Marie Krarup: EU kan ikke forsvare Danmark

DEBAT: EU anerkender ikke den suveræne nationalstat og kan i sidste ende føre til Danmarks opløsning. Det siger sig selv, at en sådan organisation ikke kan bidrage positivt til Danmarks forsvar, skriver Marie Krarup (DF).

Af Marie Krarup
Forsvarsordfører, Dansk Folkeparti

Der har været røster fremme om, at EU skal have mere betydning i forsvarspolitisk sammenhæng. Men det er efter min mening en stor misforståelse. EU skal holde sig til sit arbejdsområde, der er økonomisk samarbejde. Det gør EU desværre ikke.

Organisationen har allerede bredt sig ind over en lang række områder, som den ikke bør være på – herunder udenrigs- og sikkerhedspolitik og et begyndende forsvarssamarbejde. Heldigvis har Danmark et forsvarsforbehold, der gør, at vi ikke kan blive del af forsvarssamarbejdet i EU.

Forsvarsalliance tjener ikke Danmark
Men hvorfor er det, at EU ikke duer som forsvarsalliance for Danmark?

Det skyldes, at EU ikke anerkender og respekterer den suveræne nationalstat, som er det, vi skal forsvare. EU er en organisation, der desværre sigter imod at nedlægge eller i det mindste reducere den statslige suverænitet for de enkelte medlemslande.

Det fremgår af EU's grundtekster, at man ønsker et stadig snævrere samarbejde mellem landene, og det fremgår af de mange tiltag, der har været for at skabe en fælles udenrigspolitik og en fælles identitet – flag og hymne for eksempel.

Men det værste er selvfølgelig, at EU har nedlagt grænserne via Schengen-unionen og dermed reelt har fjernet grundlaget for selvstændige, europæiske stater. Og som sagt skal vores forsvar og sikkerhedspolitik have som mål at opretholde Danmarks selvstændighed.

NATO er bygget op på en anden måde end EU og har et meget snævrere sigte – nemlig selvforsvar. NATO består af suveræne nationalstater, der i ganske særlige tilfælde – ved et angreb på et medlemsland, kæmper sammen. NATO er derfor en ægte forsvarsalliance, der kan hjælpe Danmark og de øvrige medlemslande med at bevare og styrke deres suverænitet.

Derudover inddrager NATO USA i europæisk forsvarspolitik. Det har været et godt dansk princip at være venner med et stort land, der ligger langt væk, i stedet for at binde sig entydigt til et stort land, der ligger meget tæt på – Tyskland. Små lande har altid en sådan balance-interesse, når de har store naboer. Det skal vi derfor holde fast i.

EU skal reduceres 
EU skal som sagt ikke udbygges til at være en forsvarsorganisation. EU skal reduceres til at være et område for frihandel. Desværre er det den modsatte udvikling, vi ser. Derfor er EU i sin nuværende form ikke et gode for Danmark.

Schengen-unionen ødelægger vores mulighed for selv at bestemme, hvem der kommer ind i vores land, fordi Schengen fratager os retten til at have permanent grænsekontrol. Det er en ulykke, der i sammenhæng med en helt forfejlet autoritetstro overfor internationale konventioner bidrager til, at vi mister kontrollen over, hvem der bor i vores land.

EU kan derfor føre til Danmarks opløsning som Danmark. Det siger sig selv, at en sådan organisation ikke kan bidrage positivt til Danmarks forsvar.

Forrige artikel Matematiklærere: Mange udfordringer i krav om niveauløft af matematik Matematiklærere: Mange udfordringer i krav om niveauløft af matematik Næste artikel Lederne: Ny boligjobordning kan bane vej for flere kvinder i ledelse Lederne: Ny boligjobordning kan bane vej for flere kvinder i ledelse