Jarl Cordua: Små oprør mod nedlukning ilter den borgerlige opposition

KOMMENTAR: Allerede før coronakrisen var oppositionen den svageste i mands minde. Men små oprør mod politibøder på Islands Brygge og erhvervsministerens uklare meldinger om Ikea-åbning kan øge det politiske rum for de borgerlige, skriver Jarl Cordua.

Det er ikke mange fødder, som Mette Frederiksens regering har sat forkert på denne side af coronakrisen.

Timingen af nedlukningen viste sig at være tæt på perfekt, og regeringens og Folketingets partiers hjælpepakker har sørget for at holde økonomien i gang og befolkningen forsørget.

Situationen med smitterisiko har indsnævret det politiske mulighedsområde til så godt som intet alternativ til regeringens kurs, der i øvrigt fortsat har massiv opbakning i befolkningen.

Frustrationen i oppositionen over at være sat til vægs er brudt ud i de seneste uger, og man må forvente, at tonen over for regeringen bliver skærpet, i takt med at der viser sig flere små oprør mod regeringens nedlukningsregime.

Regeringen har dog, når det var nødvendigt, forsøgt at give oppositionen et skær af medinddragelse, hvor den kan møde op online til forhandlinger og forelægge regeringen sine egne idéer til genåbning. Dem bliver der så regnet på hjemme på Seruminstituttet, hvis faglige direktør Kåre Mølbak så enten vender tommelfingeren op eller ned.

Regeringen melder i modsætning til oppositionen selv intet ud, men sidder konsekvent i baghånden i det politiske spil, som den har fuld kontrol over.

Det var situationen i sidste uge, hvor konklusionen så blev, at Mette Frederiksen skød annoncering af enhver mulig yderligere genåbning til dagene inden bededagsferien, da man til den tid har et bedre overblik over smittetallene efter åbningen af skolernes mindste klasser efter påske.

Dansk politik er dermed hegnet ind i en slags sandkasse, hvor partierne kan boltre sig, men hvor absolut intet bliver til politik uden Mølbaks og naturligvis regeringens accept.

Alene på den baggrund er det nemt at konkludere, som nogle kommentatorer har gjort, at oppositionen er den svageste i mands minde. Men det var den allerede før coronakrisen, henset til at rød blok ved valget sidste år fik et massivt flertal, at oppositionens leder er ganske ny og uprøvet, og – hvad der bestemt ikke er uvæsentligt – at vælgerne har atomiseret højrefløjen med massivt stemmespild.

Vælgerne indvalgte en række små og halvstore partier, der hver især er ambitiøse med hensyn til at vokse på bekostning af de politisk nærliggende rivaler, især det store parti Venstre, hvilket siden valget har skabt konstant uro og understreget over for vælgerne, at landet er uden seriøs opposition.

Dertil kommer, at partierne Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti kører med meget ukonventionelle strategier for borgerlige partier og åbenlyst flirter med statsministeren og hendes parti, samtidig med at de indtil for nylig brugte megen tid på at kritisere Venstre og skabte usikkerhed om, hvorvidt man vil pege på Venstres formand som ny statsminister.

I kulissen hviskes der endda om De Konservatives Søren Pape som alternativ statsministerkandidat. Før man overvejer den mulighed, bør højrefløjen måske stille sig selv det spørgsmål, om Pape reelt set er en lederskikkelse, der kan klare en tryktest.

Den konservative leder har endnu til gode at bevise, at han kan sætte sig igennem i forhold til sin folketingsgruppe. Det så man i sagen med fyringen af Venstres minister Eva Kjer Hansen, og der findes også andre eksempler på, at formanden har meget svært ved at tage åbne konfrontationer og sætte illoyale gruppemedlemmer på plads, når der har været brug for det.

Papes ledelse beskrives, som at han helst gemmer sig, når bølgerne går højt. Reaktionen er ofte noget med tavst at kigge ned i bordet uden at skære igennem, når nogen klager deres nød, hvilket skaber frustration hos den øvrige ledelse, som Pape ellers forinden har forsikret fuld opbakning.

Hvis de borgerlige mener, at det er den slags lederegenskaber, der kan gøre en forskel, så er Pape sikkert den rigtige mand som statsministerkandidat.

