Her er alle de nye kommissioner

KOMMISSIONER: Trekløverregeringen nedsætter tre nye kommissioner. Få et overblik over nye og eksisterende kommissioner her.

Den nye trekløverregering vil nedsætte tre nye kommissioner, fremgår det af regeringsgrundlaget.

Få et overblik over både de nye og de allerede eksisterende kommissioner her.

TREKLØVERREGERINGENS KOMMISSIONER
Straffelovskommission
Kommissionen skal blandt andet se på de generelle principper for strafudmåling, herunder anvendelsen af kumulation i strafudmålingen (strafferabat) i relation til blandt andet gentagen kriminalitet, samt forholdet mellem strafferammer og strafniveauer i sager om forskellige krimina­litetstyper, f.eks. personfarlig kriminalitet og økonomisk kriminalitet.

Kommissionen skal desuden overveje brugen af prøveløsladelser, ligesom der også skal ske et nærme­re eftersyn af brugen af samfundstjeneste.

Herudover skal kommissionen foreslå en modernisering af straffeloven, som tager højde for et nutidigt kriminalitetsmønster og beskytter borgeren i nutidens digitale verden.

Ytringsfrihedskommission
Kommissionen skal vurdere ytringsfrihe­dens rammer og generelle vilkår i Danmark.

Ledelseskommission
Kommissionen skal understøtte god ledelse i hele den offentlige sektor, skabe fundament for, at god ledelsespraksis og erfaringer vandrer, at rekruttering og udvikling af offentlige ledere sker mere systematisk, og at der bliver en større udveksling af ledere mellem den offentlige og private sektor.

KOMMISSIONER NEDSAT AF V-REGERINGEN
Matematikkommission for de gymnasiale uddannelser (2016-)
Tidspunkt for oprettelse: Nedsat den 31. september 2016 af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Kommissionen blev nedsat som aftale mellem V-regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti med det formål at styrke gymnasiale uddannelser, samt at iværksættes en generel indsats for faget matematik.
Formål: Kommissionen skal give input til ændringer i fagets læreplaner og til initativer, der kan styrke matematiske kompetencer bredt i uddannelsessystemet.

Energikommission (2016-)
Tidspunkt for oprettelse: 31. marts 2016. Nedsat af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V).
Formål: Kommissionen blev nedsat med udgangspunkt i regeringsgrundlaget med det formål at analysere de nye udviklingstendenser på energiområdet og komme med anbefalinger til den danske energipolitik fra 2020 til 2030.

Tibet-kommission (2015-2017)
Tidspunkt for oprettelse: 2015. Kommissionen er nedsat i 2015 af daværende Justitsminister Søren Pind (V).
Formål: Undersøge og redegøre for begivenhedsforløbet, som knytter sig til politiets handlinger i forbindelse med det kinesiske statsbesøg i København 2012 og ved to senere kinesiske besøg i København i 2013 og 2014.

Udvalg om undersøgelseskommissioner (2016-)
Tidspunkt for oprettelse: 2016. Nedsat i 2016 af daværende justitsminister Søren Pind (V).
Formål: Skal overveje, om der er behov for at ændre den måde, som undersøgelseskommissioner gennemføres på.

KOMMISSIONER NEDSAT AF TIDLIGERE REGERINGER, DER STADIG ARBEJDER 
Public service-udvalget (2014-2017)
På baggrund af den mediepolitiske aftale for 2015-2018 af 26. juni 2014 skulle Public service-udvalget udarbejde et grundlag for overvejelser om public service-mediernes rolle i medievirkeligheden de kommende år. Udvalget skulle i den forbindelse opstille scenarier for, hvad dansk public service kan/bør være i fremtidens samfund og individualiserede og fragmenterede medieverden.

KOMMISSIONER NEDLAGT AF V-REGERINGEN
Irak- og Afghanistankommissionen
Tidspunkt for oprettelse: 7. november 2012 som aftale mellem den daværende SR-regering; formelt nedsat af daværende Justitsminister Morten Bødskov (S)
Formål: Undersøge og redegøre for den danske krigsdeltagelse i Irak og Afghanistan samt at undersøge og redegøre for, hvad danske myndigheder har foretaget sig i forbindelse med tilbageholdelsen af personer under krigene i hhv. Irak og Afghanistan.
Tidspunkt for ophør/nedlæggelse: Kommissionen blev lukket igen i juli 2015 af V-regeringen efter længere tids politisk diskussion; blå blok følte især, at kommissionen kun havde det formål at sværte den daværende VK-regering til.

Pensionskommission
Tidspunkt for oprettelse: Kommission nedsat af SR-regering i 2014; formelt nedsat af den daværende økonomiminister Morten Østergaard (R).
Formål: Gennemgå det danske pensionssystem og se på problemer for pensionister uden egen opsparing. Kommissionen skulle efter planen fremlægge sine anbefalinger i løbet af efteråret 2016.
Tidspunkt for ophør/nedlæggelse: Juni 2015. V-regeringen nedlagde kommissionen efter fælles forståelse med kommissionens formand, da regeringen allerede vil gennemføre en pensionsreform i starten af 2016; kommissionens arbejde indstilles som en naturlig konsekvensen af, at den ikke længere har til opgave at komme med forslag og se på pensionsområdet i en samlet helhed.

Udvalget vedrørende den danske terrorbekæmpelse
Tidspunkt for oprettelse: 2015 – oprettet af den daværende SR-regering (var skrevet ind i regeringsgrundlaget).
Formål: At granske den danske indsats mod terror og terrorlovens konsekvens for danskerne retssikkerhed. Udvalget skulle efter planen have færdiggjort sit arbejde i løbet af foråret 2016.
Tidspunkt for ophør/nedlæggelse: Oktober 2015. Daværende Justitsminister Søren Pind (V) nedlagde kommissionen med begrundelsen at “kommissionen var blevet overhalet af virkeligheden, og man havde foretaget grundige evalueringer i forlængelse af terrorangrebene i Paris og København”.

 

 

Har vi misset nogen? Send en mail til lasse@altinget.dk.

, ,

Forrige artikel Danmark trækker kampfly ud af Irak og Syrien Danmark trækker kampfly ud af Irak og Syrien Næste artikel Sundhedsminister: Nægter at bære paranoiabriller og staniolhjelm Sundhedsminister: Nægter at bære paranoiabriller og staniolhjelm