Private høreklinikker: Danskerne skal have frit valg til god hørelse

DEBAT: Den private høresektor kan løse problemerne med lange ventelister på høreapparater. Derfor skal danskerne have viden om alle deres muligheder, før de bliver henvist til offentlige ventelister, skriver Michael Vassing Westermann, bestyrelsesmedlem i Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning.

Af Michael Vassing Westermann
Bestyrelsesmedlem i Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning

Tak til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), der varsler oprydning i ventelister og dobbeltroller på høreområdet. Hos Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning (PAKS) vil vi aktivt medvirke til, at ventelisterne bliver markant kortere og dobbeltrollerne på høreområdet gennemlyst og gerne afskaffet én gang for alle.

For at tage det sidste først.

Læger bør ikke henvise til egne høreapparatbutikker
Lægernes dobbeltrolle, altså det forhold, at praktiserende øre-næse-hals-læger (ØNH-læger) både har et ydernummer og ejer høreapparatbutikker, har et meget betydeligt omfang.

54 procent af alle ØNH-læger har privatøkonomiske interesser i en høreapparatbutik. For de såkaldte puljelæger, som regionerne udliciterer offentlig høreapparatbehandling til, er tallet 65 procent.

Jeg tillader mig tro, at der er en grund til, at det forholder sig sådan. Lægerne tjener gode penge på at få kunderne ned i egne butikker.

Privatøkonomiske interesser i denne størrelsesorden er normalt ikke i tråd med de habilitetkrav, regionerne stiller til andre læger, som de har på lønningslisten. Så hvorfor har man ikke for længe siden gjort op med dette moralske dobbeltbogholderi?

Jeg gætter på, at udsigten til anklager om ekspropriation hæmmer handlekraften hos de centrale myndigheder. Det burde ellers være ret enkelt.

Enten har man et ydernummer eller en høreapparatbutik. Men intet er desværre enkelt på høreområdet, og derfor kan en salomonisk løsning måske være, at læger må eje hvad de vil, men kun så længe de ikke henviser patienter til en butik, de selv ejer.

Inspiration kan hentes i Tyskland, hvor ØNH-læger mig bekendt gerne må have økonomiske interesser i en høreapparatbutik, men ikke må henvise hertil. Overtrædelse af reglerne koster bøder i størrelsesordenen 250.000 euro.

Høreapparater skal være af god kvalitet
Hvad angår ventelisterne, er vi naturligvis enige med ministeren i, at de er for lange. Det har de været længe. Siden 2012/13, hvor høreområdet blev gennemgribende reguleret, er ventetiden på høreapparatbehandling i det offentlige desværre eksploderet.

Jeg bemærkede i forbindelse med forespørgselsdebatten om ventelister og dobbeltroller fredag 15. december, at venstrefløjen glæder sig over, at de offentlige kasser havde sparet mange penge på at reducere tilskuddet til privat høreapparatbehandling. At de hørehæmmede borgere har betalt prisen med mere end fordoblede ventetider blev forbigået.

Heller ikke et ord om, hvordan patienter med et kompliceret høretab er med til at betale prisen for det vedholdende pres på hospitalernes begrænsede kapacitet.

I PAKS tror vi, at kvalitet er vigtig for borgerne. Både for dem, der har brug for et høreapparat, og for alle dem, som via skatten er med til at betale for høreforsorgen.

Kvaliteten er afgørende for den gavn, den enkelte borger har af sin høreløsning. En løsning er en helhed, der både består af høreapparater og audiologisk service – herunder løbende justeringer over en fireårig periode, rådgivning om korrekt anvendelse, vedligeholdelse af høreapparater med videre.  

Et dårligt tilrettet og justeret høreapparat ender nemt i skuffen. Derfor er de private audiologiske klinikker også opsatte på at øge gennemsigtigheden i forhold til den kvalitet, der bliver leveret i vores medlemsbutikker.

Vi opfordrer alle øvrige aktører til også at lade sig måle, og gerne efter samme alen som i den private sektor. Øget gennemsigtighed styrker borgernes forudsætninger for at træffe et frit og oplyst valg.

Ønsker man at være på venteliste i det offentlige i 123 uger, som ifølge ministeren er den aktuelle ventetidsrekord, skal man naturligvis have ret hertil.

For PAKS er det blot helt afgørende, at man har fået klar besked om, at der findes et privat alternativ, der er akkurat så gratis som behandling i det offentlige.

Private klinikker kan reducere ventelister
Men kan de private audiologiske klinikker reelt reducere de meget lange offentlige ventelister?

Forespørgselsdebatten afslørede tydeligt, at Flemming Møller Mortensen (S) har sine tvivl. Han satte et stort spørgsmålstegn ved, om det rent kapacitetsmæssigt giver mening at lade den private sektor aflaste det offentlige.

Jeg kan på stedet berolige Flemming Møller Mortensen med, at det lader sig gøre.

Dermed er forudsætningerne til stede for, at der kan gennemføres langsigtede strukturelle forbedringer af den danske høreforsorg, således at borgerne kommer i centrum – i stedet for på venteliste – og får den maksimale kvalitet for de penge, der nu engang kan tilfalde høreområdet.

Derfor skal svaret til Flemming Møller Mortensen og alle andre, der tvivler på den private sektor, være meget klart. Den private sektor har kapaciteten til at reducere de offentlige ventelister med minimum 50 procent i løbet af et år.

Det betyder, at cirka 17.000 personer kan komme af de offentlige ventelister allerede i 2018. I den private sektor ved vi, at opgaven kan løses billigere og mindst lige så godt som i det offentlige sygehusvæsen.

I PAKS håber vi, at ministeren noterer sig tilbuddet og sammen med sine embedsmænd vil gå i dialog om, hvordan den private og offentlige sektor finder sammen i en mere hensigtsmæssig arbejdsdeling til gavn for alle hørehæmmede borgere.

Forrige artikel Skoleleder: Sådan skaber vi en bedre testkultur i folkeskolen Skoleleder: Sådan skaber vi en bedre testkultur i folkeskolen Næste artikel Ida Auken: Persondataforordning er hjerteblod, men ikke alle politikere har fanget det Ida Auken: Persondataforordning er hjerteblod, men ikke alle politikere har fanget det
Holstein: Ny post er et tveægget sværd for Messerschmidt

Holstein: Ny post er et tveægget sværd for Messerschmidt

ANALYSE: Med sin nye titel som næstformand er Morten Messerschmidt nu ubetinget Dansk Folkepartis kronprins. Men det giver ham også et medansvar for partiets fremtid, der kan ende med at trække ham ned sammen med Kristian Thulesen Dahl, siger Altingets politiske kommentator, Erik Holstein.