VUC-rektor: Politikernes nedprioritering af uddannelse er alarmerende

DEBAT: VUC er presset økonomisk, og det går ud over indsatser, der hjælper unge og voksne med at gennemføre en uddannelse trods vanskelige livsomstændigheder. Det er alarmerende, at politikerne skærer i uddannelser, mener Dorthe Jensen Lundqvist fra VUC Roskilde.

Af Dorthe Jensen Lundqvist
Rektor, VUC Roskilde

De markante nedskæringer på vores uddannelser giver VUC Roskilde store problemer.

VUC er både blevet ramt af omprioriteringsbidraget på to procent og af særlige reduktioner på ordblinde-taxameter og fjernundervisningstaxameter fra januar 2016.

Samlet set betyder dette, at vi mister 47,7 millioner kroner fra 2016-2021 på grund af omprioriteringsbidraget.

Dertil kommer, at vi fra august 2019 rammes af yderligere nedgang i vores indtægtsgrundlag, når vi skal overdrage næsten 20 procent af vores kursister til de nye FGU-institutioner.

Og da kravene til dokumentation, kvalitet og effektivisering samtidig er stigende, så er VUC Roskilde sat under maksimalt pres.

Her er stigende sygefravær
Vi er i dag færre om opgaverne – og vi skal nå mere for mindre. Lærerne skal løbe hurtigere – og rumme flere hold, flere kursister og flere opgaver.

Det skaber pressede lærere, og vi kan se, at sygefraværet er steget. Nogle lærere ønsker tilmed at gå ned i tid for at kunne klare undervisergerningen ordentligt.

Nedskæringerne kan også få store konsekvenser for vores 3.500 kursister. Trods ofte vanskelige livsomstændigheder − og for manges vedkommende med brudte uddannelsesforløb bag sig − lykkes det vores mangfoldighed af kursister at gennemføre deres uddannelse hos os.

Det kan de kun, fordi de får hjælp og støtte fra dedikerede og velforberedte lærere og folk i støttefunktioner som vejledere, studiemiljørådgivere, studiecoach, mentor osv. − funktioner, som vi nu må skære ned på.

Skæbner ændres med VUC
For Nichlas Arne Nymann Andersson, 34 år, har VUC Roskilde været et positivt vendepunkt. Han har læst på socialrådgiverpakken på hf, og han fortæller:

”Jeg har aldrig været vild med at gå i skole, men VUC har givet mig et helt andet syn på det at lære. Jeg har boet på børnehjem og institution som ung og havde en svær barndom. VUC Roskilde har givet mig så meget mere, end jeg nogensinde havde turdet håbe på. Der er nogle utrolig dygtige undervisere, og der skabes også et helt unikt bånd kursisterne imellem.”

32-årige Anna Lea er ordblind, hun har taget 9. og 10. klasse på AVU og går nu på hf-enkeltfag. Oprindeligt er hun uddannet bygningsmaler, men det blev for hårdt krævende fysisk. Hun siger:

”VUC Roskilde har en it-café, som foregår næsten hver onsdag. Det er virkelig fedt, fordi vi møder andre ordblinde, vi bliver introduceret for nye apps og hjælper hinanden. Nu læser jeg hf-enkeltfag, det giver mening i mit liv. Jeg vil gerne have en studenterhue en dag; det er der ingen i min familie, der har − og jeg vil gerne have så gode karakterer som muligt, så jeg har gode muligheder for fremtiden."

Hvor ville disse kursister være uden VUC – og de dygtige medarbejdere, de møder hos os i dag?

Det holder hårdt
Vi har en stor og vigtig samfundsopgave med at sikre uddannelse og kompetenceløft til alle de unge og ældre voksne i vores dækningsområde, der har behov for en 9. eller 10. klasse uddannelse, for ordblindeundervisning og forberedende læse-skrive-regneundervisning − eller for en gymnasial uddannelse.

Vi har prioriteret ressourcer til det, for det er vigtigt for os at sikre kvalitet i undervisningen og vejledningen, og at kursisterne oplever, at vi møder dem, ser dem og støtter dem.

Målet er jo, at de gennemfører deres uddannelse, så de kan komme videre i uddannelse eller beskæftigelse.

Men det holder hårdt efterhånden, og jeg synes, det er alarmerende, at politikerne nedprioriterer uddannelse og dannelse til unge og voksne, når det er det, der bedst bidrager til udvikling og vækst i samfundet.

Forrige artikel Lederne: Styrk iværksætteriet på erhvervsuddannelserne Lederne: Styrk iværksætteriet på erhvervsuddannelserne Næste artikel Professor: Adgangskrav til universiteterne bør ændres af hensyn til fremtidens genier Professor: Adgangskrav til universiteterne bør ændres af hensyn til fremtidens genier
Regeringen lukker Riisagers talentindsats

Regeringen lukker Riisagers talentindsats

TALENT: Regeringen sløjfer en talentindsats, som VLAK-regeringen søsatte tidligere på året. Indsatsens 65 millioner kroner fordeles i stedet til de frie fagskoler, TAMU og finansloven for 2020.