EU-Kommissionen og 24 ministre i EU: Ligestilling mellem kønnene skal sættes i første række

Covid-19-krisen har forværret uligheden mellem kønnene i mange lande. EU-Kommissionen har udformet en køreplan for en global indsats, der skal føre mod en verden med ligestilling mellem kønnene, skriver to EU-kommissærer og 24 europæiske udenrigs- og udviklingsministre, herunder Jeppe Kofod og Flemming Møller Mortensen.

Placeholder image
Støtte til uddannelse, og især pigers uddannelse, vil spille en central rolle i kønshandlingsplanen, skriver Josep Borrell, Jutta Urpilainen samt 24 udenrigs- og udviklingsministre i EU.
Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Sjældent har man set kvinder og pigers rettigheder så udfordret som i Afghanistan. Den seneste udvikling giver anledning til stor bekymring. EU har gjort det klart, at EU's fremtidige udviklingsbistand til Afghanistan vil afhænge af overholdelsen af de internationale retslige rammer og menneskerettigheder, herunder kvinders og pigers rettigheder. EU er fast besluttet på fortsat at støtte kvinder og piger i Afghanistan og på verdensplan. Vi holder beslutsomt fast i vores værdier og overbevisninger.

Sammen med menneskerettigheder, frihed og demokrati udgør ligestilling en af de kerneværdier, der gør Den Europæiske Union til det, den er. Ligestilling beriger vores samfund og styrker dets modstandsdygtighed. Ligestilling mellem kønnene er en central del af fred, sikkerhed, økonomisk velstand og bæredygtig udvikling. Det er derfor, der stilles krav om forsvar og fremme af ligestilling mellem kønnene i EU-traktaterne.

Det er en politisk prioritet og et centralt mål for EU at arbejde politisk, operationelt og finansielt for at fremme og sikre fremskridt med hensyn til ligestilling mellem kønnene. EU's kønshandlingsplan III og det nye budget for EU's optræden udadtil indeholder en køreplan for en global indsats hen imod en verden med ligestilling mellem kønnene. Vi samarbejder tæt med multilaterale, regionale og bilaterale partnere, herunder civilsamfundsorganisationer, for at nå disse mål. Der er stadig lang vej igen, og der er ikke plads til selvtilfredshed. Vi er stærkere sammen, selv om der stadig er mange udfordringer. 

Covid-19 har forstærket ulighed mellem køn
I mange lande har Covid-19-krisen forværret de eksisterende uligheder mellem kønnene på tværs af forskellige områder, herunder uddannelse, erhvervsuddannelse, sundhed, sikkerhed, seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, beslutningstagning og økonomiske muligheder.

For at opnå bæredygtige forandringer er vi nødt til at tackle de grundlæggende årsager til ulighed mellem kønnene og kønsbaseret forskelsbehandling.

Josep Borrell, Jutta Urpilainen, Jeppe Kofod, Flemming Møller Mortensen, udenrigschef og kommissær for Internationale Partnerskaber, EU-Kommissionen samt 24 udenrigs- og udviklingsministre

Covid-19-nedlukningerne har ofte ført til en stigning i kønsbaseret vold, navnlig vold i hjemmet, mens kvinder og pigers adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser er blevet reduceret. Samtidig er en betydelig del af omsorgsbyrden faldet på kvinder og piger. Arbejdstagere i den uformelle økonomi og i ufaglærte job (hvoraf de fleste er kvinder), migranter og personer, der tilhører mindretal, har været mere udsatte og står over for mange og indbyrdes forbundne former for forskelsbehandling.

Piger har desuden på grund af skolelukninger været udsat for en øget risiko for seksuel udnyttelse, tidlig graviditet, børnearbejde og tvangsægteskaber. Malalafonden anslår, at 20 millioner flere piger risikerer at droppe ud af skolen, hvilket svarer til i alt 150 millioner piger uden uddannelsesmuligheder. Det svarer til en tredjedel af EU's befolkning.

Militærudgifterne i 2020 var ifølge en nylig FN-rapport stadig større end de globale udgifter til sundhed og det i et år, der var domineret af coronapandemien. Vi er nødt til at fordoble vores indsats for at fremme ligestilling mellem kønnene for at opnå en bæredygtig genopretning efter covid-19-pandemien.

