Løkkegaard: Paniske DF'ere lægger røgslør ud

DEBAT: Dansk Folkeparti får svært ved at overholde garantien om en Europol-aftale. For at aflede opmærksomheden har partiet søsat en usand påstand om et nært forestående europæisk FBI, skriver Morten Løkkegaard (V).

Af Morten Løkkegaard (V)
Medlem af Europa-Parlamentet 

Som tiden går, bliver det stadig mere tydeligt, at panikken er ved at brede sig hos Dansk Folkeparti, der før folkeafstemningen i december garanterede danskerne en aftale om politisamarbejdet Europol, uagtet at man stemte nej til hele molevitten.

Selv om regeringen har sat noget nær danmarksrekord i hurtig sagsbehandling for at få indledt forhandlinger med Kommissionen og de øvrige EU-lande om en parallelaftale – ja, så nærmer vi os nu som ventet det kritiske tidspunkt, hvor alle må erkende, at garantierne blev givet på et løsagtigt grundlag.

Vi får selvfølgelig mere end svært ved at få en parallelaftale – endsige en norsk, skrabet model - på plads inden maj, hvor det nye Europol afløser det gamle - og dansk politi derfor står ribbet for dets vigtigste redskab i bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet.

DF-røgslør skal aflede opmærksomhed
Hvad kan man som garanti-stiller gøre for at aflede opmærksomheden fra det triste faktum?

Jo, man kan lægge røgslør ud. Først ved i foråret at søsætte en uværdig og falsk påstand om, at EU-toppen og den danske statsminister er i konspiration om at genere Dansk Folkeparti mest muligt ved at forhale processen. En ganske uhyrlig anklage, når man tænker efter. Hvornår er statsministeren sidst blevet fremstillet som en mand, der bevidst konspirerer mod danske interesser?

Eller – som DF’s Anders Vistisen lige nu rejser med – søsætte en vild påstand om et nært forestående europæisk FBI, som skumle kræfter i Europa-Parlamentet skulle være så godt som enige om. Enhver kan jo forstå, at vi danskere ikke kan leve med, at grimme udenlandske pansere laver politiefterforskning i Danmark hen over hovedet på de danske betjente.

Det er da også løgn, men i det post-faktuelle samfund går den slags jo nok. Trump-metoden har også sine disciple her. De færreste vælgere har tid og kræfter til at gendrive den slags løse påstande uden bund i virkeligheden. I mellemtiden har alle forhåbentlig glemt alt om garantier og falske valgløfter. Og Danmark kan glide ud af politisamarbejdet, mens danskerne diskuterer FBI-spøgelser.

Europæisk FBI er en utopi
Men er det da ikke rigtigt, at en række fremtrædende parlamentsmedlemmer, inklusive ALDE-lederen, Guy Verhofstadt, flirter med den slags tanker? Jo, men tanker er toldfrie, og enhver med selv det mindste kendskab til Europa-Parlamentets sammensætning og debat ved, at føderalisterne udgør et forsvindende mindretal, som ikke kommer nogen vegne med den slags utopier. Det svarer til, at enhver nok så flyvsk tanke fra Enhedslisten eller drømmerier fra Alternativet blev fremstillet som en vedtaget folketingsbeslutning – og behandlet derefter.

Dansk Folkeparti glemmer desuden at fortælle, at et stort flertal i Europa-Parlamentet netop i maj vedtog den nye Europol-forordning, som intet har med FBI at gøre – og heller ikke kommer til det. Af samme grund stemte Dansk Folkepartis egen gruppe, ECR-gruppen, for den nye forordning. Netop med henvisning til, at der ikke er tale om et europæisk FBI. Europa får nu en langt mere effektiv kriminalitets- og terrorist-bekæmpelse, men DF ville alligevel ikke stemme for. Så hellere ingenting.

Fakta preller af på DF
Læg dertil, at sådan en overstatslig institution – skulle det i teorien nogensinde komme dertil – ville kræve en traktatændring, og at danskerne under alle omstændigheder ville skulle spørges ved endnu en folkeafstemning, da der ville være tale om suverænitetsafgivelse.

Den slags fakta og vurderinger fra de juridiske eksperter preller af på Anders Vistisen, der heller ikke denne gang har tiltro til faglig ekspertise (et samlet kor af eksperter forudså sidste efterår, at DF’s garantier om en Europol-aftale var mere end tvivlsomme).

Det ville være befriende, hvis der meget snart indsneg sig en ny realisme hos dem, der tilbage i november-kampagnen skabte falske forestillinger om Danmarks muligheder som Europas førende nej-siger. Vi får brug for alle kræfter i de kommende måneder, hvis vi skal løse den Europol-hårknude, som vi er havnet i. Ikke røgslør og ansvarsfralæggelse.

Forrige artikel Mylenberg: Fritag digitale medier fra moms Mylenberg: Fritag digitale medier fra moms Næste artikel KU-forskere: CBS-rapport om landbrugets rammevilkår er ubrugelig KU-forskere: CBS-rapport om landbrugets rammevilkår er ubrugelig