Jens Chr. Grøndahl: Rasmus Paludan er Dansk Folkepartis onde ånd

KOMMENTAR: Stram Kurs er det uundgåelige resultat af, at man i årevis har ladet angsten for DF råde. Nu er det på tide, at midten i dansk politik generobrer initiativet på udlændingeområdet, skriver Jens Chr. Grøndahl.

Folketingsvalget 2019 tegner til at blive et vendepunkt. Dansk Folkepartis jerngreb om dansk politik er endelig ved at være brudt. Partiet daler i meningsmålingerne, overhalet højre om af nye og mere rabiate partier, samtidig med at socialdemokraterne med fornyet selvtillid har tilbageerobret den velfærdsdagsorden, der rettelig er deres.

Tidspunktet er kommet til at besigtige skadernes omfang.

I årtier har muslimer og integration forhekset det politiske liv. Partiernes indbyrdes positionering fik lov at pervertere vores lange tradition for konsensusorienteret pragmatisme, og tilskyndelsen til at mødes på midten blev overgået af en modsatrettet dynamik.

De ellers besindige midterpartier kappedes om at matche DF og rette ind efter partiets basale modvilje mod personer med anden etnisk baggrund end dansk. Til sidst kom dansk politik i hovedsagen til at handle om, hvem der kunne vise sig skrappest og mest uelskværdig over for de fremmede.

Presset på midterpartierne var selvforskyldt. Man havde ikke i tide forholdt sig til integrationsproblemerne i de forstadskvarterer, der siden kom til at gå under betegnelsen ”ghettoer”. Man tog ikke telefonen, da borgmestrene i Københavns omegn ringede for at slå alarm. Man lukkede øjnene af frygt for at blive kaldt racister.

Så fine fornemmelser havde DF ikke. Partiet forstod at udfylde det politiske tomrum skabt af den socialdemokratiske berøringsangst. Uden selv at påtage sig regeringsansvar svingede man taktstokken for skiftende borgerlige regeringer. Det var marchmusik, der blev spillet, og marchen gik mod højre.

I længden måtte selv socialdemokraterne bide hovedet af arbejderbevægelsens traditionelle humanisme.

Kun ved at vise sig leveringsdygtige i barske forholdsregler kunne man bremse tabet af de arbejdervælgere, der i globaliseringen så en trussel mod deres velfærdsgoder og i det muslimske mindretal fandt en overskuelig forklaring på deres voksende utryghed.

Dette skrives ikke for at fælde en entydig dom over den udlændingepolitik, som er blevet ført. Udfordringerne har været virkelige nok, både hvad angår parallelsamfund og flygtningestrømme. Noget måtte der gøres.

Det problematiske ved DF's dominans har været, at Socialdemokratiet, Venstre, Konservative og Liberal Alliance lagde navn til en politik, hvis overordnede sigte burde være dem fremmed.

For de borgerlige er værdigrundlaget det liberale demokrati og det åbne samfund, respekten for individet, tolerance og pluralisme. Værdier, der selvfølgelig er inkompatible med sharia, homofobi eller undertrykkelsen af kvinder.

Men det er hverken liberalt eller demokratisk at anse muslimer for at være ude af stand til at integrere sig i et samfund som vores, alene fordi de er muslimer. Før de har fået en chance for at bevise det modsatte.

Med Dansk Folkeparti har det aldrig været til at finde ud af, om en del af partiets vælgere i bund og grund bare ikke bryder sig om fremmede, uanset hvor pænt og demokratisk de opfører sig.

Mens pragmatismen er midterpartiernes naturlige rettesnor, har man med DF altid haft på fornemmelsen, at der i deres perspektiv ikke var nogen grænse for, hvor langt man ville gå.

Det var skruen uden ende. Mens den strammedes, blev pragmatismen forrådt, og det åbne samfund lukkede sig mere og mere. Der var ikke den smykkelov eller ghettoplan, der i længden kunne tilfredsstille danskhedens bannerførere.

Langsomt sløvedes midterpartiernes moralske instinkt. Intolerancen blev hverdag, og den hårde retorik blev daglig jargon, mens man år for år, lov efter lov, fodrede den indre svinehund.

Man var ikke engang sikker på, om hunden virkelig fandtes, eller hvor den holdt til. Ingen havde nogensinde set den. Nogen havde hørt den gø på de sociale medier, men var det bare fake news?

For en sikkerheds skyld blev man ved med at kaste nye lunser til den. Og en dag kom den ud af skoven.

Umiddelbart ligner han en klovn, og han lyder som en klovn, men historien har vist, at klovne kan være farlige, også når skråremmen udskiftes med en ulden kasket.

Med sin diskriminerende og hadefulde retorik har Rasmus Paludan slået bunden ud af integrationsdebatten. Så dybt kan man altså synke i Danmark. Han sætter både Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti i relief, omend de nu skal slås med ham om de samme stemmer.

