Debat

Prosa: Danske justitsministre har ladet ulovlig masseovervågning finde sted i årevis

Mens vi i Danmark har accepteret EU’s databeskyttelsesforordning for at sikre borgernes data, har de danske justitsministre i årevis ladet ulovlig masseovervågning af borgernes mobiltelefoner finde sted. Tankerne bag GDPR bør gennemsyre revision af logningsbekendtgørelsen, skriver Niels Bertelsen.

I marts 2021 præsenterede justitsminister Nick
Hækkerup (S) en lovskitse, der skal ligge til grund for en revidering af den
danske logningsbekendtgørelse, så den bliver lovlig.
I marts 2021 præsenterede justitsminister Nick Hækkerup (S) en lovskitse, der skal ligge til grund for en revidering af den danske logningsbekendtgørelse, så den bliver lovlig.Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix
Niels Bertelsen
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

EU-domstolen underkendte EU’s logningsdirektiv for første gang i 2014, fordi det er i strid med EU’s menneskerettighedskonvention.

Temadebat

GDPR tre år efter - hvor står vi nu?
25. maj 2018 trådte EU's persondataforordning med navnet General Data Protection Regulation - GDPR - i kraft i hele EU.

Den skulle gøre EU til global spydspids i digital regulering. Den skulle sørge for, at europæiske borgeres data er sikre, uanset hvor på internettet de flyder rundt.

Snart tre år er gået siden da.

Går forordningen for langt, i den forkerte retning, eller bare ikke langt nok? Er der dele af loven, der bør forandres eller tilbagerulles? Hvilke udfordringer står vi over for på databeskyttelsesområdet – nu og i fremtiden – og hvordan løser vi dem?

Altinget giver nu ordet til politikere og interessenter, som giver deres svar på disse spørgsmål.

Her er deltagerne:

 • Niels Bertelsen
  formand, Prosa
 • Mona Juul (K), it-ordfører
 • Stephan Engberg, konsulent, grundlægger af Citizen First og Priway
 • Karen Melchior (R), medlem af Europa-Parlamentet
 • Anja Philip, formand, Forbrugerrådet Tænk
 • Natasha Friis Saxberg, adm. direktør, IT-Branchen
 • Věra Jourová, EU-kommissær for værdier og gennemsigtighed
 • Camilla Gregersen, formand, Dansk Magisterforening
 • Rikke Hougaard Zeberg, branchedirektør, DI Digital
 • Sven Petersen, erhvervsjuridisk fagchef, Dansk Erhverv
 • Jørn Guldberg, it-sikkerhedsekspert, Ingeniørforeningen, IDA

Om temadebatter
I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

Den danske logningsbekendtgørelse, der muliggør overvågning af vores mobiltelefoner, er baseret på logningsdirektivet, og derfor er masseovervågningen af mobiltelefonerne ulovlig.

Havde logningsbekendtgørelsen været underlagt GDPR, ville den også af den grund være komplet ulovlig.

’Just in case’
Alligevel bliver din mobils placering lige nu registreret, hver gang den tjekker for nye mails eller opslag på Twitter - også når den ligger i lommen. Desuden bliver tidspunktet for og modtageren af alle dine opkald og sms’er registreret.

Det giver en voldsom overvågning af befolkningen og en voldsom mængde data, som potentielt kan bruges til andre formål, end det oprindeligt var meningen, eller simpelthen falde i de forkerte hænder med manipulation, undertrykkelse og afpresning til følge.

Det er svært at forstå, at mens borgernes data i GDPR-sammenhænge skal beskyttes med stort arbejde og omkostninger til følge for virksomheder og det offentlige, så skal borgernes data i overvågningssammenhæng ulovligt indsamles og opbevares og være tilgængelige for søgninger ’just in case’.

Det er svært at forstå, at mens borgernes data i GDPR-sammenhænge skal beskyttes med stort arbejde og omkostninger til følge for virksomheder og det offentlige, så skal borgernes data i overvågningssammenhæng ulovligt indsamles og opbevares og være tilgængelige for søgninger ’just in case’.

Niels Bertelsen, formand, Prosa

Man kan med rette kritisere GDPR for at være uforholdsmæssigt besværligt, men situationen omkring den ulovlige masseovervågning herhjemme er med til at understrege, hvor vigtig tankegangen bag databeskyttelsesforordningen er, og at den tankegang ikke kommer af sig selv.

Minister vil overvåge så meget som muligt
EU’s logningsdirektiv er flere gange blevet underkendt af EU-domstolen, senest i oktober 2020.

I marts 2021 præsenterede justitsminister Nick Hækkerup (S) så endelig en lovskitse, der skal ligge til grund for en revidering af den danske logningsbekendtgørelse, så den bliver lovlig.

Det kan lade sig gøre, fordi den seneste EU-dom om logningsdirektivet åbner op for, at masseovervågning undtagelsesvist kan være lovlig, hvis der er tale om national sikkerhed.

Center for Terroranalyse vurderede i marts 2021, at terrortruslen mod Danmark fortsat er alvorlig.

Derfor kan justitsministeriet revidere logningsbekendtgørelsen til at handle om terrorforebyggelse og ikke om at efterforske strafbare forhold, som formuleringen i dag retter sig mod.

Loven forventes revideret i oktober 2021. Ministeren har i sin udmelding om lovskitsen understreget, at loven fortsat skal sikre, at så meget som muligt overvåges inden for EU-lovgivningens rammer.

Ministeren har i sin udmelding om lovskitsen understreget, at loven fortsat skal sikre, at så meget som muligt overvåges inden for EU-lovgivningens rammer. Dét var i ministerens udmelding. Ikke overvejelser om en afvejning af borgernes legitime ret til privatliv.

Niels Bertelsen, formand, Prosa

Dét var i ministerens udmelding. Ikke overvejelser om en afvejning af borgernes legitime ret til privatliv.

Grundtanken fra GDPR
Men der er et håb for, at grundtanken om beskyttelsen af borgernes data vil flyde fra GDPR-forordningen og over i et stop af masseovervågningen.

Foreningen imod Ulovlig Logning har anlagt sag mod Justitsministeriet. Retssagen fandt sted 5. og 6. maj i Østre Landsret, og dommen falder 29. juni.

Målet er at få logningsbekendtgørelsen erklæret ugyldig af Landsretten. Hvis det lykkes, skal masseovervågningen stoppes med det samme.

GDPR-forordningens udgangspunkt er, at data om borgerne er borgernes data, og at
borgerne derfor skal have kontrollen med disse. GDPR sikrer dataminimering og beskytter mod formålsforskydning.

Lad tankerne bag GDPR gennemsyre revisionen af logningsbekendtgørelsen: Log kun det mest nødvendige, i så kort tid som muligt, og gem data på en måde, som gør det teknisk umuligt at få adgang til dem uden en retskendelse.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Nick Hækkerup

Direktør, Bryggeriforeningen
cand.jur. (Københavns Uni. 1994), ph.d. i EU og folkeret (Københavns Uni. 1998)

0:000:00