Minister lægger op til at skrive transkønnede ind i lov om hadforbrydelser

COPENHAGEN PRIDE: Enhedslisten vil have 'køn' og 'kønsidentitet' med i loven om hadforbrydelser, og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) er helt enig i, at loven trænger til justering.

Enhedslisten vil have 'køn' og 'kønsidentitet' ind i loven om hadforbrydelser, og det er flere partier umiddelbart positive over for. Det siger de på dagen for Copenhagen Pride-paraden. Arkivfoto fra paraden i 2017.
Enhedslisten vil have 'køn' og 'kønsidentitet' ind i loven om hadforbrydelser, og det er flere partier umiddelbart positive over for. Det siger de på dagen for Copenhagen Pride-paraden. Arkivfoto fra paraden i 2017. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Kristine Korsgaard

Det skal fremgå tydeligt af loven, at det er ligeså ulovligt at begå forbrydelser mod folk på grund af deres køn og kønsidentitet, som deres race eller tro.

Det foreslår Enhedslisten denne lørdag, hvor LGBT-festivalen Copenhagen Pride kulminerer med en stor parade gennem København for at markere alles ret til ligestilling uanset køn og seksualitet. Og regeringen ser ud til at være med på forslaget.

"Vi må aldrig tage retten til at elske og leve, som man vil, for givet, og især i forhold til hadforbrydelser er Danmark langt fra i mål. Mennesker oplever vold og diskrimination på grund af eksempelvis deres hudfarve, kønsidentitet eller seksualitet. Men det får langtfra altid de konsekvenser, som det burde have," siger partiets politiske ordfører og leder Pernille Skipper.

Hun mener, at der er "et gigantisk hul i den danske lovgivning, når det kommer til transkønnede", og at det skal lukkes.

Fakta
Hadforbrydelser

Hadforbrydelser kommer til udtryk i forskelsbehandling, hadefulde ytringer, trusler, hærværk, vold, tyveri eller røveri, hvor der ligger et hadmotiv og stereotype fordomme bag forbrydelsen.
Begrebet knytter sig blandt andet til straffelovens § 81, nr. 6, og her er det en strafskærpende omstændighed, at kriminaliteten er begået på baggrund af fordomme og had til andre personers race, etnicitet, tro, seksuelle orientering eller lignende.
Det vil sige, at straffen bliver strengere, end hvis det kriminelle forhold var begået uden hadmotiv. 

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd

Transkønnede er allerede beskyttet i praksis
Konkret foreslår Enhedslisten at skrive ordene 'køn' og 'kønsidentitet' ind i blandt andet straffelovens paragraf 81. Den fastslår i dag, at det er en strafskærpende omstændighed, hvis kriminalitet bliver begået på baggrund af fordomme og had til andre personers "race, etnicitet, tro, seksuelle orientering eller lignende".

Det er dog ikke rigtigt, når Enhedslisten siger, at man i dag ikke kan dømmes for hadforbrydelser mod transkønnede. Der er flere eksempler på, at den nuværende lov i praksis kan bruges ved forbrydelser på grund af had til transkønnede, selv om der ikke udtrykkeligt står køn eller kønsidentitet i loven.

Det skal formentlig justeres, så det bliver helt tydeligt, at loven om hadforbrydelser også omfatter transkønnede.

Eva Kjer Hansen (V), Ligestillingsminister

For eksempel blev en 21-årig mand i 2013 idømt en skærpet straf for at have slået den 48-årige Cecillia Mundt, som er transkønnet, i baghovedet med en hammer. Det udløste en dom på et år og tre måneders fængsel. 

Minister: Det står ikke tydeligt i loven
Men det er også et principielt spørgsmål om at gøre det helt klart, at køn og kønsidentitet er omfattet af loven.

Og det er ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) klart positiv over for.

"Jeg er helt enig i, at det ikke står tydeligt i loven," siger hun i en skriftlig kommentar til Altinget.

Ifølge Eva Kjer Hansen har regeringen allerede netop loven om hadforbrydelser i kikkerten i forbindelse med den gennemgang af lovgivningen, der er sat i gang i forbindelse med regeringens LGBTI-handlingsplan.

"Det skal formentlig justeres, så det bliver helt tydeligt, at loven om hadforbrydelser også omfatter transkønnede," siger ministeren.

Også Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner, LGBT Danmark, har foreslået at ændre loven så beskyttelsen bliver tydelig. Det vil også medvirke til at komme en klassisk misforståelse til livs, har argumentet lydt. For det at være transkønnet handler ikke om seksualitet, men om køn, og derfor er det vigtigt, at køn og kønsidentitet er nævnt i loven.

Altinget har spurgt SF og Socialdemokratiet, hvad de mener om forslaget, og begge erklærer sig "umiddelbart positive", siger ligestillingsordførerne Trine Torp (SF) og Rasmus Horn Langhoff (S).

Der skal ryddes op i flere love
Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen uddyber, at der generelt er brug for en gennemgang af lovgivningen på tværs af ministerier.

"Hvor kan vi gøre det bedre, og er der behov for ny lovgivning? Vi skal have ryddet op i sprogbrugen i den eksisterende lovgivning, så der ikke er noget, der er uklart, mangelfuldt eller forkert. For eksempel bruges begrebet transseksuel i navneloven, selv om vi i dag er fuldt ud klar over, at det at være transkønnet ikke har noget at gøre med ens seksuelle orientering," siger hun.

Dokumentation

Eksempler på, hvad partier i Folketinget vil gøre på LGBT-området

Enhedslisten

1. Tilføje "køn" og "kønsidentitet" i lovgivningen om hadforbrydelser.
2. Bedre registrering af hadforbrydelser ved hjælp af en afkrydsningsrubrik på politianmeldelser.
3. Partnerskaber mellem politi, kommuner og de organisationer, der repræsenterer udsatte minoriteter.
4. Indsats mod had på nettet. En taskforce med politi, efterretningstjeneste, digitale aktører og civilorganisationer skal komme med anbefalinger.

Regeringen

Har netop fremlagt en handlingsplan med 42 initiativer til at forbedre LGBTI-personers vilkår. 

SF

1. Efteruddannelse i sundhedsvæsnet for at undgå, at ikke-heteroseksuelle får en utilstrækkelig behandling, fordi personalet forudsætter, at patienterne lever i et heteroseksuelt forhold.
2. Eventuelt mulighed for "regnbuecertificering" hos praktiserende læger.
3. Efteruddannelse for pædagoger, så de bliver opmærksom på signaler fra unge ikke-heteroseksuelle, som kan have det svært psykisk.
4. Bedre muligheder for familier, hvor der er mere end to forældre. For eksempel adgang til information om barnet fra skole og læge, og mulighed for, at barnet kan arve fra alle forældrene uden særlig arveafgift.

Socialdemokratiet

1. Mere fokus på LGBT-spørgsmål i skolernes seksualundervisning.
2. Overveje flere midler til de frivillige foreninger, som arbejder med rettigheder og muligheder for LGBT-personer.


Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Eva Kjer Hansen

Fhv. MF (V) 1990-2022
journalistisk tillægsuddannelse (DJH 1991), cand.polit. (Københavns Uni. 2012)

Pernille Skipper

Fhv. MF og politisk ordfører (EL)
cand.jur. (Københavns Uni. 2011)

Trine Torp

Fhv. MF (SF), fhv. medlem af Folketingets Præsidium
cand.psyk. (Københavns Uni. 2000)