Debat

Boligminister: Byggeriet må på banen med klimavenlige byggeløsninger

DEBAT: Hvis vi mindsker vores forbrug af byggematerialer og tager et opgør med sjusk og spild ude på byggepladserne, gør vi både økonomien og klimaet en stor tjeneste. Derfor må byggeriet på banen med klimavenlige løsninger, skriver Kaare Dybvad.

Det skal ikke altid være politikere, der skal gribe ind med love, før der skrides til handling. Derfor må byggeriet selv på banen med klimavenlige tiltag, skriver Kaare Dybvad Bek.
Det skal ikke altid være politikere, der skal gribe ind med love, før der skrides til handling. Derfor må byggeriet selv på banen med klimavenlige tiltag, skriver Kaare Dybvad Bek.Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Kaare Dybvad Bek (S)
Boligminister 

Byggekranerne knejser fortsat over Danmark – og det skal vi være glade for. Men det er nye tider, og byggeriet er under forvandling. Eller bør i hvert fald være det. Regeringens ambition om at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030 vil i de kommende år få afgørende betydning for dansk byggeri. 

Byggebranchen kan ikke bare fortsætte, som den altid har gjort. Dårlige vaner skal blive til gode vaner – på de helt store byggepladser såvel som ude blandt de små håndværksmestre. 

Fokus på bygningers samlede klimabelastning
Som boligminister er det min overordnede ambition for byggeområdet, at der skal bygges gode, solide og holdbare bygninger, hvor kvalitet, lang levetid og valg af robuste, langtidsholdbare materialer er i centrum. Samtidig skal godt håndværk, smidige byggeprocesser og innovative teknikker understøtte kvaliteten i byggeriet.

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til [email protected].

Godt og solidt byggeri, der holder længe, er bæredygtigt – både økonomisk og klimamæssigt. 

I de seneste mange år har der primært været fokus på energiforbruget i driften af bygninger. Her er vi nået langt med at få realiseret energieffektiviseringer til gavn for bygningernes driftsøkonomi og for klimaet gennem mindskede udledninger. Den udvikling skal vi være glade for. 

Hvis dette skal lykkes, kræver det, at byggebranchen er villig til at kigge indad og selv ændre på nogle af de praksisser for byggeri, der er mere klimaskadelige, end de behøver at være.

Kaare Dybvad Bek (S), Boligminister

Men vi bør også rette vores opmærksomhed mod bygningers samlede klimabelastning i hele deres levetid. Ud over udledninger afledt af energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, belastes klimaet således også af udledninger fra fremskaffelse af råvarer, produktion og transport af byggematerialer samt bortskaffelse af byggeaffald.

Alt sammen noget, der har med selve byggeriet at gøre.

Mindsk forbruget af byggematerialer
Som jeg ser det, kan vi høste masser af lavthængende klimafrugter ved at mindske forbruget af byggematerialer. 

Det kan vi for det første ved at bygge, så byggeriet holder så længe som muligt. For det andet kan vi mindske det materialeforbrug, der følger af sjusk, spild og fejlhåndteringer. Næsten dagligt kan man støde på eksempler på byggeskader med betydelige konsekvenser.

Der kan være tale om fugt og andre materialeskader på grund af forkert håndtering, eller at materialerne er opbevaret ubeskyttet for vejrliget på byggepladsen. Desuden er der eksempler på skader som følge af konstruktionsfejl eller forkert materialevalg. Og når fejlene skal rettes op, er der et ekstra forbrug af materialer, som kunne have været undgået. Det er dyrt – både for økonomien og for klimaet. 

Dertil kommer generne for brugerne af byggeriet. Opstår der for eksempel skimmelsvamp som følge af brug af våde og fugtige materialer, kan det betyde væsentlige forsinkelser og i yderste konsekvens genhusning. 

Byggebranchen må kigge indad
Godt håndværk og sund fornuft i omgangen med byggematerialerne er væsentlige elementer for at mindske materialeforbruget i byggeriet. En af de mest effektive måder at begrænse byggeriets klimapåvirkning er at mindske brugen af materialer. Jo færre materialer, der skal produceres, transporters og benyttes ved et byggeri, desto mindre CO2 udledes der. 

Læs også

Hvis dette skal lykkes, kræver det, at byggebranchen er villig til at kigge indad og selv ændre på nogle af de praksisser for byggeri, der er mere klimaskadelige, end de behøver at være. Det bør ikke altid være os politikere, der kommer løbende med et regelsæt, før der skrides til handling. 

Heldigvis er store dele af byggebranchen på rette spor, men hvis vi for alvor skal rykke, må også branchen selv komme på banen – med de løsninger, vejledninger og gode råd på byggepladserne, der skal skabe en mere klimavenlig byggefremtid.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Kaare Dybvad Bek

Udlændinge- og integrationsminister, MF (S)
cand.scient. i geografi og geoinformatik (Københavns Uni. 2012)

0:000:00