Nu er det tid til at gøre mere
Denne udfordring kræver en global indsats, og den skal tackles nu, hvor vi opbygger den fremtid, vi ønsker for vores børn og børnebørn — en verden efter pandemien, som man kan vokse op i, der er mere lige, mere forskelligartet, og hvor lige muligheder er en realitet. For at opnå bæredygtige forandringer er vi nødt til at tackle de grundlæggende årsager til ulighed mellem kønnene og kønsbaseret forskelsbehandling.

Den Europæiske Union og dens medlemsstater samt de europæiske finansielle institutioner har været på kvinders og pigers side over hele verden under pandemien. Som Team Europe har vi allerede mobiliseret 46 milliarder euro til støtte for over 130 partnerlande, med særligt fokus på kvinder og unge.

Vi øger vores indsats over hele linjen, lige fra at støtte kvinder og pigers uddannelse og økonomiske muligheder til at forbedre deres adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser.

Josep Borrell, Jutta Urpilainen, Jeppe Kofod, Flemming Møller Mortensen, udenrigschef og kommissær for Internationale Partnerskaber, EU-Kommissionen samt 24 udenrigs- og udviklingsministre

Her er blot tre eksempler. I Nepal hjalp vi en million piger og drenge med at fortsætte deres uddannelse gennem radiobaseret læring. I Togo støttede vi oprettelsen af en almen indkomstordning og udnævnelsen af kvinder til at lede nye kommuner. På verdensplan har EU's og FN's Spotlight-initiativ hjulpet 650.000 kvinder og piger med at forebygge eller bekæmpe vold mod dem og uddannet 880.000 mænd og drenge i positiv maskulinitet, ikkevoldelig konfliktløsning og forældreskab.

For at imødegå de voksende udfordringer er vi dog nødt til at gøre mere og bedre. Det er formålet med kønshandlingsplan III. Lederskab og meningsfuld deltagelse af kvinder, piger og unge i det politiske, økonomiske, sociale og kulturelle liv samt i alle spørgsmål vedrørende fred og sikkerhed på verdensplan skal fremmes gennem kønshandlingsplanen.

Vi skal have menneskelig udvikling tilbage på sporet
Vi gør nu denne plan til en realitet ved hjælp af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde - et globalt Europa, som er på 79,5 milliarder euro, som vil støtte EU's optræden udadtil i de næste syv år.

Støtte til uddannelse, og især pigers uddannelse, vil spille en central rolle. På samme måde som vi støtter uddannelse i nødsituationer, har EU samarbejdet med partnerlande under hele pandemien for at minimere dens indvirkning på læring og børns trivsel og for at fremme en sikker tilbagevenden til skolen.

Vi giver, under navnet Team Europe, allerede mere end halvdelen af al global støtte til uddannelse. Vi vil nu øge finansieringen yderligere for at fremme ligestilling mellem kønnene gennem uddannelse af høj kvalitet på alle niveauer. Vores fælles tilsagn om 1,7 milliarder euro til det globale partnerskab for uddannelse i juli skal ændre uddannelse for piger og drenge i op til 90 lande og territorier. Tilsagnet er en del af denne nye begyndelse.

Vi øger vores indsats over hele linjen, lige fra at støtte kvinder og pigers uddannelse og økonomiske muligheder til at forbedre deres adgang til seksuelle og reproduktive sundhedsydelser. Inden 2025 vil 85 procent af alle EU's nye eksterne foranstaltninger, på tværs af alle sektorer, bidrage til ligestilling mellem kønnene og bidrage til at styrke kvinders indflydelse og status.

Dette er nu ved at blive afsluttet med vores partnerlande i tæt samråd med civilsamfundsorganisationer, kvinderettighedsaktivister og unge.

Vi er nødt til at bringe menneskelig udvikling tilbage på sporet og nå verdensmålene for bæredygtig udvikling senest i 2030, så ingen kvinde eller pige lades i stikken.

Det er afgørende, at vi gør det rigtigt.

 

Foto:
Altinget har modtaget tilskud fra Europa-Nævnet til debatindlæg, der fremmer oplysning og debat i Danmark om EU. Alle indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning, og skal overholde de presseetiske regler.


Politik har aldrig været vigtigere
Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser