Københavns Lufthavn: Her er vores ønsker til luftfartsstrategien

DEBAT: Med en udvidelse af Københavns Lufthavn, nye flyruter til Danmark og en bedre indenrigsflyvning kan regeringens luftfartsstrategi skabe vækst i hele Danmark, skriver Henrik Peter Jørgensen, kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn.

Af Henrik Peter Jørgensen
Kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavne A/S

Hver eneste flyrute til og fra Københavns Lufthavn skaber vækst, flere rejsende og øger Damarks tilgængelighed. Alene fra 2010-2016 er antallet af passagerer i CPH vokset med 35 procent. Det svarer til 8,5 millioner ekstra rejsende.

Den internationale luftfartsorganisation, IATA, forventer, at flytrafikken næsten fordobles over de næste 20 år. Men det er ikke en selvfølge, at Danmark får en høj andel af denne vækst. Konkurrencen mellem de europæiske regioner og lufthavne om flere flyruter og dermed vækst og tilgængelighed er blevet markant skærpet.

Derfor er det vigtigt, at luftfartsstrategien ikke kun tager højde for situationen i Danmark her og nu, men at den kigger mange år frem, så vi er gearede til den vækst og internationale tilgængelighed, som Danmark gerne skal have en del af.

Men hvordan kan luftfartsstrategien skabe vækst og styrke tilgængeligheden. Og hvordan gør man det helt konkret? Jeg vil forsøge at give tre eksempler, der spænder fra et internationalt til et nationalt fokus.

Nødvendig udvidelse af lufthavnen
Danmark har fortsat brug for en international lufthavn i topkvalitet. Derfor er der brug for, at vi udbygger og udvider Københavns Lufthavn, så der skabes plads til flere fly og flere passagerer. Det er en forudsætning for, at væksten og tilgængeligheden overhovedet finder en luftvej til Danmark.

Derfor har vi i Københavns Lufthavn indledt en ambitiøs udbygningsplan, som over de kommende år kan udbygge lufthavnens kapacitet til 40 millioner rejsende årligt. Planen rummer investeringer på op til 20 milliarder kroner, som Københavns Lufthavn skal finansiere.

Realiseringen af planen forudsætter to afgørende elementer i luftfartsstrategien: Først og vigtigst skal rammevilkårene som hidtil understøtte et forudsigeligt og tilstrækkeligt indtægtsgrundlag fra lufthavnstaksterne, således at udbygningsplanen kan finansieres. Usikkerhed og forandringer i reguleringsmodellen for lufthavnen vil kunne undergrave realiseringen af udbygningsplanen.

Dernæst skal strategien give det lovmæssige grundlag for gennemførelsen af den fysiske del af udbygningsplanen. Et enkelt element i udbygningsplanen, nemlig den nødvendige udbygning af fingre og standpladser på dele af det område hvor tværbanen 12/30 i dag ligger, forudsætter politisk godkendelse, og det er derfor vigtigt, at luftfartsstrategien støtter op om dette.

Udvidelsen og den forbedrede internationale tilgængelighed vil bidrage markant til den økonomiske vækst og jobskabelsen i hele Danmark.

Modernisering af luftfartsaftaler
For det andet, så skal flere turister rejse til Danmark. Det indebærer blandt andet, at vi skal gøre det muligt og attraktivt for flyselskaberne at etablere ruter fra resten af verden til København. Flyselskabernes muligheder uden for Europa begrænses imidlertid af mange utidssvarende luftfartsaftaler, der fx stiller krav om, at kun ét flyselskab fra hvert land må beflyve ruten. Det spænder ben for at få nye ruter – og det koster Danmark dyrt. Konkurrence og mulighed for flere flyselskaber på alle destinationer udvider markedet. Det er det perspektiv, Danmark skal have for udviklingen af nye flyruter.

Behovet og værdien ved at få flere turister til Danmark er understreget flere gange - i forskellige anledninger, hvor bl.a. statsminister Lars Løkke Rasmussen og erhvervsminister Brian Mikkelsen har besøgt Kina, f.eks. i forbindelse med at det er Dansk-Kinesisk Turismeår. Det er ikke kun København, der kan vinde ved, at der kommer flere turister til landet, men alle dele af Danmark.

Turisterne skal flyves ud i hele Danmark
Det positive samspil mellem turister og resten af Danmark leder frem til min tredje pointe: at både de udenlandske og danske turister, der rejser fra København og videre ud i landet, har potentiale til at skabe yderligere vækst i hele Danmark. Her spiller indenrigsflyvning en central rolle i at bringe turisterne rundt i landet, men det kræver, at vi som branche markedsfører det bedre, og at vi samarbejder på tværs af lufthavne, flyselskaber og myndigheder om at styrke produktet. Og det tegner godt, for der er positive tilkendegivelser fra alle sider. - Nu skal der blot handles på det.

Helt konkret har vi blandt andet i Københavns Lufthavn afsat 20 mio. kr. til en landsdækkende markedsføringskampagne, der i samarbejde med de øvrige regionale lufthavne og indenrigsflyselskaber skal styrke indenrigsluftfarten. Vi er også i færd med, sammen med myndighederne, at afsøge mulighederne for at have lavere takster for korte flyvninger.

Der er uden tvivl behov for øget kendskab til indenrigsflyvningens muligheder og fordele, og det vil få flere danske og udenlandske turister til at rejse med fly i Danmark, hvilket giver mulighed for flere frekvenser, hvilket igen giver øget fleksibilitet og derved mulighed for flere rejsende. Kort sagt en form for positiv dominoeffekt.

Jeg kunne nævne andre eksempler på, hvordan luftfartsstrategien kan være med til at skabe vækst og styrke tilgængeligheden til, fra og i Danmark, for luftfarten er en kompleks og dynamisk branche, der har stor betydning for væksten i hele Danmark. Men ovenstående tre pointer viser nogle af de potentialer og forhindringer, der er til stede. Opgaven er at skabe den positive spiral, der sikrer hele Danmark den størst mulige del af væksten i den internationale luftfart!

Forrige artikel SAS: Flyselskaberne leverer, og det vil vi gerne blive ved med SAS: Flyselskaberne leverer, og det vil vi gerne blive ved med Næste artikel DTL: Trafiksikkerhed og løn-vilkår hænger sammen DTL: Trafiksikkerhed og løn-vilkår hænger sammen