I stedet for utidige og for tiden noget teoretiske diskussioner om borgerlige statsministerdrømme har oppositionen i stedet formået at samle sig om en kronik i Berlingske, der udmærker sig ved at være nærmest kemisk renset for egentlig konkret politik. Alligevel giver kronikken et omrids af, hvilke vælgergrupper de borgerlige vil være noget for.

De vil sikre det private erhvervsliv, borgernes privatøkonomi og beskæftigelse, holde skatterne i ro, forhindre gældsætningen og sørge for, at det stadig kan betale sig at arbejde.

Lutter kerneborgerlige mærkesager målrettet middelklassen, privatansatte og folk med økonomisk konservative synspunkter, som naturligvis kan samle blokken, og som Venstre sikkert håber kan udgøre et fundament for fremtidigt politisk samarbejde på den anden side af krisen, hvor regeringen skal vælge side, med hensyn til hvem de vil føre krisepolitik med.

Signalværdien af kronikken vil normalt ikke være opsigtsvækkende, men set i lyset af splittelsen og situationen, hvor oppositionen på forhånd er taberdømt af coronakrisen og deres ikke så nødvendige få mandater, så er det egentlig en helt oplagt idé, selvom man skal kunne læse mellem linjerne for at ane den store forskel til regeringens politik.

For når regeringen bliver tvunget til at vælge side i den økonomiske politik, kan den gå to veje. Med de borgerlige, herunder De Radikale, eller med venstrefløjen og De Radikale.

Den har med bred politisk opbakning brugt mange milliarder på at holde i omegnen af en kvart million danskere uden for arbejdsløshedskøerne ved at give dem lønkompensation. Indtil videre er i alt 300.000 danskere reelt set blevet arbejdsløse siden krisen, og 1. maj kan man forvente, at yderligere opsagte melder sig ledige.

Indtil videre er det derfor kun virksomhederne, herunder de små selvstændige, der økonomisk mærker krisen. Flere af dem klager til gengæld over, at redningspakkerne er for snævre, for firkantede og rammer forkert.

Eller også bliver de udbetalt for sent, til trods for at regeringen og dens mange spindoktorer forsikrer om, at der bliver knoklet dag og nat i Erhvervsministeriet for at udbetale pengene.

Senest har det presset erhvervsministeren til onsdag formiddag at foreslå, at udbetalingen af hjælpepakkerne til lønkompensation og kompensation til selvstændige udbetales, inden ansøgningerne er behandlet.

Ingen forventer dog, at det på sigt kan forhindre en bølge af konkurser for en række mindre virksomheder. Det vil øge arbejdsløsheden, og det vil lægge et pres på regeringen for at forhindre den udvikling.

Hvis den politik handler om økonomisk at sænke skatterne og byrderne for virksomhederne, står de borgerlige og de radikale naturligvis klar, mens det næppe på samme måde er muligt med venstrefløjens opbakning.

Det er formentlig her, at man måske kan forvente at se Venstre skærpe kravene til regeringen, for at partiet vil tage et yderligere medansvar for, hvad der yderligere skal ske af tiltag under krisen.

De, der bruger penge nu, skal være de samme, som siden hen skal finde dem enten med flere skatter, budgetdisciplin eller gældsætning. Det er i al fald en diskussion, som lige nu pågår i partiets folketingsgruppe.

Indtil videre kan regeringen dog glæde sig over en fortsat succes med at inddæmme covid-19-smitten, hvor antallet af indlagte og døde falder støt. Det giver et råderum til yderligere åbning.

I mellemtiden har nogle danskere tyvstartet før den forventede åbning, hvilket har ført til et spektakulært forbud mod at tage ophold i Havneparken på Islands Brygge i København, hvor politiet i weekenden var flittige med bødeblokken.

Det gik blandt andet ud over en mor med to små børn på en legeplads, der nu må finde 2.500 kroner på månedsbudgettet for ikke at følge tilstrækkeligt med i forbudsbulletinerne fra politiet. Mere absurd blev det, da to journalister fik en bøde for at vente ved et stoppested for havnebussen. På Facebook fik politiet fuld opbakning fra Københavns overborgmester, Frank Jensen, der "ærgrer sig, men det kan ikke være anderledes".

