Borgerlige Studerende: Uansvarligt, at venstrefløjen vil have mere SU

DEBAT: Venstrefløjen har konstrueret et billede af SU’en som et uundværligt redskab til at fremme mulighederne for unge fra mindrebemidlede hjem. Men faktum er, at effekten er begrænset, skriver bestyrelsesmedlem i Borgerlige Studerende Filip Steffensen.

Af Filip Steffensen
Studerende og bestyrelsesmedlem af Borgerlige Studerende Aarhus

Når der på tværs af politiske fløje debatteres uddannelsespolitik og nedskæringer i statens uddannelsesstøtte, fremføres det ofte, at SU’en er et vigtigt redskab, hvis unge fra mindre privilegerede hjem skal have muligheden for at foretage en social opstigning og derved udnytte deres potentiale til fulde.

Forelsket i en modelleret virkelighed
Dette er en sympatisk anke imod nedskæringer og ligeledes en vigtig grundsten i et liberalt demokrati baseret på meritokratiske principper. Problemet er imidlertid, at SU’en mestendels kan betegnes som en pygmalionsfigur.

Pygmalion var en cypriotisk konge, der forelskede sig i modelleret virkelighed – nøjagtig som venstrefløjen, der har konstrueret et billede af SU’en som et uundværligt redskab til at fremme mulighederne for unge fra mindrebemidlede hjem.

Danmark har verdens ubetinget højeste uddannelsesstøtte, og hvis vi sammenligner med de nordiske lande, så får danske unge næsten tre gange så meget i støtte som svenske unge og dobbelt så meget som norske og finske unge. Desværre viser det sig, at effekten heraf er begrænset.

For eksempel viser et studie fra nobelprismodtageren James Heckman og danske Rasmus Landersø, at uddannelsesmobiliteten er stort set den samme i Danmark som i USA, til trods for, at højere uddannelse i USA er brugerbetalt.

Studerendes eksorbitante forbrugsvaner
Et studie fra blandt andre Helena Skyt Nielsen viser ligeledes, at effekterne af SU-reformen fra 1988 er ganske begrænsede. Forskerne kommer frem til, at for hver gang, man sænker det månedlige SU-stipendie med 900 kroner, falder optagelsesprocenten med 1,35 procent i forhold til, hvad det ellers ville have været.

Med andre ord betyder det, at hvis man halverer SU-stipendiet, reduceres optaget på de videregående uddannelser med omkring 5 procent. Altså en nærmest ubetydelig effekt.

Ofte portrætteres studerende som lidende, der kun nødtørftigt kan sikre sig til vejen og dagen. Men faktum er, at selvom den danske uddannelsesstøtte er det dobbelte af gennemsnittet i de nordiske lande, arbejder danske studerende mere end de nordiske jævnaldrende ved siden af studiet. Det indikerer, at danske studerende har eksorbitante forbrugsvaner, der ingenlunde kan tilfredsstilles af et SU-stipendium inden for økonomisk forsvarlige rammer.

Fra lave indkomster til unge fra højindkomsthjem
Dersom danske studerende er så fattige, som venstrefløjen forsøger at tegne et billede af, ændrer det ikke på, at SU-en er en overførselsindkomst fra lave indkomster til en gruppe, hvis fremtidige indkomst overstiger medianindkomsten betydeligt, som det fremgår af en analyse af Kraka.

Dertil bør tillægges, at det fortsat hovedsageligt er unge fra privilegerede hjem, der søger ind på de videregående uddannelser, hvilket betyder, at SU’en er en overførselsindkomst fra lave indkomster til unge fra højindkomsthjem, som tilmed har udsigter til høje personlige indkomster, når uddannelsen er færdiggjort.

Dette er en skæv og uhensigtsmæssig indretning af SU-systemet. Det er uforsvarligt, at mere end 20 milliarder kroner årligt omfordeles fra lave indkomster til unge fra højindkomsthjem. Der er kun svagt belæg for de positive effekter, som ifølge venstrefløjen ledsager SU’en. Det er derfor moralsk uansvarligt, når venstrefløjen agiterer for bevarelse og endog højere SU, når det kun i begrænset omfang skaber gunstige vilkår for mindre privilegerede unge.