Begge partier virker nærmest moderate i sammenligning, og det er det perverterede ved situationen; at man er nær ved at ånde lettet op, når Pernille Vermund hårdt presset udtaler, at hun trods alt ikke vil rokke ved den grundlovssikrede religionsfrihed.

Hvilket storsind.

På en bagvendt måde kan man selvfølgelig sige, at Rasmus Paludan med sine excesser bekræfter os andre i, at politik her i landet handler om at være midtsøgende. Finde hinanden på kompromisets bløde middelgrund.

Ifølge denne udlægning er det netop lykkedes at trække de før så rabiate DF’ere ind mod midten. Gøre dem stuerene ved at spinde dem ind i det samarbejdende folkestyres 'give and take', alt imens man én for én trak tænderne ud på dem.

Sådan er vi danskere så besindige, til forskel fra svenskerne, der skinhelligt opretholder den politiske korrekthed og nægter at samarbejde med Sverigedemokraterne.

I Folkehjemmets politiske establishment har de kun foragt tilovers for folkeviljen – siger vi danskere – hvorimod vi herhjemme viser respekt for det mandat, som vælgerne har givet DF.

Og se bare, fremstår Kristian Thulesen Dahl måske ikke som den rene humanist ved siden af det frådende skvadderhoved med kasketten?

Det er en køn fortælling, men den fortier, hvad dansk politik på udlændingeområdet gennem årtier har handlet om: at stramme og stramme og stramme, indtil ingen længere løftede et øjenbryn, når muslimerne igen blev skåret over én kam og fremstillet som et problem alene i kraft af deres religion.

I virkeligheden skal man ikke være så overrasket over, at et parti som Stram Kurs kan komme på stemmesedlen. Det er, hvad der sker, når udlændingepolitikken bliver skruen uden ende. For så vil nok aldrig være nok. Så vil der altid blive plads til en strammere strammer.

”Gud bruger de onde som instrumenter for sin hævn,” skrev Alexandre Dumas i 'Greven af Montecristo'. Hvis han har ret, er Rasmus Paludan Guds straf over den borgerlige samarbejdspolitik.

Det har man fået ud af at lade angsten for DF råde, frem for at stå fast såvel på pragmatismen som på sine borgerlige værdier.

Rasmus Paludan er DF's onde ond. Den grimme sandhed om, hvad højredrejningen gennem alle årene rummede i kimform, mens vi så den anden vej. Det udifferentierede had. Den afstumpede fremmedgørelse af al menneskelig anstændighed.

Først nu har vi danskere fået forudsætninger for at forstå de svenske politikeres resolutte boykot af Sverigedemokraterne. Det handler ikke – som vi har troet – om at lægge låg på en nødvendig debat. Eller lukke de ekstreme kræfter ind i varmen, så de ikke radikaliserer sig yderligere.

Som en svensk bekendt sagde til mig for nylig, handler det snarere om, at Sverige ved sidste valg mærkede konsekvensen af, at landet aldrig blev besat af Nazityskland.

Efter Befrielsen tog Danmark et opgør med sine nazister. Sverige blev ikke befriet, den svenske nazisme blev aldrig konfronteret. Derfor overlevede den som en sovende celle, og Sverigedemokraterne har ikke kunnet – eller villet – uddrive den fra sine rækker.

I erkendelse af hvad man står overfor, har Sveriges politiske mainstream draget den eneste mulige konsekvens. Det samme bør vi gøre i Danmark. Det vil være en skændsel for det danske folkestyre, hvis Rasmus Paludans parti bliver valgt ind, men skulle det ske, må han isoleres.

Over for en retorik, der er så ondskabsfuld, stupid og demagogisk, hjælper ingen argumenter. Det betyder ikke, at vi skal vende ryggen til den diskussion, han forsøger at blive en del af. Men det betyder, at vi skal føre diskussionen uden ham.

Midten i dansk politik skal langt om længe generobre definitionsretten og det politiske initiativ i udlændingespørgsmålet. Vise, at modet til at tackle integrationsproblemerne kan forenes med viljen til at holde fast i den sunde fornuft og de borgerlige værdier.

Vise de vælgere, der føler sig fristet af det yderste højre, at der er en anden vej end frygtens og hadets.

-----

Jens Christian Grøndahl er forfatter og skriver hver anden søndag en fast kommentar i Altinget.

Forrige artikel Anne Lea Landsted: Derfor bliver vi nødt til at tage Rasmus Paludan alvorligt Anne Lea Landsted: Derfor bliver vi nødt til at tage Rasmus Paludan alvorligt Næste artikel Benny Damsgaard: Valget blev ikke afgjort i søndagens duel Benny Damsgaard: Valget blev ikke afgjort i søndagens duel