Jarl Cordua: Er OK18-kaninen ved at være fuldfed?

KOMMENTAR: Har Dennis Kristensen mere i ærmet? Lige nu har FOA’s afgående formand potentialet til at blive en helt hos både de borgerlige, socialdemokraterne og store dele af LO-fagbevægelsen, skriver Jarl Cordua.

Man kan sige meget om FOA’s afgående formand Dennis Kristensen, men han har en uovertruffen evne til at sætte sig selv i centrum for begivenhederne. Lige til det allersidste.

Der er sikkert ganske mange – både hos arbejdsgiverne, men også i fagbevægelsen, som ser frem til med stor tilfredshed, at denne evige ”havkat i hyttefadet” nu går på pension. 

Der er i al fald mange, der har haft et vist forbehold over for Kristensens tilgang til fagforeningsarbejdet, hvor man synes, at den gamle kommunist har været lige lovlig frisk i udmeldingerne og at han notorisk aldrig har kunnet holde hverken sin kæft i medierne eller overholde indgåede aftaler i fagbevægelsen.

De kritikere har her til sidst yderligere haft noget at hænge deres hat på. Ingen har udfordret lovgivningen omkring tavshedspligt i forbindelse med forhandlinger i Forligsinstitutionen mere end netop Dennis Kristensen. Bestemmelserne fremstår efter de seneste forhandlinger nærmest som vejledende fremfor egentlig principielle – for ikke at sige til grin. Sanktioner for overtrædelse af reglerne forekommer indtil videre nærmest teoretiske. 

Dennis Kristensens rolle under forhandlingerne har for arbejdsgiverne været den samme som den kanariefugl i buret, som kulminearbejderne havde med under jorden for at sikre sig, at der stadig var tilstrækkeligt med ilt i mineskakterne.

Så længe Kristensen offentligt ventilerede sin gennemskuelige tilfredshed med det, der lå på forhandlingsbordet, til sine medlemmer i FOA, så eksisterede muligheden for et gennembrud i forhandlingerne på det regionale område.

I øvrigt et område, der har været friholdt fra de såkaldte ”knaster”, som har gjort det uoverstigeligt at nå hinanden på det statslige og kommunale område. Det skete så i nat, hvor LO-forbundene, herunder Dennis Kristensens FOA, indgik en såkaldt delaftale. Mere kunne det ikke blive til, da Akademikerne og de øvrige funktionærer i FTF (som ellers lige har vedtaget en fusion med LO) ikke ville skrive under på aftalen.

Med nattens aftale ser arbejdsgiverne et gennembrud både i forhandlingerne, men også et sammenbrud i den musketéred, som har gjort det muligt for den samlede fagbevægelse at få indrømmelser igennem på lønområdet.

Dermed flytter opmærksomheden sig over på det statslige område, hvor lønmodtagernes chefforhandler Flemming Vinther nu siger, at ”lønrammen ser fornuftig ud”. Dvs. at det, der nu – formelt – udestår for at få en aftale i hus, er diskussionen om spisepausen til akademikerne, som arbejdsgiverne i staten oprindeligt ønskede at få diskuteret og få sat pris på for at få skrevet ind i overenskomsten.

Det er dog blevet en sag, der har udviklet sig til en møllesten om halsen på innovationsminister Sophie Løhde og co., fordi ingen forstår, hvorfor de kreative, såkaldt ”kolde” hjerner i Moderniseringsstyrelsen ønsker at pille ved en ret, som akademikerne i staten har haft siden 1921.

Sagen er blevet de statslige lønmodtageres alibi for at fastholde musketéreden med især lærerne i KL, som stadig slås for en egentlig arbejdstidsaftale frem for den lovregulerede, de lever med i dag og som de tilsyneladende endnu ikke har fået nogle indrømmelser på. 

