V: Sådan får Danmark en ambitiøs luftfartsstrategi

DEBAT: Det er på tide at få færdiggjort den længe ventede strategi for luftfarten, skriver Kristian Pihl Lorentzen (V), der kommer med fem forslag til, hvordan dansk luftfart kan styrkes.

Af Kristian Pihl Lorentzen (V)
Transportordfører

Luftfarten spiller en afgørende rolle for Danmarks velstand – og dermed for danskernes velfærd.

Danske virksomheder, der tjener penge på et globalt marked, har behov for hurtige og gode forbindelser til destinationer i Europa og de øvrige verdensdele. Således er den internationale tilgængelighed en afgørende faktor for vækst og jobskabelse i vores erhvervsliv.

Dertil kommer, at luftfarten sørger for omkring 30.000 danske arbejdspladser og en samfundsøkonomisk værdi på 19 milliarder kroner om året. Men ud over den store og positive økonomiske effekt for samfundet, så har luftfarten betydning for rigtig mange danskere, der rejser ud i verden for at få oplevelser, studere eller tjene penge. Sidst, men ikke mindst har indenrigsluftfarten stor betydning for vækst i hele Danmark og et sammenhængende land.

Det går faktisk ganske godt for luftfarten med en passagertilvækst på 2,6 procent om året med deraf følgende øget bidrag til landets økonomi. Men der er givetvis potentiale for endnu mere. Og vi skal lægge os i selen for at fastholde den position.

Venstres fem målsætninger
På denne baggrund trænger det sig på med at få færdiggjort det igangværende arbejde med en ny luftfartsstrategi. Det vigtige arbejde med at indsamle viden i tæt samarbejde med luftfartssektoren er afsluttet. Nu udestår udarbejdelse af selve strategien og de politiske initiativer, der skal til, for at vi understøtter fortsat vækst i både den nationale og internationale luftfart. Lad mig her pege på nogle af de målsætninger, der er vigtige for Venstre.

1) For det første skal vi sikre, at Danmark får den størst mulige tilgængelighed. Herunder skal vi styrke Københavns Lufthavns position som et centralt skandinavisk knudepunkt for den internationale luftfart. Det kræver målrettede investeringer i lufthavnens kapacitet, der efterhånden er hårdt presset. Jeg noterer med tilfredshed, at lufthavnens ejere har ambitiøse planer om udbygning af kapaciteten og højnelse af lufthavnens generelle standard.

Desuden er det vigtigt, at et netværksselskab som SAS – med mange direkte ruter ud fra København – bevarer en fremtrædende rolle på markedet. Vi skal også med strategien understøtte øvrige danske lufthavne, der har mulighed for at opbygge direkte internationale forbindelser. Det bidrager nemlig til at understøtte målet om vækst i hele Danmark.

2) Et andet mål med strategien er sikre Danmark den størst mulige andel af den hastigt voksende punkt-til-punkt flytrafik i Europa. Potentialet er stort, og alle danske lufthavne har givetvis mulighed for at etablere ruter til europæiske destinationer, der var umulige for få år siden.

3) Et tredje mål i strategien er styrkelse af indenrigstrafikken, der bidrager til vækst i hele Danmark. Luftfarten skal i fremtiden være en integreret del af Danmarks samlede transportsystem. Det er derfor, at Venstre for nogle uger siden konkret foreslog, at indenrigsruterne skal med i Rejseplanen.dk, så flytrafikken får en mere fremtrædende placering som en del af den kollektive transport.

Jeg noterer med tilfredshed, at ejerne bag Rejseplanen.dk har taget positivt imod forslaget. Det er også vigtigt, at lufthavnstaksterne for indenrigsfly i København holdes på et relativt lavt niveau. Det samme gælder i øvrigt med hensyn til internationale ruter, hvor Københavns Lufthavn bør være konkurrencedygtig med andre store lufthavne i Skandinavien, når det gælder lufthavnstaksterne. Endelig skal vi politikere totalt afholde os fra at pålægge luftfarten ekstra afgifter – et forslag, der især blandt røde partier spøger med jævne mellemrum.

4) Et fjerde mål er, at staten sammen med flyselskaberne finder en løsning på den alvorlige mangel på piloter, der tegner sig om blot få år.

5) Et femte mål er, at vi bevarer den høje grad af sikkerhed, der er forbundet med flyvning. Herunder sikkerhedstjek af passagerne og deres bagage før boarding. Omvendt skal vi politikere heller ikke gå amok med dyre foranstaltninger, der alene skaber falsk tryghed.

Jeg ser frem til, at vi i løbet af sommeren får gang i politiske forhandlinger om en visionær og ambitiøs luftfartsstrategi med mål og virkemidler, der kan sikre fortsat vækst og jobskabelse – ikke blot inden for selve luftfarten, men også hos det danske erhvervsliv som helhed.

Forrige artikel Ole Birk Olesen: Luftfartsstrategi er vigtig for regeringen Ole Birk Olesen: Luftfartsstrategi er vigtig for regeringen Næste artikel SAS: Flyselskaberne leverer, og det vil vi gerne blive ved med SAS: Flyselskaberne leverer, og det vil vi gerne blive ved med