Siden præciserede politiet, at det trods alt var lovligt at vente på havnebussen, og at de mange tv-journalister, der lavede deres live-optræden i fuld bevægelse for at undslippe bøderne, nu gerne måtte rapportere fra stedet.

Siden har en aktivist anmeldt en lovlig demonstration i Havneparken, som politiet må respektere, da der er tale om en grundlovssikret rettighed. I princippet kan alle herfra holde demonstrationer eller deltage i demonstrationer for at være i fred fra politiet. Det er under alle omstændigheder tegn på, at dele af befolkningen gør oprør mod regeringens behov for videre hård nedlukning.

Et andet eksempel involverer erhvervsminister Simon Kollerup, som mandag reagerede på, at boligkæden Ikea nu åbner deres forretninger efter en frivillig nedlukning siden begyndelsen af marts.

Kæden handlede af egen drift og var ikke underlagt et forbud mod at holde åbent, så nu vælger den selv at åbne for virksomheden, hvilket næppe kan undre, henset til at andre kæder har holdt åbent hele tiden.

Kollerup, der i forvejen har svært ved at forklare, hvorfor alle virksomhederne ikke har fået udbetalt lønkompensation samt tab for omsætning, reagerede på tv med en mine af magtbrynde og udtalte sig på en måde, der kun kan tolkes, som at regeringen overvejer et indgreb mod Ikea.

Det fik oppositionen til resolut at reagere ved at indkalde ministeren i et samråd, hvor Kollerup får lejlighed til at forsikre Folketingets partier, at hans udtalelser kun havde folkesundheden for øje og ikke tilfældig indblanding i private forretningers muligheder for at drive forretning.

Kritikerne kan med rette fremføre, at regeringens linje er temmelig uklar. Man har på intet tidspunkt påbudt forretninger at holde lukket, men kun kommet med en anbefaling. Hvis regeringen administrativt lukker Ikea, skal den samtidig tage stilling til lignende varehuse, der holder åbent.

Det vil for mange, men ikke alle, virke uforståeligt, henset til at smitten i Danmark, hvis man betragter de daglige indlægningsstal, og at covid-19-afsnit på sygehusene lukker på stribe, må siges for længst at være kommet under kontrol.

Onsdag er der igen møde mellem partilederne og regeringen med henblik på at forhandle en plan for genåbning af samfundet. Her vil nogen mene, at Ikea allerede med sin åbning har brugt lidt af råderummet, som partierne ellers ville forbeholde eleverne i folkeskolernes ældste klasser, som der politisk bredt er et ret stort pres på regeringen for at få tilbage i skolen.

Der har sideløbende også været diskussioner med inddragelse af fremtrædende økonomer, der har argumenteret for, at en genåbning især skal gavne de virksomheder, som hjælpepakkerne ikke formår at hjælpe, men som samtidig skaber mest mulig økonomisk aktivitet i samfundet, så regningen på sigt ikke bliver for dyr.

Regnestykket ender ud med en prioritering for genåbning, som partierne så kan forhandle om, og hvor regeringens lod naturligvis vil vægte tungt, hvis der måtte opstå uenighed.

Regeringen har for hver dag, der går med opbygningen af større testkapacitet og den nye opsøgende teststrategi, endnu flere muligheder for at få større kontrol med smitten, så snart at man forventeligt åbner yderligere op efter bededagsferien.

Så for hver dag, man ikke træffer beslutninger om genåbning, øges det politiske råderum. Men som vi ser, er det begyndt at støde sammen med borgernes og nødlidende virksomheders utålmodighed og akutte behov for at komme i gang igen.

-----

Jarl Cordua er liberal-borgerlig politisk kommentator og vært på podcasten Cordua & Steno, som Berlingske udgiver. Hver onsdag skriver han en politisk kommentar på Altinget. Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Forrige artikel Niels Frid-Nielsen: Kulturlivet falder igennem hjælpepakkernes hullede net Niels Frid-Nielsen: Kulturlivet falder igennem hjælpepakkernes hullede net Næste artikel Peter Loft: Ny skattereform giver endnu mere kontrol, men langt mindre tillid Peter Loft: Ny skattereform giver endnu mere kontrol, men langt mindre tillid