Ny elevformand: Alt for mange skoleelever føler sig pressede i hverdagen

DEBAT: Karakterer skal understøttes af feedback, så fokus fjernes fra præstation til fordel for læring, skriver Sarah Gruszow Bærentzen, tiltrædende formand for Danske Skoleelever.

Af Sarah Gruszow Bærentzen
Tiltrædende formand for Danske Skoleelever

Jeg bliver ikke klogere af at tage en test eller få et tal. Jeg bliver klogere af spændende undervisning og god evaluering.

Tal og test må ikke tage fokus fra læring, for vi skal være klassekammerater og ikke klassekonkurrenter.

Vi elever skal kunne overskue at gøre vores bedste, da forventninger er en nødvendighed.

Forventninger skal motivere, og det gør de kun, når forventningerne er udfordrende og realistiske.

Desværre oplever jeg alt for mange elever, som føler sig pressede i deres hverdag.

Jeg taler med for mange elever, som ikke bliver tilfredse, når de får 7 eller 10, men kun når de får 12, og som altid føler, de skal gøre det bedre og bedre og bedre. Kun det bedste er godt nok.

Jeg mener, at stress og pres blandt elever er en af de største udfordringer, som grundskolen står overfor. En udfordring, vi er nødt til at gøre noget ved nu, så vi elever kan få den bedst mulige skolegang.

Løsningen er at sætte mere fokus på læring og mindre på præstation.

Karakterer siger intet om præstation
Karakterer er en nødvendighed, for at vi kan komme videre på ungdomsuddannelser, og kan for mange elever, heriblandt mig selv, være et godt måleredskab, som kan fortælle os, hvor vi ligger rent fagligt.

Karakterer er altså en fornuftig ramme for ens niveau, men ikke ens præstation.

En karakter er udmærket til at sætte en form for ”firkantet” vurdering på, hvor man ligger fagligt, men karakteren i sig selv er ikke en evaluering af ens præstation, som man kan bruge til at forbedre sig.

Elever er mere end et tal. Derfor skal alle karakterer understøttes af feedback, og karakterer bør først træde i kraft i udskolingen.

Karakterer bliver altså først et problem, når de går ind og overskygger læringen.

Derfor skal vi sætte mere fokus på den gode evaluering. Her er Danske Skoleelevers tre bud.

Individuel feedback
Der skal altid være en dybdegående kommentar til enhver karakter. Derfor er det ikke nok med kollektiv evaluering, da alle elever i klassen har brug for forskellig hjælp. En karakter uden feedback kan ikke bruges til at udvikle os, da vi ikke ved, hvad vi konkret skal gøre bedre til næste gang.

Proces i fokus
Karakteren skal fortælle, hvor jeg fagligt ligger på en skala. Feedbacken skal fortælle, hvad jeg kan gøre bedre, og det er det vigtigste!

Om jeg ligger på et 4- eller 12-tal, bør jeg altid stræbe efter at gøre det bedre.

Derfor skal vi huske på, at karakteren og feedbacken vurderer forskellige ting. Så selvom både feedback og karakterer er godt, så kan det to forskellige ting, og jeg mener altså, vi skal have en langt større fokus på feedbacken og processen.

Elev til elev
Lad os lære af hinanden! Det hjælper både at få, men også at give feedback, og så kan vi altså fokusere mindre på tallet og mere på feedbacken, når den kommer fra en jævnaldrende.

Jeg tror ikke, at bedre evaluering alene kan løse det voksende problem med stress og pres. Dette er blot initiativer, der er nemme at implementere.

Jeg tror på, at bedre evaluering kan hjælpe med at sætte mere fokus på læring end præsentation.

Og det er en af løsningerne på den usunde præstationskultur.

Forrige artikel DF: Når vi anbringer børn, skal vi huske respekt for alle parter DF: Når vi anbringer børn, skal vi huske respekt for alle parter Næste artikel Rektor til ny minister: Vi udvikler ikke nytænkende unge gennem nulfejl og kontrol Rektor til ny minister: Vi udvikler ikke nytænkende unge gennem nulfejl og kontrol
Rigsretten punkterer Løkkes drøm om den magiske midte

Rigsretten punkterer Løkkes drøm om den magiske midte

ANALYSE: Med sit nej til en rigsretssag har den nye LLR-bevægelse for første gang meldt ud om konkret politik. Den placerede sig et andet sted end alle andre midterpartier. Det er et varsel om hverdagens realiteter, hvis Løkkes nye folkebevægelse bliver til et parti.