Det er i øvrigt ganske pudsigt, at fagforeningen DJØF – som også organiserer de så udskældte ”kolde hjerner” i Modernisereringsstyrelsen (som EL, SF, mfl. ønsker nedlagt uden at forklare, hvad det så skal erstattes med?) – under forhandlingerne tilsyneladende er ved at ændre sit image fra en underafdeling af Finansministeriets onde bureaukrater, der lever og ånder for at ødelægge den offentlige sektor og generer de 750.000 offentligt ansatte med skemaer og effektiviseringskrav. Nej, nu er DJØF i stedet personificeret i de statsliges forhandler, Lars Qvistgaard mfl. – og bakket op af en cheerleader fra Skt. Annæ Plads i skikkelse af formanden for de dommerfuldmægtige.

Det er i sandhed blevet nye tider! Det bliver derfor noget sværere at dæmonisere DJØF i fremtiden som Danmarks Ondeste Fagforening set i forhold til, at det faktisk var FOA, der organiserer sosu'er og gadefejere, der rendte fra musketéreden. 

Det sætter nu det statslige områdes forhandlere på lønmodtagerside under pres, at både LO-forbundene og en perlerække af arbejdsmarkedseksperter samstemmende siger, at spisepausen ikke er i fare længere, hvis lønmodtagerne får en aftale med nogenlunde håndfaste indrømmelser og at denne ret ikke vil blive inddraget i OK-perioden.

Den forsikring mener arbejdsgiverne, at de allerede har afgivet. Så hvorfor risikere ”fornuftige” indrømmelser på lønnen mv., som allerede er givet, med udsigten til at miste det igen under en storkonflikt?

Omvendt er lønmodtagerne også pisket til at få slået fast over for arbejdsgiverne, at den delvise faneflugt på det regionale område ikke bør få nogen betydning for det interne sammenhold og musketéreden.

Spørgsmålet er, om ikke de fleste forhandlere på det statslige område reelt er klar til at indgå en aftale, men stadig holder sig tilbage af hensyn til manglende resultater, når det gælder lærernes arbejdstid?

Men så længe de statslige forhandlere (blandt dem lærerformand Anders Bondo Christensen) kan bruge usikkerheden om spisepausen som alibi for ikke at gå med i en aftale, så tager man lidt af presset af diskussionen om lærernes arbejdstid, som er den ”knast”, hvorfra man ikke er kommet videre?

Dennis Kristensen, LO-forbundene og Flemming Vinther har nu klart signaleret, at kaninen er fuldfed, når det gælder lønstigninger.

Så derfor kan man koge diskussionen ned til, at forhandlingerne nu handler om lærernes arbejdstid, selv om flere af FTF-forbundene, DJØF og deres aktivister på Skt. Annæ Plads meget hellere vil gøre det til et bredt folkeligt oprør mod New Public Management, større lønspredning, Dæmoniseringsstyrelsen/ Moderniseringsstyrelsens ”tyranni”, skiftende regeringers nedskæringspolitik og angreb på velfærden og de offentligt ansatte medarbejdere.  

Det er så en fortælling, som LO-forbundene og Dennis Kristensen siden i går aftes – i al fald midlertidigt – er tjekket ud af. Omvendt danser de dommerfuldmægtiges formand og de andre DJØF’ere på Skt. Annæ Plads videre og messer ”Nok er nok”, når Michael Ziegler og Sophie Løhde går ind ad porten til Forligsinstitutionen. 

Og hvem ved? Måske har Dennis Kristensen mere i ærmet? Lige nu har den gamle kommunist potentialet til at blive helt hos både de borgerlige, socialdemokraterne og de store dele af LO-fagbevægelsen, som slet ikke ønsker sig en storkonflikt.

Det er i sandhed nye tider! 

-------------

Jarl Cordua er liberal-borgerlig politisk kommentator og vært på radioprogrammet "Cordua & Steno" på Radio24syv. Hver onsdag skriver han politisk kommentar på Altinget. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel David Trads: LA – zombiepartiet der ikke vil dø David Trads: LA – zombiepartiet der ikke vil dø Næste artikel Harun Demirtas: Jeg kan stadig huske min egen omskæring Harun Demirtas: Jeg kan stadig huske min egen omskæring