Ny debat: FGU i praksis

DEBAT: Implementeringen af den forberedende grunduddannelse (FGU) er i gang. I en ny debatrække spørger Altinget en række debattører, hvad der bør ske frem til uddannelsens start i 2019.

I januar 2016 nedsatte regeringen et ekspertudvalg, som skulle komme med forslag til, hvordan flere unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse.

Et år senere kunne udvalget præsentere sine anbefalinger til regeringen. Og i efteråret blev et bredt politisk flertal så enige om en ny forberedende grunduddannelse (FGU).

Uddannelsen er rettet mod unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse. 

Login