Lilleholt mangler flertal for forsyningsstrategi

FORSYNING: Liberal Alliance bakker som eneste parti umiddelbart op om principperne i regeringens forsyningsstrategi. Resten afviser eller tøver med at støtte strategien.

Regeringens forsyningsstrategi er blevet udsat for hård kritik i ugerne siden præsentation i midten af september.

Men det er ikke kun branchefolk og diverse eksperter, der er kritiske over for tanken om at afskaffe hvile i sig selv-princippet og liberalisere sektoren.

Blandt partierne på Christiansborg er det også svært at finde opbakning til strategien. En rundringning til samtlige partier viser, at det kun er Liberal Alliance, der uden afgørende forbehold støtter Lars Christian Lilleholts (V) strategi.

DF: Pas på markedskræfterne
Eksempelvis frygter Dansk Folkepartis energiordfører Mikkel Dencker, at strategien i sin nuværende form kan ende med at blive dyrere for danskerne.

“Vi anerkender, at der er et potentiale for effektiviseringer i sektoren. Men vi er i tvivl om, hvorvidt fremgangsmåden er den rigtige. Og derfor kan vi ikke umiddelbart sige, at vi støtter strategien,” siger han og fortsætter:

“Vi skal sikre os, at private kræfter ikke kan købe sig ind i sektoren og malke forbrugerne for penge. Forsyningssektoren er som naturligt monopol særlig følsom, og derfor skal vi være påpasselige med at slippe markedskræfterne løs.”

Hvad der præcis skal ændres, før Dansk Folkeparti kan støtte regeringens strategi, må afklares i de kommende forhandlinger, forklarer Mikkel Dencker. Men det handler blandt andet om incitamentsstrukturer som en sænkelse af den kommunale modregning, der skal gøre det mere attraktivt for kommunerne at sælge deres anlæg.

S: Mange ubesvarede spørgsmål
I oppositionens største parti forklarer Jens Joel, at socialdemokraterne naturligvis støtter ideen om en mere effektiv forsyningssektor. Men at strategien rummer for mange ubesvarede spørgsmål.

“Nogle gange findes de bedste effektiviseringer ved at investere i nye løsninger, og derfor er det for ensidigt, når regeringen kun jagter kortsigtede besparelser. I første omgang er vi nødt til at have svar på, hvordan regeringen kan love almindelige lønmodtagere så store prisfald, når hverken professorer, eksperter eller branchen kan genkende de tal, der kommer frem i konsulentrapporterne,” siger han.

Jens Joel venter nu på, at regeringen lægger de konkrete lovforslag frem.

“Vi vil vurdere forslagene enkeltvis, når regeringen præsenterer dem, men forsyningsselskaber er vigtige for vores samfund, og derfor er det afgørende, at der er politisk og demokratisk kontrol med, hvordan opgaverne løses,” siger han.

Bevar hvile i sig selv
Hos SF afviser formand Pia Olsen Dyhr, at man kan støtte forslaget i sin nuværende form.

“Ideen med en strategi er jo, at sektorerne skal blive bedre til at arbejde sammen på tværs. Og det bliver de ikke her. Eksempelvis er det fuldstændig oplagt, at fjernvarmesektoren baserer opvarmningen på el, men det kan ikke betale sig, fordi tilskuddet til varmepumper fjernes,” siger hun.

Et andet væsentligt forbehold er ønsket om at sløjfe hvile i sig selv-reguleringen. Og her får partiet støtte fra Enhedslisten og Alternativet.

“Det er den helt forkerte vej at gå. Vi skal ikke bevæge os imod øgede privatiseringer, men derimod have fokus på forbedringer og større erfaringsdeling i forsyningssektoren. Og det sker kun, hvis forsyningerne forbliver på borgernes hænder,” siger Alternativets energiordfører, Christian Poll.

Radikale mener, at strategien svigter ved ikke at have fokus på innovation og udvikling.

“Forsyningssektoren kan bidrage med nye løsninger og nye teknologier, der kan skabe vækst og arbejdspladser og bedre miljø, hvis man ikke kun tænker i kortsigtede effektiviseringer,” siger Ida Auken (R).

LA: Kan ikke undgå strandede omkostninger
Tilbage i den borgerlige lejr har den konservative energiordfører Mette Abildgaard ‘ingen kommentarer’ til forsyningssstrategien.

Og det efterlader os med Liberal Alliances Villum Christensen, som roser de grundlæggende principper i strategien. Men også understreger, at der er dele af planen, som han ikke kan stå på mål for.

“Man kan være for og imod på mange niveauer. Jeg har ikke meget fidus til de konkrete gevinster i strategien, men den basale dynamik i at flytte ansvaret for offentlige til private hænder i eksempelvis affaldssektoren mener jeg er den rigtige,” siger han.

Han er som kommunalbestyrelsesmedlem i Slagelse Kommune ikke blind for konsekvenserne af, at affaldet fremover kan fragtes fra Midtsjælland til København.

“Hvis de lokale anlæg taber i konkurrencen med eksempelvis Amager Bakke, betyder det jo, at vi kommer til at stå med en række anlæg, som ikke kan optimeres. Og som derfor koster kommunerne penge,” siger Villum Christensen og fortsætter:

“Det betyder ikke, at det ikke er det rigtige at gøre. Hvile i sig selv er ikke en hensigtsmæssig struktur, så der er ikke nogen anden vej at gå. Men det vil være naivt at tro, at vi kan undgå at stå tilbage med strandede omkostninger.”

Forrige artikel Nye Borgerlige: Sådan skal Danmark ud af EU Nye Borgerlige: Sådan skal Danmark ud af EU Næste artikel Det sker i dansk politik: Fint besøg fra Storbritannien og bunkevis af samråd Det sker i dansk politik: Fint besøg fra Storbritannien og bunkevis af samråd