Tænketank: Danmark lider af forsvarspolitisk skizofreni

DEBAT: Danmarks Nato-aktivisme er øget, mens vi har ført en passiv neutralitetspolitik i EU-regi. Det ligner næsten en form for politisk skizofreni, skriver Bjarke Møller, direktør i Tænketanken Europa.

Af Bjarke Møller
Direktør i Tænketanken Europa

Fra 14. september vil måske op imod 100.000 russiske soldater være involveret i en stor militærøvelse, Zapad 2017, i det vestlige Rusland, nær Baltikum, Kaliningrad og i Hviderusland. Nogle eksperter frygter, at russerne vil efterlade betydelige troppekontingenter i Hviderusland.

I lyset af den tidligere invasion på Krim-halvøen og operationer i det østlige Ukraine bør man ikke undervurdere de afledte sikkerhedspolitiske risici. Det er vigtigt at undgå en direkte konfrontation, men man skal heller ikke opføre sig naivt. Præsident Putin viser sine muskler frem, også for at styrke sin egen interne magtposition i et Rusland, der i kølvandet på Krim-invasionen har været ramt af økonomiske sanktioner fra Vesten.

Danmark kan ikke hygge sig i smug
Vi må håbe, at det blot er en øvelse - og ikke et forspil til et militært russisk fremstød. På Nato-siden har man udstationeret multinationale kampgrupper i de baltiske lande og Polen for at vise, hvor grænsen går. Også Danmark har sendt soldater til Nato´s fremskudte kampgrupper, og beslutningen ligger i god tråd med den internationale aktivisme, der har præget dansk udenrigs- og forsvarspolitik siden afslutningen på Den kolde krig. Danmark er ikke længere et land, der kan hygge sig i smug, og det er godt, at vi stiller solidarisk op i Nato, når der er behov for tropper, fly og flådeenheder til internationale operationer.

Dette står dog i skærende kontrast til den måde, hvorpå Danmark hygger sig i smug inden for EU. Vi har siden 1993 haft et forbehold overfor EU´s forsvarssamarbejde, og det har skabt en mærkelig dobbelttilstand: På den ene side er Danmark stadig mere aktivistisk og internationalt orienteret i de hårde militære operationer under Nato-kommando. - Og befolkningen bakker op. Men i samme periode har Danmark isoleret sig og har opført sig som en vingeskudt iagttager, når det drejer sig om fredsskabende militære operationer inden for EU´s forsvarspolitiske samarbejde. Danmarks Nato-aktivisme er øget, mens Danmark har ført en passiv neutralitetspolitik i EU-regi. Det ligner næsten en form for politisk skizofreni.

I flere situationer har Danmark trukket sig tilbage fra militære operationer, fordi de blev overtaget af EU. I stedet for at fokusere på varetagelsen af danske interesser, er det endt i dobbeltmoral. Det danske flyvevåben har kunnet sende fly og mandskab til de grænseovervågningsoperationer, som EU´s FRONTEX-samarbejde har udført i Afrika og Middelhavet, men vi kan på grund af forsvarsforholdet ikke engang kan deltage i militære EU-operationer imod pirater eller menneskesmuglere. Det burde ellers være i klar dansk interesse at få mindsket bl.a. flygtningestrømmen til Europa.

Irrelevant forsvarsforbehold 
Det danske forsvarsforbehold forekommer mere og mere irrelevant. Ja, det er forældet og utidsvarende. Også statsminister Lars Løkke Rasmussen har i sommer åbent sagt, at han helst var foruden forbeholdet, men "det er en realitet, vi har."

Det kræver politisk lederskab at ændre denne realitet. Og det er der brug for.

Fremover kommer EU til at spille en større rolle i krisestyrings- og fredsbevarende operationer rundt om i verden. EU´s forsvarsunion vil blive styrket markant med fælles kommando, fælles indkøb og flere standardiseringer, hvis det står til tyske forbundskansler Angela Merkel, den franske præsident Emmanuel Macron og EU-Kommissionen.

Efter det tyske valg 24. september og frem til EU-topmødet 19.-20. oktober vil vi formodentlig se en række nye reformforslag til at styrke EU´s forsvarspolitiske samarbejde. Ingen af de store kernemagter tør længere deponere Europas skæbne i hænderne på USA´s utilregnelige præsident, Donald Trump. Merkel og Macron ønsker en stærk europæisk forsvarsunion, hvor landene koordinererer deres indsatser, indkøb og militære udvikling, fordi de ved, at et stærkt europæisk forsvarsben er et vigtigt bidrag til at styrke Nato.

