Partier klar med kvart milliard til integration og bandebekæmpelse

DOKUMENTATION: Et bredt flertal i Folketinget vedtager onsdag at bruge 250 millioner kroner fra satspuljen på integration og forebyggelse af bandekriminalitet. Se indsatserne her.

Der skal fra 2018 til 2021 bruges 250 millioner kroner fra satspuljemidlerne på bedre integration og forebyggelse af bandekriminalitet.

Det besluttede en bred forligskreds bestående af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale og SF onsdag.

Læs hele aftaleteksten her.

En stor del af den kvarte milliard skal bruges på nye integrations- og beskæftigelsesambassadører, der skal ansættes i kommunerne. De skal arbejde med at få flygtninge i kontakt med virksomhederne, så de hurtigere bliver selvforsørgende. Der afsættes 78,1 millioner kroner til projektet.

"Aftalen understøtter regeringens ambition om, at hver anden flygtning og familiesammenførte skal være i beskæftigelse inden for tre år efter deres ankomst, og nu hvor vi kan se, at langt flere flygtninge bliver vurderet som jobparate, så er det bare med at få dem i sving," skriver udlæninge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i en pressemeddelelse. 

Foruden de 78,1 millioner kroner afsættes der i alt 52 millioner til diverse projekter på integrationsområdet. 

Ny bande-taskforce
Med aftalen afsætter partierne også 73,2 millioner kroner til etablering af en ny bande-taskforceder skal stoppe bandernes rekruttering af børn og unge.

"Vi ser gang på gang, at mindre søskende lader sig inspirere af kriminelle storebrødre eller andre dårlige rollemodeller i deres nærmiljø, mens forældrene er fuldstændigt fraværende," skriver Inger Støjberg.

"Derfor sammensætter vi nu en taskforce, som skal samarbejde tæt med kommunerne om at holde børn og unge indvandrere væk fra bandemiljøet, samtidig med at ansvarsløse forældre straffes økonomisk, hvis ikke de magter at holde deres børn væk fra kriminalitet," skriver integrationsministeren.

Der afsættes også 24 millioner kroner til identifikation af udsatte unge, der "er i risiko for påvirkning fra for eksempel hårdkogte bandemiljøer".

Prioritering af satspuljen for 2018 på integrationsområdet          
Mio. kr., 2018-pl 2018 2019 2020 2021 2018-21
En beskæftigelsesrettet integrationsindsats 26,5 8,5 20,1 23,0 78,1
Øvrige indsatser på integrationsområdet 6,0 12,0  13,0 21,0 52,0
En styrket indsats til tidlig forebyggelse af
bandekriminalitet
46,5 14,4 16,6 37,0 114,5
Administration 1,7 0,9 1,4 1,8 5,8
I alt 80,7 35,8 51,1 82,8 250,4

Forrige artikel Socialdemokratiet skifter ud på posten som friskoleordfører Socialdemokratiet skifter ud på posten som friskoleordfører Næste artikel Officielt: Kristendemokraterne er klar til næste folketingsvalg Officielt: Kristendemokraterne er klar til næste folketingsvalg