Opgør med Moderniseringsstyrelsen: S flytter overenskomster til Skatteministeriet

ARMSLÆNGDE: Regeringen vil styrke den danske model på det offentlige arbejdsmarked. Derfor rykkes ansvaret for løn og overenskomster nu længere væk fra Finansministeriet og over til Morten Bødskov: "Tilliden har været under pres mellem parterne," siger han.

Den nye socialdemokratiske regering vil styrke den danske arbejdsmarkedsmodel, så man fremover undgår langstrakte konflikter som den, der udspillede sig sidste år under forhandlingerne om overenskomst for 750.000 offentligt ansatte (OK18).

Det fremgår af det fælles forståelsespapir, som Socialdemokratiet har forhandlet med Radikale, SF og Enhedslisten.

Regeringen har allerede nu meddelt, at ansvaret for de offentlige overenskomster flyttes fra Moderniseringsstyrelsen til Skatteministeriet.

Dermed lægger regeringen op til et opgør med den tætte styring af løn- og arbejdsvilkår fra Finansministeriet, som ved de offentlige overenskomstforhandlinger i 2013, 2015 og 2018 har været genstand for hård kritik.

"Det er ikke for meget sagt, at tilliden har været under pres mellem parterne i de seneste år. Derfor er der også behov for, at tingene skal gribes an på en anderledes måde," siger skatteminister Morten Bødskov (S), som dermed personligt kommer til at styre tøjlerne under de kommende offentlige overenskomstforhandlinger i 2021.

"Der er ingen tvivl om, at det er en stor opgave, men det er også en opgave, som jeg glæder mig meget til. Der er brug for at genskabe tilliden, og jeg mener selv, at jeg har forudsætningerne for at få skabt et godt grundlag for tillid," siger han til Altinget. 

Opgør med udskældt styrelse
Regeringen spiller en dobbeltrolle i de offentlige overenskomstforhandlinger, fordi de både optræder som en af arbejdsmarkedets parter, men i sidste ende gennem et lovindgreb kan få deres vilje.

Det er en dobbeltrolle, som blev skærpet med dannelsen af Moderniseringsstyrelsen i 2011, mens Bjarne Corydon var finansminister. Her valgte man at smelte Økonomistyrelsen og Personalestyrelsen sammen i en og samme enhed, som har til formål at effektivisere den offentlige sektor.

SF havde egentlig ønsket at nedlægge Moderniseringsstyrelsen. Beskæftigelsesordfører Karsten Hønge forventer dog, at at udskilningen af overenskomstområdet vil skabe et klarere armslængdeprincip.

"Det er et skridt på vejen til at få en bedre balance i de offentlige overenskomstforhandlinger, så de offentligt ansatte ikke skal opleve at gå ind i et rum, hvor det nærmest per definition er win-win for arbejdsgiverne. Det er vigtigt, at vi får en ny start," siger han.

Placering i Skatteministeriet undrer støttepartier
Enhedslisten gik til regeringsforhandlingerne med krav om et rødt arbejdsgiverløfte, hvor man med finansordfører Rune Lunds ord forpligtede sig til ikke at tryne de offentligt ansatte, som det skete med lærerne i 2013.

Det krav fik de ikke opfyldt, men Rune Lund betragter dog formuleringen i regeringsaftalen som et vigtigt signal om, at man ikke igen har tænkt sig at lave en politisk styring af overenskomsterne.

Ifølge støttepartierne har de dog ikke været involveret i beslutningen om at flytte overenskomsterne til Skatteministeriet.

"På den ene side gør det mig tryg, at overenskomstforhandlingerne bliver rykket længere væk fra Finansministeriet, på den anden side gør det mig utryg, at en minister, som kommer til at sidde på et meget tungt område, hvor der er en gigantisk oprydning igang, skal involveres i den meget tidskrævende og vigtige proces, som de offentlige overenskomstforhandlinger er. Det kræver en uddybning fra regeringens side," siger Rune Lund.

Den nye skatteminister er dog ikke så bekymret:

"Skatteministeriet har erfaringer med store omstillinger og ved i den grad, hvad det vil sige at arbejde målrettet mod at skabe en høj grad af tillid i organisationen - både internt og over for borgerne. Hvis der findes et sted i staten, hvor man i forvejen arbejder med at genopbygge tilliden, er det her. Derfor er Skatteministeriet på mange måder det rigtige sted," siger Morten Bødskov (S).

Han tilføjer desuden, at Skatteministeriet får tilgang af en række medarbejdere fra Moderniseringsstyrelsen i forbindelse med ressortomlægningen. 

Forsker: Utraditionelt træk
I kølvandet på overenskomstslagsmålet i 2018 varslede Mette Frederiksen et opgør med Moderniseringstyrelsen rolle, og luftede dengang både tanker om en styrkelse af Forligsinstitutionen, og at man bør skele til Norge og Sveriges arbejdsmarkedsmodeller, hvor der er indlagt mere armslængdeprincip mellem regeringen og forhandlingerne.

Ifølge Nana Wesley Hansen, der er arbejdsmarkedsforsker ved Københavns Universitet, er det dog et meget utraditionelt træk, at man nu fjerner overenskomsterne helt fra Finansministeriets område.

"Det er meget utraditionelt, da enheden har ligget rimelig fast under Finansministeriet siden 1973. Men her viser man for det første, at man har lyttet til de offentlige organisationer og kritikken af Moderniseringsstyrelsens rolle og den alt for tætte kobling til udgiftspolitikken. Og så kan det samtidig læses ind i en mere overordnet debat om, at Finansministeriet er blevet en slags overministerium, og at man derfor på overenskomstområdet vil indlægge noget armslængde ved at placere det i Skatteministeriet," siger hun.

Finansministeriet blev så sent som tirsdag kritiseret af en række eksministre for at have for stor magt, og statsminister Mette Frederiksen (S) har da også tidligere varslet et opgør med ministeriets indflydelse.

Ifølge skatteminister Morten Bødskov (S) skal den pågældende ressortomlægning dog ikke læses ind i den kontekst:

”Det mener jeg ikke, at omlægningen kan tolkes ind i. Det handler om, at regeringen har et ønske om en ny start, hvor overenskomstforhandlingerne bliver organiseres på en anderledes og bedre måde end i dag. Ressortomlægningen ligger i fin forlængelse af det ønske,” siger han. 

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er enig i, at den danske model trænger til en ansigtsløftning, men har dog ingen kommentarer til overdragelsen af ansvaret for de offentlige overenskomster til Skatteministeriet.

"Jeg tror, at der er en lang række forskellige ting, man kan gøre i forhold til at styrke den danske model. Noget af det stærkeste er at bruge parterne aktivt så ofte som overhovedet muligt, og så ligger der en opgave i, og der har jeg ikke de præcise svar, at se på, hvordan vi kan understøtte, hvordan man både på arbejdsgiver- og lønmodtagerside har en stærkere organisering, fordi det jo grundlæggende er det, det handler om," siger han.

,

Forrige artikel Parter bifalder regeringens flytning af overenskomster: Et signal om armslængde Parter bifalder regeringens flytning af overenskomster: Et signal om armslængde Næste artikel Forhandlinger onsdag: Hvordan skal nyt tilskud til fattige børnefamilier se ud? Forhandlinger onsdag: Hvordan skal nyt tilskud til fattige børnefamilier se ud?