte hårdt ind mod bilisters vanvidskørsel og sikre trygheden på de danske veje.

Som repræsentant for den samlede danske biludlejningsbranche mener Dansk Mobilitet dog, at der skal manes til forsigtighed, når man ønsker at indføre regler, der påvirker den enkeltes ejendomsret til sin bil, uagtet om ejeren faktisk selv har begået en lovovertrædelse. I modsat fald risikerer man at gå på unødigt kompromis med retssikkerheden.

I regeringens forslag fremlægges ni tiltag fordelt på to fokusområder. Første fokusområde bærer titlen "vanvidsbiler skal væk fra gaden", mens andet fokusområde handler om skærpede straffe ved vanvidskørsel.

Sidstnævnte fokusområde indeholder flere positive tiltag, såsom at vanvidsbilister som udgangspunkt idømmes 20 dages ubetinget fængsel i førstegangstilfælde og en ubetinget frakendelse af førerretten i minimum tre år. Det er fornuftige tiltag, der straffer den reelle gerningsmand og har den ønskede præventive effekt.

Straffer den forkerte
Tiltagene i den første del af forslaget bevæger sig derimod i den modsatte retning og ender i en retssikkerhedsmæssig gråzone.

Regeringen ønsker at indføre en hovedregel om konfiskation og bortauktionering, hvis bilen er anvendt til vanvidskørsel, uanset om bilen er ejet af tredjemand. En tredjemand kan være en forælder, ven, partner eller biludlejer.

Det er Dansk Mobilitet kritisk over for, idet man herved straffer en part, der har ingen eller minimal mulighed for at sikre sig, hvad den pågældende fører beslutter sig for at gøre bag rattet. Det gælder ikke mindst biludlejeren, der lejer et køretøj ud et enkelt døgn og kun har en kort kontakt med den pågældende lejer, inden denne kører af sted.

Biludlejeren er ikke lovovertræderen og har ikke gjort noget ulovligt. Alligevel kan det ende med, at politiet henvender sig og siger, at bilen er konfiskeret og vil blive bortauktioneret på et senere tidspunkt. Det er vigtigt at sikre, at de nye regler alene er målrettet den faktiske lovovertræder – føreren.  

Bilen har ingen del i forbrydelsen, og der er intet præventivt ved at bortsælge en tredjeparts køretøj. Gerningsmandens køretøj er en anden sag. Enhver bil kan i princippet anvendes til vanvidskørsel, og der kan derfor ikke være tale om en mere eller mindre grad af individuel "vanvidsbil" – en bil er alene en løsøregenstand.

Sverige og Finland straffer proportionalt
Det forekommer disproportionalt at fratage en ejer sit køretøj uvidende om, hvorvidt ejeren overhovedet har haft kendskab til førerens intentioner. I tilfælde, hvor bilen ikke ejes af føreren, ville den omvendte proces være mere hensigtsmæssig.

Herved skal politiet have mulighed for at konfiskere bilen, hvis ejeren af bilen har vidst, at bilen ville blive brugt til vanvidskørsel, eller hvis ejeren på letsindig vis har medvirket til, at bilen kunne blive benyttet til vanvidskørsel – for eksempel ved at overlade nøglerne til køretøjet til en synligt beruset person.

Dette er reglen i for eksempel Tyskland. Både i Sverige og Finland kan et køretøj kun konfiskeres, hvis det ejes af vanvidsbilisten.

Vanvidsbilister udsætter menneskers liv for fare, og der har været skrækkelige ulykker med fatale konsekvenser her i Danmark. Det skal stoppes og straffes.

Straffes skal det også, når føreren hensynsløst har sin opmærksomhed rettet ned i telefonen under kørsel og udsætter sine medtrafikanter for fare på liv og legeme. Det er uden omtanke for andre mennesker og skal ikke accepteres.

Dansk Mobilitet opfordrer således til, at politiets nye præventive tiltag mod vanvidskørsel rettes mod den rette person – føreren – og ikke også ejeren af køretøjet. Vi ønsker at stoppe og straffe vanvidsbilister hårdt, men lovlydige borgere og virksomheder skal ikke arbitrært fratages deres ejendom.  

Forrige artikel Rådet for Grøn Omstilling: Sådan får vi grønne lastbiler i Danmark Rådet for Grøn Omstilling: Sådan får vi grønne lastbiler i Danmark Næste artikel  Rådet for Sikker Trafik: Første førerløse bus er vigtigt skridt for trafiksikkerheden Rådet for Sikker Trafik: Første førerløse bus er vigtigt skridt for trafiksikkerheden