S: Ole Birks taxilov gør det lettere at snyde i skat

DEBAT: Liberal Alliance har fået skrevet en passage ind i det nye regeringsgrundlag, der reelt set betyder, at det skal være lettere at snyde i skat og udøve social dumping på taxiområdet, skriver Rasmus Prehn (S).

Af Rasmus Prehn (S)
Transportordfører 

”Nu skriver ministeriet aftalen igennem en sidste gang, og så mødes vi igen for at slå de sidste søm i. Så har Danmark fået en ny, moderne og historisk liberal taxilov uden skattesnyd og social dumping.”

Sådan nogenlunde lød den tidligere transportminister Hans Christian Schmidt (V) på et møde i Transportministeriet her i efteråret. En bred og historisk liberal aftale om fremtidens taxilov var reelt set indgået. Der manglede kun en sidste korrektur og underskrifter fra de aftalende parter.

En moderne lov
Der var meget bred politisk enighed om at modernisere den danske taxilovgivning: At åbne op for selskabsdannelse på taximarkedet frem for det forældede og tunge tilladelsessystem.

En vognmand ville fremover kunne bygge sin virksomhed op på professionel vis, gøre den større efter behov og efterspørgsel på markedet og sælge den videre, når tiden var tilstrækkeligt gunstig til det. En vognmand ville ikke som i dag være tvunget til at opgive alt og se sin forretning gå i opløsning, fordi han eller hun ønskede at pensionere sig selv.

I dag holder ældgamle pensionister og dødeligt syge mennesker krampagtigt fast i deres tilladelse, fordi alternativet er, at en hel forretning med mange ansatte bare går fløjten. Det ville den nye bredt indgåede aftale kunne have ændret.

Ingen skattesnyd
Der var også enighed om at ophæve den bureaukratiske og planøkonomiske antalsbegrænsning på taximarkedet, der betyder, at det kan være svært at få en vogn i spidsbelastningstiderne fredag og lørdag aften og nat.

Der var enighed om at lade kørselskontorerne være herre i eget hus, så de kan smide de vognmænd ud, der ikke lever op til aftalte retningslinjer og service. Det ville med andre ord være muligt at sikre et højere niveau for service og miljø med meget mere.

Og så var der enighed om at fastholde den kontrol med indtægterne ude i bilerne, der gør, at der ikke, som med for eksempel Uber, kan snydes med skattebetalingen.

Men aftalen nåede ikke at blive til virkelighed. Desværre skete alt det samtidigt med, at Liberal Alliance valgte at kravle lidt ned fra de allerøverste trætoppe i topskattedebatten. Liberal Alliance ville nu hellere i regering, have ministerbiler, dronningebal og prestige.

Superliberalistisk spøg og skæmt
Desværre lykkedes det Liberal Alliance at få skrevet en passage ind i det nye regeringsgrundlag, der reelt set betyder, at det skal være lettere at snyde i skat og udøve social dumping på taxiområdet. En politik, der ligger så langt fra det politiske flertal på Christiansborg, at forhandlingerne nu på det nærmeste er gået i stå.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) kunne have valgt at opløfte den historisk brede, moderne og liberale aftale på taxiområdet, som hans forgænger Hans Christian Schmidt (V) havde snedkereret sammen, til lov. Så havde branchen fået den lov, de ønskede sig. Landets mange taxikunder kunne have fået en taxi, når de ønskede sig den – med bedre service i mere miljørigtige og grønne taxier. Og staten kunne have sikret sig, at der blev betalt skat af indtægterne på taxiområdet.

I stedet har den nye transportminister valgt at benytte møderne i taxiforligskredsen til en arena for superliberalistisk spøg og skæmt. Så hvor en realistisk politisk aftale kunne være indgået, vælger Ole Birk Olesen i stedet at spy anarkoliberalistisk ild og gå på konfliktskabende glasskår.

Fra socialdemokratisk side håber vi, at Liberalistisk Alliance og Ole Birk Olesen får klatret helt ned fra træet og melder sig ind i realpolitikken for alvor. Borgerne fortjener en mere moderne taxilovgivning, branchen fortjener en afklaring og mere moderne vilkår. Og vi skatteydere fortjener, at regeringen ikke endnu en gang undergraver det danske skattesystem, men sikrer, at alle bidrager solidarisk.

Forrige artikel Cepos: Erstat uddannelsesloftet med brugerbetaling Cepos: Erstat uddannelsesloftet med brugerbetaling Næste artikel Cepos: Stop økonomiske trøstepræmier til kommuner uden vækst Cepos: Stop økonomiske trøstepræmier til kommuner uden vækst