Det sker i dansk politik: Maratondebat, morgensang og Europol-møde

OVERBLIK: Lars Løkkes åbningstale fra sidste uge skal til debat i Folketinget, og det kan udvikle sig til en langstrakt affære. Derudover er der for første gang morgensang i Folketinget, ligesom partilederne skal til Europol-drøftelser i Statsministeriet. Få dit politiske uge-overblik her.

Placeholder image
Foto: Ólafur Steinar Gestsson/Scanpix

Ugen starter med et ekstraordinært møde i Folketinget om statsministerens redegørelse på baggrund af den nye regeringsdannelse.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) afgav i sidste uge sin redegørelse om regeringsgrundlaget og regeringsdannelsen, som mandag kl. 10 skal forhandles i salen. Det kan der læses mere om her. Det er forventet at forhandlingen om redegørelsen vil vare hele dagen, og forslag, der er fremlagt under debatten, først vil blive sendt til afstemning om aftenens efter debattens afslutning.

Mandag afholder Finansrådet årsmøde i København. Her deltager blandt andet finansminister Kristian Jensen (V) samt Finansrådets formand og direktøren for Nationalbanken. Mødet vil derudover byde på debat om cybersikkerhed.

FN udpeger mandag den Europæiske Frivillighovedstad i 2018. De to finalister til titlen er Aarhus og Ringkøbing-Skjern, så det er sikkert, at titlen tilfalder en dansk kommune. 

Mandag afholder Cevea fyraftensmøde om de udsatte boligområder i Danmark. Her deltager blandt andre Socialdemokratiets boligordfører Kaare Dybvad, som er en del af paneldebatten.

Tirsdag er der møde i salen. Her skal der blandt andet behandles og stemmes om et forslag der retter sig mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati i Danmark. 

Et andet forslag fra regeringen om at slanke Flygtningenævnet skal også til tredjebehandling og afstemning tirsdag, og det bliver efter alt at dømme vedtaget. Det betyder, at Dansk Flygtningehjælp ikke længere får mulighed for at udpege medlemmer til nævnet. Læs mere om det her.

Statsministerens spørgetime tirsdag er aflyst, da der mandag har været diskussion om den nye regerings regeringsgrundlag og regeringsdannelse.

Tirsdag er der to samråd på programmet. Først er undervisningsminister Merete Riisager (LA) og udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) kaldt i samråd om opdelingen af elever i klasser på baggrund af etnicitet. Ministrene skal blandt vurdere om opdelingen er i strid med lovgivningen og om opdelingen faktisk fremmer integration.

Dernæst er børne- og socialminister Mai Mercado (K) kaldt i samråd om normeringsopgørelser på dagtilbudsområdet. 

PISA præsenterer tirsdag ny undersøgelse. I 2015 gennemførte organisationen en test med fokus på at vurdere elever i 15-års alderen i forhold til naturvidenskab og læsefærdigheder.

Tirsdag præsenterer Egmont Fonden Egmont Rapporten 2016, der stiller skarpt på livsduelighed for udsatte 0-3-årige, og hvordan man bryder den negative sociale arv.

Onsdag er der som sædvanligt spørgetid med ministrene. Derudover er der også 1. behandling af forslag fra SF om dansk tilslutning til det forstærkede samarbejde i EU om en afgift på finansielle transaktioner.

Børne- og Undervisningsudvalget afholder onsdag høring om PISA med fokus på social ulighed. Høringen afholdes i samarbejde med Formandskabet for Rådet for Børns Læring og sætter fokus på, hvor stor betydning social baggrund har for børns uddannelsesmuligheder i Danmark.

Der er også et enkelt samråd onsdag. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) er kaldt i samråd om Etnisk Ungs indsats med bekæmpelse af æresrelaterede konflikter og socialkontrol.

Onsdag afholder Rådet for International Konfliktløsning (RIKO) konference om bæredygtig sikkerhed og debat om Danmarks udenrigspolitiske engagement. Konferencen finder sted på Christiansborg og her deltager blandt andet Alternativets freds- og forsvarsordfører René Gade. 

Torsdag starter med et helt nyt initiativ, nemlig morgensang i Folketinget. Det er Præsidiet, der har taget initiativ til morgensangen, der fremover skal afholdes i Samtaleværelset den første torsdag i hver måned.

Derudover har Lars Løkke Rasmussen torsdag indkaldt Folketingets partier til møde om Europol i Statsministeriet. Statsministeren vil drøfte regeringens arbejde med at få en særaftale om Europol. Det kan du læse mere om her

Torsdag er der også møde i Salen. Blandt andet skal Folketinget behandle et forslag fra Dansk Folkeparti om, at regeringen skal tilkendegive over for EU, at forhandlingerne om Tyrkiets optagelse bør standses.

Der er også en høring torsdag. Transport- og Bygningsudvalget afholder høring om fremtidens danske luftfart set i lyset af regeringens kommende luftfartsstrategi. Til høringen vil en række eksperter og interessenter give deres bud på mulighederne for at styrke dansk luftfart og samtidig identificere de væsentligste udfordringer og barrierer for luftfartens udvikling.

Torsdag fortsætter Tibet-kommissionen afhøringer i forsøg på at finde frem til, hvem der gav en ulovlig ordre om, at demonstranter og tibetanske flag ikke måtte kunne ses under kinesiske statsbesøg. Torsdag afhøres Lykke Sørensen, tidligere juridisk chef i PET, samt to PET-folk og en politiinspektør.

Torsdag uddeler Rådet for Menneskerettigheder Menneskerettighedsprisen, som går til en person eller organisation, der har gjort en særlig indsats for menneskerettigheder i Danmark, Grønland eller Færøerne.

Fredag er der møde i salen, hvor der er flere forslag, der er i 1. behandling. Her skal der blandt andet diskuteres lavere registreringsafgifter, som var en del af finanslovsaftalen fra november. Også et af de første forslag i forhold til et nyt ejendomsvurderingssystem er til førstebehandling, når Tinget skal diskutere videreførelse af vurderingerne med ét år, fremrykning af beskatningsgrundlaget og bestemmelser om indsamling og registrering af data.

Tibet-kommissionens afhøringer fortsætter fredag. Her skal to politifolk, en ambassadesekretær og Claus Grube, tidligere departementschef i Udenrigsministeriet, afhøres. 

Fredag afsiges der også dom i sagen om PET-bogen. 

Alternativet holder fredag konference i Landstingssalen om den nye tidsalder Antropocæn, den menneskeskabte epoke. 

Lørdag er FN's officielle menneskerettighedsdag, som markerer årsdagen for vedtagelsen af FN's menneskerettighedserklæring fra 1948. I år fokuseres særligt på inklusion og retten til deltagelse. 


    Politik har aldrig været vigtigere
    Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
    Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser