Tidlig pension, asylret og kamp mod bander: Sådan vil regeringen lovgive i det kommende år

DOKUMENTATION: Flere penge til børn og ældre, samtykkebaseret voltægtslovgivning, og flere krav til nyankomne indvandrere. Få et overblik over folketingsårets centrale lovforslag.   

Flere af regeringens kernesager skal stå sin endelige prøve i det kommende folketingsår, som statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag tog hul på fra Folketingets talerstol.

Arnes pension skal forhandles på plads, og der skal findes flere penge til børn og ældre. Men regeringen lægger også op til talrige stramninger på udlændingeområdet og vil sætte hårdere ind over for bandekriminalitet.

Du kan se en række udvalgte lovforslag herunder eller bladre gennem hele lovkataloget her.

Beskæftigelsesministeren

 • Arne-lov på trapperne
  Regeringen vil gennemføre en ret til tidlig pension, som var Socialdemokratiets helt centrale mærkesag under valgkampen. Tidlig pension skal gives til personer med lang anciennitet på arbejdsmarkedet.
  Lovforslaget ventes fremsat i november.
 • Pensionsalder skal hæves
  Regeringen vil fortsat lade den generelle pensionsalder følge den gennemsnitlige levealder. Derfor lægger regeringen op til at hæve folkepensionsalderen til 69 år med virkning fra 2035. 
  Lovforslaget ventes fremstillet i november. 

Børne‐ og undervisningsministeren

 • Flere voksne i daginstitutionerne 
  Regeringen vil indføre minimumsnormeringer i daginstitutioner, så der maksimalt er 3 børn per pædagog eller medhjælper i vuggestuer og maksimalt 6 børn per pædagog eller medhjælper i børnehaver.
  Loven skal være fuldt indfaset i 2025 og forslaget ventes fremsat i februar.

Finansministeren

 • Vismænd skal granske Finansministeriets regneprincipper
  De Økonomiske Råds formandskab skal løbende kulegrave Finansministeriets regneprincipper og vurdere, om baggrunden for ministeriets konklusioner er tilstrækkeligt belyst. Det skal ifølge regeringen skabe større viden om samfundsøkonomiske effekter ved at øge offentlige udgifter.
  Lovforslaget ventes fremsat i december.
 • Flere børn og ældre kræver flere penge
  Regeringen vil tilføres flere penge til velfærd i takt med, at der kommer flere børn og ældre.
  Lovforslaget ventes fremsat i december.

Forsvarsministeren

 • Vil sikre informationssikkerhed i  5G‐net
  Regeringen vil styrke informationssikkerheden i 5G-teleinfrastrukturen. Det skal ske ved at sikre, at de danske teleudbydere kan forhindres i at indgå aftaler om anskaffelse, vedligeholdelse og drift vedrørende 5G-teleinfrastrukturen, hvis det er til skade for den nationale sikkerhed.
  Lovforslaget ventes fremsat i februar.

Justitsministeren

 • Undersøgelse af Forsvarets Efterretningstjeneste
  Lovforslaget skal ifølge regeringen etablere en særlig undersøgelsesform, der skal danne rammen om en uafhængig og uvildig undersøgelse af forhold i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). Det sker i kølvandet på den spektakulære sag om mulige lovbrud.
  Lovforslaget ventes fremsat i oktober.
 • Samtykkebaseret voldtægtslov
  Formålet med lovforslaget er at ændre straffelovens § 216 om voldtægt, så det fremgår, at samleje skal foregå med samtykke.
  Lovforslaget ventes fremsat i november.
 • Politiet skal fortsat kunne indføre zoneforbud
  Regeringen vil forlænge politiets mulighed for at indføre zoneforbud i landets kommuner. Den nuværende lov udløber til marts næste år.
  Lovforslaget ventes fremsat i november.
 • Tilbagerulning af pebersprayordningen
  Regeringen vil tilbagerulle loven, der i dag gør det muligt for borgere at have en peberspray i hjemmet. Dog skal personer med et særligt beskyttelsesbehov stadig kunne få tilladelse til at erhverve sig en peberspray.
  Lovforslaget ventes fremsat i november.
 • Hårdere indsats mod farlig kørsel
  Som opfølgning til udspillet om vanvidskørsel vil regeringen skærpe strafniveauet og udvide kredsen af personer, som er berettiget til efterladtegodtgørelse.
  Lovforslaget ventes fremsat i november.

Sundheds‐ og ældreministeren

 • Ny epidemilov
  Regeringen vil indføre en ny epidemilov, når den gældende lov ophæves den 1. marts 2021. Loven skal skabe rammerne for den fremtidige håndtering af smitsomme sygdomme.
  Lovforslaget ventes fremsat i november.

 Udlændinge‐ og integrationsministeren

 • Ophævelse af solnedgangsklausul
  Regeringen vil videreføre loven, der giver mulighed for administrativ fratagelse af statsborgerskab uden en retssag. Loven udløber på nuværende tidspunkt til juli, men regeringen ønsker at gøre den permanent.
  Lovforslaget ventes fremsat til i oktober.
 • Flere hjemsendelser af afviste asylansøgere
  Regeringen vil oprette en ny hovedlov, der regulerer udlændinges forhold fra det tidspunkt, de bliver afvist at opholde sig i Danmark. Det skal ifølge regeringen markere en ny fase med fokus på hjemrejse samt tydeliggøre udlændinges midlertidige ophold i Danmark.
  Lovforslaget ventes fremsat i februar.
 • Bandekriminalitet skal kunne føre til frakendelse af statsborgerskab
  Regeringen vil ændre indfødsretsloven, så en dom for visse typer af alvorlig bandekriminalitet dom kan føre til frakendelse af dansk indfødsret.
  Lovforslaget ventes fremsat i februar.
 • Mulighed for overførsel af asylansøgere til asylsagsbehandling i tredjelande
  Lovforslaget har til formål at skabe mulighed for at overføre asylansøgere til tredjelande med henblik på asylsagsbehandling og indkvartering samt efterfølgende beskyttelse.

Forrige artikel Se de politiske reaktioner på Mette Frederiksens åbningstale Se de politiske reaktioner på Mette Frederiksens åbningstale Næste artikel Altingets ejer fylder rundt: Rasmus Nielsen har stadig noget at bevise Altingets ejer fylder rundt: Rasmus Nielsen har stadig noget at bevise
Ny aftale fordeler 760 millioner kroner til socialt udsatte

Ny aftale fordeler 760 millioner kroner til socialt udsatte

DEAL: Et flertal af partier har besluttet at fordele pengene fra resterne af satspuljen til en ny civilsamfundsstrategi, en udvidelse af hjemløseindsatsen og et videnscenter for anbragte unge. Aktører roser tiltagene, men savner en plan for fremtidig finansiering.