Folketinget klager til statsministeren over håndtering af EU-politikken

OPTRAPNING: Regeringen har forsømt at informere Folketinget og indhente mandater til den politik, de har ført i Bruxelles siden coronakrisen, lyder det i et brev fra Folketingets ledelse til statsministeren.

BRUXELLES: Der er gået coronakrise i forholdet mellem Folketinget og regeringen på EU-området.

Allerede sidste måned klagede Folketingets Europaudvalg, der skal give regeringen grønt lys til den politik, den fører i Bruxelles, til udenrigsminister Jeppe Kofod (S). Anken er, at sager ikke er blevet forelagt, og mandater ikke er blevet indhentet på en række vigtige sager, mens fysiske møder har været besværliggjort af coronaforanstaltninger.

”Det har ikke haft nogen effekt. Og derfor har vi været nødt til at bede Folketingets formand om at komme på banen og skrive direkte til statsministeren om den uacceptable situation, vi er i,” siger Europaudvalgets formand, Eva Kjer Hansen (V).

I brevet til Mette Frederiksen (S) fra Udvalget for Forretningsordenen, der tager sig af forholdet mellem Folketinget og regeringen, kalder udvalget det ”ikke ønskværdigt”, at Europaudvalget skal have sine muligheder for at føre effektiv parlamentarisk kontrol og få indflydelse på EU-politikken forringet ”i væsentlig grad”.

”Det gælder ikke mindst i lyset af de meget store samfundsinteresser, der aktuelt behandles politisk i EU-systemet,” skriver Karen Ellemann (V), der som 1. næstformand i Folketingets Præsidium vikarierer for formand Henrik Dam Kristensen (S), der har været sygemeldt.

Videomøder hver dag
I normale tider aflægger ministre besøg i Europaudvalget for at vende aktuelle sager med udvalget, før de tager til EU-rådsmøder. De henter også mandater til, hvad regeringens linje skal være i forhandlingerne om lovgivningen.

Men arbejdsgangene både på Christiansborg og i EU-regi har været meget anderledes end normalt de seneste måneder. I Bruxelles har alle fysiske møder på ministerniveau været suspenderet siden starten af marts. Til gengæld har der været videomøder mellem fagministre i forskellige rådsformationer praktisk talt hver eneste hverdag siden da.

Dem har regeringen dog ikke i tilstrækkelig vid udstrækning ment, at de behøvede at informere om, finder Udvalget for Forretningsordenen. De udbeder sig en ”mere loyal varetagelse” af Europaudvalgets behov for at blive inddraget, og at det ”tillægges større vægt, hvor politisk væsentlig en drøftelse eller beslutning på et rådsmøde med videre er, end hvilken ramme mødet måtte finde sted under”.

Manglende mandater
I et notat fra Europaudvalget opremses en række sager, som regeringen ikke fandt det nødvendigt at inddrage de hjemlige EU-ansvarlige politikere i for at få et mandat.

Det gælder blandt andet, da de europæiske finansministre vedtog midlertidigt at sløjfe EU-kravene til de offentlige finanser, den såkaldte stabilitets- og vægtspagt, og da regeringen ændrede holdning til, hvorvidt EU kunne indlede optagelsesforhandlinger om EU-medlemskab med Albanien og Nordmakedonien fra et dansk nej til et ja.

Derudover beklager EU-politikerne sig over sene skriftlige forelæggelser – i et enkelt tilfælde endda efter et møde var afholdt – og manglende afrapportering fra møderne, herunder også fra statsministeren selv.

I kort snor
Allerede inden coronakrisen var der knas på linjen mellem regeringen og Europaudvalget. I november sidste år fik udvalget forkerte tal fra finansministeren forud for en afstemning om EU’s budget for 2020, så det fremstod, som om budgettet var 778 millioner euro højere end det tal, der lå på forhandlingsbordet i Bruxelles. Efterfølgende mente både Venstre og Radikale, at der var tale om et tillidsbrud, og at regering måtte forvente at blive holdt i kortere snor på EU-politikken.

Formanden for Europaudvalget håber, at henvendelsen fra Folketingets ledelse nu vil få statsminister Mette Frederiksen til at gribe ind.

”Jeg forventer, at der kommer en forsikring fra statsministeren om, at det her ikke bliver ved med at gå, og at hun indskærper over for de enkelte ressortministre, at de sørger for at få forelagt tingene i Folketinget og i Europaudvalget i tide, at de stiller op til drøftelser, og at de i det hele taget skal være meget omhyggelige med at få indhentet de fornødne mandater,” siger Eva Kjer Hansen.

Samtidig udbeder Folketinget sig en bredere snak om samarbejdet med regeringen omkring EU-politikken i fremtiden, når situationen er normaliseret.

Altinget har forelagt sagen for Udenrigsministeriet, der har ansvaret for at koordinere den danske EU-politik, men har ikke fået noget svar.

Forrige artikel Nu kan alle voksne danskere blive testet for coronavirus Nu kan alle voksne danskere blive testet for coronavirus Næste artikel Centralt vidne: Jeg advarede både Støjberg og Udlændingestyrelsens direktør Centralt vidne: Jeg advarede både Støjberg og Udlændingestyrelsens direktør