FDM: Skat, skam og skræk er ikke vejen til grøn transport

DEBAT: Den grønne omstilling skal hjælpes på vej politisk, men med de rette virkemidler. Vi kommer ingen vegne ved at klimaudskamme og brandbeskatte bilisterne og lave forbud mod benzin- og dieselbiler, skriver Thomas Møller Thomsen.

Af Thomas Møller Thomsen
Administrerende direktør i FDM

Klima og miljø er for alvor kommet på den politiske dagsorden. Det er fem år siden, Danmark fik en klimalov, og igennem det seneste år har forskellige politiske partier forsøgt at overbyde hinanden i, hvor hurtigt den grønne omstilling skal rulle i transportsektoren.

Den siddende regering fremlagde sidste efterår et klima- og luftudspil, der indeholdt en målsætning om en million elbiler, opladningshybrider og andre tilsvarende lavmissionsbiler i 2030. Det er godt med grønne ambitioner, for det er afgørende at finde løsninger, så vi danskere kan bevare vores mobilitet også i en fossilfri fremtid. Men skal ambitionerne indfries, er det mindst lige så vigtigt at finde de rette virkemidler.

Danmark er et oplagt land for elbiler
I Danmark har vi længe talt om de forjættede elbiler. Udefra set er vi også et oplagt elbilland. Vi har relativt korte afstande, et relativt veludbygget elnet og masser af grøn strøm. Det lokkede blandt andet elbilpioneren Better Place til.

I dag står prestigeprojektets skiftestationer tilbage som monumenter over en fejlslagen tilgang til grøn omstilling – en fiasko, vi kan lære meget af. Blandt andet at man ikke kommer nogen vegne ved at klimaudskamme og brandbeskatte bilisterne. Forestillingen om, at man er et bedre menneske, fordi man har kunnet vælge en elbil, har ofte ligget som en grundtone i debatten. Det mener FDM ikke er vejen til at nå et bredere folkeligt gennembrud for elbilen.

At øge beskatningen af konventionelle biler har været et andet værktøj. Afgiftsfritagelsen af elbiler har gennem årene været finansieret af en øget afgift på dieselbiler og bortfald af visse fradrag på konventionelle biler. Det er en øvelse, der ikke har været politisk populær i et land med rekordhøje bilafgifter, som er indrettet på en måde, så både Det Miljøøkonomiske Råd og Klimarådet peger på behovet for grundlæggende ændringer. Ikke så underligt, når CO2 via bilafgifterne beskattes med adskillige tusinde kroner per ton.

Forbud er den forkerte vej at gå
Det seneste værktøj, som politikerne vil ty til, er forbud. Forbud mod salg af benzin- og dieselbiler er det nye sort i den grønne debat. Det har allerede bekymret mange almindelige danskere, der er frustrerede over risikoen for et forbud mod deres bil, før alternativer, de både kan betale, og som kan opfylde deres behov, er klar. Men et forbud er et EU-anliggende og ikke noget, Danmark selv kan bestemme.

En grøn omstilling bør i stedet hjælpes på vej med yderligere pres på bilproducenterne fra EU’s side. Vi har dog en klar forventning om, at EU’s CO2-krav fra 2021 nok skal give dem et øget incitament til at forcere den grønne omstilling. Men man bør også gentænke det danske skatte- og afgiftssystem.

Her kunne man begynde med at gøre SKAT’s IT-systemer klar til et teknisk baseret bilafgiftssystem, ligesom man også bør gentænke, om det er befordrende for den grønne omstilling at insistere på, at bilejerne fortsat skal lægge +50 milliarder kroner i skatter og afgifter i statskassen.

Også selvom det er grønne biler med minimal miljøpåvirkning. Faktum er, at elbiler mange år frem vil være væsentlige dyrere i indkøbspris end konventionelle biler, og derfor vil det betyde markant dyrere biler for forbrugerne, hvis de oveni fortsat skal betale meget høje bilafgifter.

Endelig bør man tage danskernes fremtidige hverdag med elbilen alvorligt – ikke mindst hvordan vi skal få ladet over en million elbiler op.

Udfordringerne er mange og reelle, men det er den vej, vi skal, og gerne så effektivt som muligt. Derfor er det også tankevækkende, at udfordringerne indtil nu primært er blevet mødt med forslag om lige dele skat, skam og skræk.

Forrige artikel Alternativets Unge: Forbyd plastik i valgkampene Alternativets Unge: Forbyd plastik i valgkampene Næste artikel Djøf: Uden kvoter og øremærket barsel får vi ingen ligestilling Djøf: Uden kvoter og øremærket barsel får vi ingen ligestilling