Alternativet frikender sig selv: Vi har ingen krænkelseskultur

PARTIKULTUR: En intern undersøgelse konkluderer, at der er en festkultur i Alternativet, som for nogen har været et problem. Men der er ingen krænkelseskultur.

Der er ikke nogen krænkelseskultur i Alternativet.

Det konkluderer partiet selv i en intern undersøgelse, skriver Jyllands-Posten.

Der har ellers været beskyldninger om krænkelser, festkultur, kammerateri og misbrug af indflydelse i Alternativet. Og kritikken har været højlydt, efter at Jyllands-Posten og flere andre medier har afdækket en række problemer.

Den interne undersøgelse konkluderer blandt andet:

”Der har været en festkultur, som for nogle har været et problem, men den konkluderer også entydigt, at der ikke er en krænkelseskultur i Alternativets politiske sekretariat.”

Partiet vil nu ifølge avisen indføre en whistleblower-ordning og en personalehåndbog, som præcist skal klarlægge, ”hvilke rammer vi sætter for vores samvær – og særligt hvilke forpligtelser man har som leder over for underordnede – i Alternativets politiske sekretariat,” som der står i undersøgelsen.

Fyret for krænkelser og ansat igen
En af de tidligere sager handler om, at en medarbejder anklaget for seksuelt overgreb blev opsagt, men kort efter genansat. Et yngre medlem af partiet anklagede sidste år en ældre medarbejder på Christiansborg for at have krænket hende. Her skred den daværende politiske ledelse ind ved at opsige den pågældende medarbejder og også aftale, at vedkommende ikke fremover måtte arbejde for partiet.

Men kort efter blev medarbejderen genansat af Mikkel Nørskov, der dengang var leder af partiets sekretariat på Christiansborg.

Han blev ved en større medarbejderrokade den 7. november indsat som særlig rådgiver for Uffe Elbæk. En post, som han kun nåede at bestride omkring tre uger, før han blev opsagt.

Samtidig har flere ansatte klaget over arbejdsforholdene, og der er uddelt en skriftlig advarsel til en ledende medarbejder. Episoderne fik for tre uger siden partiet til at sætte gang i en intern ”kulegravning”.

René Gade: Vi skal tage imod kritik
Alternativets gruppeformand, René Gade, har været ansvarlig for den interne undersøgelse. Han erkender, at der har været en uklar organisationsstruktur og utydelige rammer, som har gjort det svært for medarbejdere at trænge igennem ledelseslaget med kritik.

”Vi skal turde fejle for at udvikle os – og det mod begynder med en ledelse, der tager imod kritik og samtidig erkender, at det ikke er medarbejderens ansvar at skabe et trygt rum mellem leder og medarbejder til evaluering og fortrolige samtaler. Det er lederens pligt,” siger René Gade til Jyllands-Posten.

Forrige artikel Her er satspuljeprojekterne, som ikke får flere penge Her er satspuljeprojekterne, som ikke får flere penge Næste artikel Troels Mylenberg siger op Troels Mylenberg siger op