Forrige artikel Tørnæs: Danmark er en af de største donorer til Syrien-konflikten Tørnæs: Danmark er en af de største donorer til Syrien-konflikten Næste artikel Debat: Tvangsindsamling af borger-DNA er et overgreb på retsprincipperne Debat: Tvangsindsamling af borger-DNA er et overgreb på retsprincipperne
 • Anmeld

  Katja Sørensen · Nyuddannet sociolog (fra et ufaglært hjem)

  SU giver muligheder

  Den fortsatte sociale arv i uddannelsessystemet skal da ikke være argument for at gøre muligheden for at unge fra ressourcesvage hjem kan uddanne sig endnu dårligere!
  Jeg mener SU'en er alt for lav: universitetet er et fuldtidsstudie, og vi unge skal ikke være afhængige af vores forældres velstand eller velvilje - det er præcis denne afhængighed, der skaber den sociale skævhed på de lange uddannelser og gør "de riges" børn afhængige af forældrene langt ind i deres voksne liv. Derfor skal både rig og fattig have adgang til en SU, man kan leve af.

 • Anmeld

  Filip Steffensen · Bestyrelsesmedlem, Borgerlige Studerende Aarhus

  Hvor langt skal vi gå?

  Hej Katja,

  Min pointe er, at der ikke er belæg for effekten af øgede SU-overførsler. Der kun en svag effekt på optagelsen, og vi må spørge os selv, hvorvidt optagelse på universiteterne er et mål i sig selv? Hvis man hæver SU'en, så den svarer til en fuldtidsstilling, vil der sikkert være nogle positive effekter. Uden tvivl. Men hvor langt skal vi gå for at afbøde den sociale arv? Skal de studerende have 15.000 om måneden? 20.000? Det er ikke økonomisk forsvarligt, og vi bør ikke tilstræbe lighed i uddannelse for enhver pris. Størstedelen af litteraturen peger på, at den vigtigste indsats foregår i den tidlige barndom - altså i dagsinstitutionerne. Lad os prioritere den forebyggende indsats her, i stedet for at forgylde de studerende uden skuen til, hvad der er økonomisk ansvarligt.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne EUer !!!!!

  " LIGE BØRN LEGER BEDST " !!!!!!!!!!!!!!!

  Slut med SU !!!! Vi skal i Danmark have SOCIAL ØKONOMISK DEMOKRATI !!!!! Slut med uligheden !!!!!
  Enhver er sin egen lykkes smed !!!!!!
  Slut med TILSKUD til de fattige !!!!!!
  Slut med idiotiske skatteregler !!!!!!! slut med moms !!!
  Højskoler og læreanstalter smelter sammen til enheder !!!
  "" EN FOR ALLE !!! ALLE FOR EN "" !!!!!!!!
  """ DET DANSKE FORÅR """ LÆS 2018 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Venligst hp.

 • Anmeld

  Erik Pedersen

  Filip Steffensen · Bestyrelsesmedlem, Borgerlige Studerende Aarhus

  Siden hvornår har du været forælder med lavindkomst, der har dygtige børn,der kan læse videre ubegrænset,eller i det hele tage og bare få en plads på en uddannelse.
  Og hvvd blev der af LÆRING FOR LIVET øøø
  Da alle i fra velhaver hje, med bla akedemiske uddannelser ikke vil dele noget som helst, heller ikke mulighedrene som skattesnyd ,ly og al i undtaglse fra og for at betale til fællesskabet.
  Hvor alle med bare lidt viden og med muligheden at uddanelsen til alle,og især i et lille bitte land som DK.
  Er livsnødvendigt men hvad skaber og gør borgerlige kræfter ,begrænser adgangen til at kunne få en udddannelse ,,uanset hvilken, og især forældre DER IKKE KAN BETALE ,men bare kan betale udover alden manglende skat i dk.
  Som borgelige snyder sig fra på alle områder.
  Og endda med sine børn som dig ,der er fortaler for dem og dig selv på bekostningen af de der kan og kunne
  Der er noget for borgerlige demokrater ,hvis de overhovedet findes i virkeligeheden.kan rette på,ved at betael den skat de skulle
  Klar dig selv,,,, men kan DU ??????????????????????
  Du har ikke andet end egoisme i det du normalt skulle bruge,men ikke kan ,men dine forældre betaler dig fra og fritager dig dermed også,fra noget krav og dise krav også.