Venstre præsenterer nyt udlændingeudspil

Posted by Altinget.dk on Wednesday, 3 February 2021

Arbejdspligt, lavere ydelser og færre på førtidspension: Sådan vil Venstre få flere indvandrere i arbejde

OVERBLIK: Venstre lægger op til forhandlinger om et nyt integrationssystem med 10 forslag. Jakob Ellemann-Jensen håber på bred aftale med regeringen inden sommerferien.

Fremover skal nytilkomne i Danmark mødes med et krav om at finde et arbejde eller en uddannelse.

Og hvis de ikke gør det, skal kommunen i stedet sætte dem til at passe et nyttejob.

Det er et af hovedbudskaberne i et nyt udlændingeudspil, som Venstre har præsenteret onsdag.

”Kernen i vores udspil er, at muligheden for at komme til Danmark og modtage sociale ydelser kvit og frit, den skal afskaffes. Den mulighed, den skal simpelthen ikke længere eksistere. Vi vil i stedet indføre det, som vi kalder for en arbejdspligt. Og det betyder, at enten finder man selv et arbejde eller en uddannelse, eller også finder vi et nyttejob,” siger Morten Dahlin, som er Venstres integrationsydelsesordfører, og der har stået i spidsen for arbejdet med det nye udspil.

Det nye udspil indeholder 10 forslag, som foruden kravet om arbejde handler om at få flere indvandrere væk fra førtidspension, justering af ydelserne og bekæmpelse af social kontrol.

”For det første, så indfører vi en arbejdspligt. Altså den simple grundregel, at ret og pligt skal følges ad,” siger Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, ved præsentationen, og tilføjer:

”For det andet, så vil vi have flere førtidspensionister med integrationspotentiale i de udsatte boligområder til at tage del i vores arbejdsmarked. For det tredje vil vi justere ydelsesniveauer, fordi det tilskynder flere til at komme ind på arbejdsmarkedet. Så vil vi for det fjerde tage et opgør med social kontrol.”

V håber på aftale inden sommer
Venstre foreslår blandt andet, at de 14 kommuner, som er hjemsted for et udsat boligområde, skal revurdere beboere med førtidspension i det udsatte område med henblik på at få dem i arbejde igen. Det gælder for alle sager, som er afgjort før de nye regler i 2003.

Partiet vil derudover gøre det muligt at lave økonomiske sanktioner mod personer, som udøver social kontrol. Blandt andet skal en mand kunne trækkes i kontanthjælp, hvis han forhindrer sin kone i at møde op på et nyttejob.

Jakob Ellemann-Jensen fortæller på onsdagens pressemøde, at det nu er målet, at Venstre sammen med S-regeringen og de øvrige partier i Folketinget kan indgå en bred aftale om et nyt integrationssystem inden sommerferien.

Få overblik over Venstres 10 forslag her:
 
1. Arbejdspligt for flygtninge og indvandrere: Venstre vil indføre en arbejdspligt. Kommer man til Danmark, skal man mødes med et klart krav om, at man enten finder sig et ordinært arbejde eller påbegynder en uddannelse. Lykkes det ikke, skal kommunen forpligtes til at stille et nyttejob til rådighed for de nytilkomne flygtninge. Men det er ikke nok kun at udbrede det til de nytilkomne. Derfor vil Venstre også indføre en arbejdspligt for alle i kontanthjælpssystemet, hvor der er et integrationspotentiale. Uanset om de har været i Danmark i tre måneder eller i mange år.
 
2. Færre indvandrere på førtidspension: Venstre foreslår, at førtidspensionister med et integrationspotentiale i de udsatte boligområder skal have genvurderet deres arbejdsevne med det mål, at flere skal blive en del af det arbejdende fællesskab.
 
3. Lavere integrationsydelse: Venstre vil reducere integrationsydelsen for forsørgere.
 
4. Nej tak til højere offentlige ydelser til især arbejdsløse indvandrere: Venstre vil afskaffe de højere ydelser, som regeringen i denne valgperiode har givet til især arbejdsløse indvandrere. Kombineret med arbejdspligten vil det give en større motivation til at søge et arbejde.
 
5. Udbredelse af optjeningsprincipper for ydelser: Venstre er klar til at udbrede optjeningsprincipperne for ydelser.
 
6. Opholdskrav for dagpenge: Venstre vil genindføre det opholdskrav for dagpenge, som regeringen har afskaffet.
 
7. Social kontrol skal sanktioneres i kontanthjælpssystemet: Venstre foreslår, at mænd, der udøver social kontrol – og dermed afholder deres koner fra at arbejde – skal trækkes i sociale ydelser.
 
8. Mulighed for at sende bisidder væk: Venstre vil ændre lovgivningen, så det bliver muligt at sende en bisidder væk, hvis sagsbehandleren kan dokumentere, at der foregår social kontrol.
 
9. Kriminalisering af social kontrol: Venstre vil ændre straffelovens paragraf 81, så social kontrol skal straffes på linje med hadforbrydelser. På den måde vil det blive en skærpende omstændighed, hvis en forbrydelse sker som led i social kontrol.
 
10. Færre indvandrerkvinder skal gå derhjemme: Venstre ønsker, at flere indvandrerkvinder kommer ud på arbejdsmarkedet. Derfor foreslås en taskforce mellem landets største kommuner, som skal indsamle viden om, hvad der virker.

 


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion