Enhedslisten efter svindelsag: Rigsrevisionen må forklare sig

KRITIK: Hvordan kunne der blive ved med at være rod i håndteringen af satspuljemidler, når Rigsrevisionen og satspuljepartierne har været opmærksomme på problemerne i årevis? Det vil statsrevisor Frank Aaen (EL) i dag bede Rigsrevisionen se på efter sag om millionsvindel med midler til udsatte.

Hvordan kan en betroet medarbejder i Socialstyrelsen stjæle 111 millioner kroner fra puljemidler til socialt udsatte gennem 16 år, når der gentagne gange er blevet peget på problemer med hele puljesystemet?

Det vil Enhedslistens medlem af Statsrevisorerne, Frank Aaen, nu bede Rigsrevisionen se nærmere på. Det siger han dagen efter, det kom frem, at en 64-årig kvindelig ansat i styrelsen er stukket af til udlandet efter tilsyneladende at have begået groft bedrageri.

"Rigsrevisionen har jo fulgt den sag i årevis. Og partierne bag satspuljen har kendt til problemstillingen i årevis. Derfor vil jeg nu bede om at få vide, hvordan der bliver fulgt op på sagen. For alt det, man har sat i gang gennem årene, har jo åbenbart ikke løst det," siger Frank Aaen.

De seks politisk udpegede statsrevisorer holder møde i dag, og her vil Rigsrevisionen – som er ansvarlig for at revidere statens regnskaber – orientere dem om svindelsagen i Socialstyrelsen.

Kritik er ikke ny
Rigsrevisionen har i flere beretninger om de årlige statsregnskaber peget på generelle problemer med statens forvaltning af tilskud til foreninger og andre modtagere. Og den har peget på problemer med satspuljen specifikt. I 2014 kom der endda en særlig beretning om satspuljen. Her gik kritikken dog især på, at man ikke kender resultaterne af de projekter, satspuljen støtter, godt nok.

"Jeg vil selvfølgelig foreslå, at Rigsrevisionen gennemgår det her en gang mere for at se, hvordan man får løst problemerne. Der kan både være kritik af Rigsrevisionen og af Statsrevisorerne for, at problemerne ikke er blevet løst. Det må også handle om selve konstruktionen med det her mylder af forskellige puljer," siger Frank Aaen.

Radikales statsrevisor, Klaus Frandsen, siger, at han gerne vil høre Rigsrevisionens orientering, før han tager stilling til, om noget skal undersøges nærmere. 

"Der skal være et eller andet systemisk problem omkring udbetaling af midler, og det skal være et problem, som ikke er dækket af den normale årsrevision. Hvis det er en type fejl, som ikke er dækket af de normale stikprøver, kan det give mening for os at se nærmere på den type fejl," siger han.

Klaus Frandsen siger, at Statsrevisorerne normalt ikke undersøger sager parallelt med politiet.

Forrige artikel Dagens overblik: Svindelmistænkt embedsmand brugte Danske Bank Dagens overblik: Svindelmistænkt embedsmand brugte Danske Bank Næste artikel Dansk skuffelse over EU-aftale om renere biler Dansk skuffelse over EU-aftale om renere biler
Støttepartier kræver bedre ældrepleje på finansloven

Støttepartier kræver bedre ældrepleje på finansloven

ÆLDREVELFÆRD: Ældreområdet har indtil nu ligget lavt prioriteret hos regeringen, men mediestorm om dårlige forhold på plejehjem giver støttepartier blod på tanden forud for efterårets finanslovsforhandlinger.