Nye kvælstof-tal giver dybe panderynker: Kan blive ”en bombe under landbrugspakken og havbrug”

KVÆLSTOF: Nye kvælstof-tal skaber store bekymringer hos grønne organisationer og røde politikere. Venstre opfordrer til at skrue ned for dramaet og lover, at regeringen tager hånd om eventuelle problemer.

Tegn på, at kvælstofkoncentrationen i havområderne har været undervurderet siden 2010, skaber voldsomme bekymringer for regeringens kurs.

Præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, mener, at det kan få indflydelse på regeringens mål om flere havbrug og udrulningen af regeringens landbrugspakke.

”Hvis udgangspunktet har været dårligere, end man havde forestillet sig, så rykker det ved landbrugspakken og ved muligheden for, at alle landmænd kan gøde noget mere,” siger hun.

Som flere røde partier, kritiserer hun Esben Lunde Larsen (V) for ikke at have oplyst om, hvor stort problem man reelt kan stå med.

”Det er utroligt, at den slags oplysninger skal trækkes ud af miljøministeren. Det er jo oplysninger, der kan fortælle om, hvorvidt fundamentet for landbrugspakken er i orden,” siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Meldingerne kommer, efter Altingets afsløring af et internt notat fra Miljøstyrelsen. Notatet viser, at Aarhus Universitet har fundet tegn på, at kvælstofkoncentrationen på grund af skift til en ny fejlagtig målemetode i 2010, ser ud til at være undervurderet med 15-20 procent. Professor Jacob Carstensen ved Aarhus Universitet kalder det en stor ændring, der ”reelt kan rykke på vores konklusion om, at der har været tale om et fald i kvælstofniveauet de seneste ti år.”

På Christiansborg har skytset været rettet mod Esben Lunde Larsen med beskyldninger om, at han har tilbageholdt de væsentlige oplysninger, som han som minimum har ligget inde med siden 19. september. Esben Lunde Larsen forsvarer sig med, at han har informeret partierne mundtligt om, ”at ministeriet også var blevet orienteret om mulige metodefejl i tidligere år”. Og så han peger på, at man som et del af et serviceeftersyn på området fortsat er i gang med at vurdere sagens omfang.

Advarer mod overdramatisering
Derfor vil han ikke udtale sig om konsekvenserne, før man omkring årsskiftet har dannet sig et endeligt overblik over situationen.

Venstres miljøordfører Erling Bonnesen er tilfreds med sin partifældes håndtering af sagen.

”Ministeren har meldt ud, at der kunne være usikkerheder om den nye metode-anvendelse, og at man har iværksat en undersøgelse, så vi får det kortlagt helt præcist. Vi skal være sikre på, at de oplysninger, der kommer ud, er præcise,” siger han og fortsætter:

”Vi skal selvfølgelig lige afvente, at undersøgelsen bliver færdiggjort. Jeg vil gerne advare imod, at man overdramatiserer på et foreløbigt og løst grundlag.”

V: Problemer vil blive løst
Ifølge Erling Bonnesen står den overordnede politiske kurs fast, også selvom der er tegn på markante afvigelser.

”Vi vil forsat drive landbrug i Danmark, samtidig med at vi passer på vores miljø. Men det kan være, at vi som her kan møde ekstra udfordringer undervejs. Men det vil blive løst,” siger Erling Bonnesen.

Er du bekymret for, at I er nødt til at lave nye tiltag på grund af fejl i det her tal?

”Jeg siger meget klart, at de her tal først skal klarlægges. Og hvis der viser sig at komme ekstra udfordringer, så vil det blive løst,” siger Erling Bonnesen.

Men er du bekymret for, at det ender med, at I må lave nye tiltag?

”Jeg vil sige det sådan, at jeg er meget opmærksom på, at vi får holdt øje med det. Og jeg er meget opmærksom på, at vi får fuldt op på det,” siger Erling Bonnesen.

Enhedslistens Maria Reumert Gjerding, der har udtrykt stor kritik af, at oplysninger ikke er kommet frem, ser store konsekvenser på en række centrale områder:

”Det er endnu en bombe under regeringens landbrugspakke. Og endnu en bombe under dens ønske om at give grønt lys til flere havbrug i danske havområder. For hvis forureningen de seneste mange år reelt har ligget langt højere, end vi troede, er det fuldstændig udelukket at øge forureningen, som regeringen har gjort,” skriver hun på Facebook.

DF går ikke ud med bål og brand
Socialdemokratiet forhandler sammen med de blå partier om en ny, målrettet miljøregulering af landbruget. Fødevareordfører Simon Kollerup er også bekymret.

”I Socialdemokratiet ønsker vi en balanceret regulering af landbruget, som både tager hånd om miljø og sikrer erhvervet stabile rammevilkår. Derfor er det lige dele rystende og frustrerende, at der er så store usikkerheder knyttet til grundlaget for vores regulering af landbruget. Det gør det til en udfordrende øvelse at finde den rette balance,” skriver han i en mail til Altinget, hvor han opfordrer Esben Lunde Larsen til ”hurtigst muligt” at skabe mere sikkerhed om, hvilket grundlag der skal forhandles på.

Dansk Folkepartis fødevareordfører, Lise Bech, har udtalt, at hun undrer sig over, hvorfor Esben Lunde Larsen ikke har meldt præcist ud, om de formodede afvigelser, og hun meddeler, at hun fortsat afventer en forklaring fra ministeren.

”Jeg er nødt til at få noget mere at vide, som det ser ud nu. Og jeg vil da gå i dialog med ministeren. Så jeg vil ikke ud med bål og brand på nuværende tidspunkt,” siger Lise Bech.

De formodede problemer med gamle kvælstof-tal kommer i kølvandet på Altingets afsløring af, at vandmiljøets tilstand er i forværring. Læs mere om det her.

Forrige artikel Brexit-frontfigur: Trump vil juble, hvis Danmark forlader EU Brexit-frontfigur: Trump vil juble, hvis Danmark forlader EU Næste artikel Løkke om Ukraine: Et EU-medlemskab er ikke på dagsordenen Løkke om Ukraine: Et EU-medlemskab er ikke på dagsordenen