EU-landene må hver i sær og kollektivt blive bedre til selv at levere i forsvarspolitikken. Hvornår vil Danmark gøre en forskel til gavn for vores sikkerhed? Ikke kun i Nato, men også i EU. I stedet for holde os udenfor, bør Danmark opgive forsvarsforbeholdet og engagere sig i udviklingen af det europæiske forsvarssamarbejde. Det er på høje tid. Den russiske operation Zapad er endnu en påmindelse om, at vi ikke kan tage vores sikkerhed for givet. Vi må holde op med at hygge os i smug – inden for EU.

Forrige artikel Bondam: Private naturafspærringer er uklædelig selvtægt Bondam: Private naturafspærringer er uklædelig selvtægt Næste artikel Bengt Holst: Der er en grund til, at landbrugsdyrene bliver syge Bengt Holst: Der er en grund til, at landbrugsdyrene bliver syge
 • Anmeld

  V. Brodthagen

  En mand m/k - en stemme

  Med den accelerende trussel mod Europa fra slam-tro muslimer internt og externt (herunder Erdogans Tyrkiet), med Putins magtdemonstrationer og med den ukontrollerede migration fra Mellemøsten, Nordafrika og landene syd for Sahara er der brug for et stærkt NATO. Vi skal selvsagt betale vores fastlagte andel hertil, (de min.2 pct.) gerne mere og deltage i operationerne.
  Som Marie Krarup (DF) skriver i dagens klumme, er der helt afgørende fordel ved NATO, at NATO bygger på suveræne nationalstater.
  Et stærkt EU-forsvarssamarbejde kunne være en indlysende mulighed/nødvendighed. Men alt afhænger af, hvordan dette forsvarssamarbejde skrues sammen.
  Først og fremmest skal de europæiske nationalstater ikke styres af alliancen Merkel-Macron. Små lande som Visegrad landene har fx vist, hvordan man stopper den muslimske overtagelse af vore lande, mens Merkels europæiske selvmord fortsætter - trods visse stramninger.
  Hvis Danmark skal af med sit forsvarsforbehold, må vi forlange forkeafstemning ang. de kommende forslag til et evt. styrket forsvarssamarbejde.
  Befolkningerne har vist sig langt bedre til at passe på vores unikke samfundsmodel og nationalstater end 'vore' virkelighedsfjerne politikere, som ikke engang vil forholde sig til eksempelvist emigrationsforskere som Ruud Koopmans (WBZ), der i bogen "Assimilation eller multikulturalisme? Betingelser for en vellykket integration" (2017) - empirisk og på tværs af de europæiske lande - demonstrerer hvordan og hvorfor integrationen af muslimer er slået katastrofalt fejl. Muslimer vil ikke assimileres til vore demokratier og værdier. Det er ellers udgangspunktet for den største trussel mod Europa.

 • Anmeld

  V. Brodthagen

  med Rettelse: En mand m/k - en stemme

  Med den accelerende trussel mod Europa fra islam-tro muslimer internt og externt (herunder Erdogans Tyrkiet), med Putins magtdemonstrationer og med den ukontrollerede migration fra Mellemøsten, Nordafrika og landene syd for Sahara er der brug for et stærkt NATO. Vi skal selvsagt betale vores fastlagte andel hertil, (de min.2 pct.) gerne mere og deltage i operationerne.
  Som Marie Krarup (DF) skriver i dagens klumme, er der helt afgørende fordel ved NATO, at NATO bygger på suveræne nationalstater.
  Et stærkt EU-forsvarssamarbejde kunne være en indlysende mulighed/nødvendighed. Men alt afhænger af, hvordan dette forsvarssamarbejde skrues sammen.
  Først og fremmest skal de europæiske nationalstater ikke styres af alliancen Merkel-Macron. Små lande som Visegrad landene har fx vist, hvordan man stopper den muslimske overtagelse af vore lande, mens Merkels europæiske selvmord fortsætter - trods visse stramninger.
  Hvis Danmark skal af med sit forsvarsforbehold, må vi forlange forkeafstemning ang. de kommende forslag til et evt. styrket forsvarssamarbejde.
  Befolkningerne har vist sig langt bedre til at passe på vores unikke samfundsmodel og nationalstater end 'vore' virkelighedsfjerne politikere, som ikke engang vil forholde sig til eksempelvist emigrationsforskere som Ruud Koopmans (WBZ), der i bogen "Assimilation eller multikulturalisme? Betingelser for en vellykket integration" (2017) - empirisk og på tværs af de europæiske lande - demonstrerer hvordan og hvorfor integrationen af muslimer er slået katastrofalt fejl. Muslimer vil ikke assimileres til vore demokratier og værdier. Det er ellers udgangspunktet for den største trussel mod Europa.

 • Anmeld

  Ib Christensen · fhv. MEP & MF

  EU´s supermagtsambitioner

  NATO garanterer vor sikkerhed. Den amerikanske præsident, vicepræsident, udenrigsminister og forsvarsminister har gentagne gange forsikret NATO´s 27 andre medlemstater om ubrydelig solidaritet i henhold til pagten art. 5. Propagandatanken Europas gentagne forsøg på at sætte spørgsmålstegn ved dette er stadig mere krampagtige. Men det er da positivt, propagandadirektøren nu ikke længere forsøger at sløre, hvad det drejer sig om: EU´s supermagtsambitioner. Frankrig har brug for EU´s bistand i militær støtte til tvivlsomme eller åbenlyst korrupte regimer i Nord- og Vestafrika, og EU`s våbenindustri, udstyret med klækkelige subsidier og protektionisme, vil gerne overtage USA´s rolle som våbenleverandør. Verden har ikke brug for flere supermagter, og Europa har ikke brug for at kappe båndene til USA og Canada, hvilket vil blive resultatet i takt med opbygningen af EU`s militære dimension.

 • Anmeld

  hans preben pedersen · Vi Grønne !!!!!!

  VRANGFORRESTILLINGER !!!!!!!

  En atomkrig vil " udslette " ALT
  DER VIL ALDRIG BLIVE VERDENSKRIG
  IGEN !!! Men lad os hurtigst mulig få forsvarsforbeholdet VÆK !
  EU ER DANMARKS SIKKERHED OG
  NATO ER HELE VERDENS SIKKERHED !
  Venligst hp.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  Om at hygge sig i smug og vente på storebror.

  Tak, Bjarke Møller for et indsigtsgivende og oplysende indlæg.
  At opretholde forsvarsforbeholdet er i min optik en uansvarlighed og et tegn på forkælelse.
  **At tro, at 'storebror' kommer til undsætning og vil hjælpe, er bestemt et spørgsmål om, hvorvidt storebror kommer....og hvilken en af storebrødrene, det bliver.**
  Geografisk og strategisk ligger vi lige så udsat som Krimhalvøen. Det viste også afslutningen på 2. Verdenskrig, hvor Bornholm var russisk besat og først blev befriet længe efter det øvrige Danmark.
  Vi skal påtage os et medansvar på alle fronter og sørge for at kunne tage vare på og ansvar for vores egen sikkerhed.
  **Et meget alvorligt og ansvarsfuldt ansvar for vores ledende politikere.**
  Så jeg håber inderligt, at de valgte politikere med alvor og anvar søger indsigt og viden, så de kan tage beslutninger på et oplyst grundlag,....så vi fortsat kan opleve sikkerhed.

 • Anmeld

  J.Larsen

  Helt væk..

  Tænketanken Europa er, som sædvanlig, helt væk, halve sandheder eller halve løgne bliver præsenteret som den rene sandhed. Trump bakker helt op om NATO, USA øger engagementet i NATO, de kræver blot at vi betaler det vi har lovet.., er det for meget??? HVIS det er, så lad mig kort fortælle at skulle vi, lade os gå ind i sådan et militært arbejde i EU, så vil det, MED GARANTI, blive dyrere, vi slipper ikke med 2% af BNP. At vi i tillæg så skal agere slagtekvæg for Franske stormagtsdrømme og en Tysk lyst til at dominere alt er blot 2 af de mange negative sider ved at engagere sig i EU.

 • Anmeld

  I.R.Bertelsen · Borger og vælger

  @J.Larsen

  Udenforskab har nu aldrig været en god position.