Dansk Erhverv: Airbnb skal have styr på skattebetalingen

DEBAT: Airbnb og hoteller kan godt leve side om side, men Airbnb bliver nødt til at få styr på skattebetalingerne, skriver Jacob Ravn, skattepolitisk chef i Dansk Erhverv.

Af Jacob Ravn
Skattepolitisk chef i Dansk Erhverv

Airbnb og andre deleøkonomiske tjenester har potentialet til at komme samfundet til gavn.

Airbnb tiltrækker mange turister, der ellers ikke ville have besøgt Danmark. Desuden kan Airbnb være med til at håndtere spidsbelastningsperioder.

Det kan for eksempel være, når der er store messer og konferencer i landet, og hotellerne ikke selv har nok kapacitet. Det betyder, at vi ikke går glip af turister og turistindtægter. Men konkurrencen på markedet skal naturligvis foregå på fair vilkår.

I Dansk Erhverv – der repræsenterer godt 1/3 af landets hoteller og feriehuse – hilser vi Airbnb velkommen. Fair konkurrence er altid godt – og nye spillere kan vise nye måder at gøre tingene på og ramme nogle behov hos kunderne, som den etablerede branche ikke har været opmærksom på.

Nye konkurrenter er også altid godt, så man som branche bliver holdt på tæerne og holder sig skarp. I øvrigt er Airbnb ofte mere et supplement end en egentlig konkurrent til hoteller og feriehuse.

I stort omfang sker der det, at Airbnb skaber nye muligheder for turister, der ellers ikke var taget til Danmark, for eksempel fordi det øger mulighederne for budget-overnatninger i boliger, der kan være mere bekvemme overnatningsformer for vennegrupper eller større familier. Det er kun godt.

Men for at den imponerende vækst, som Airbnb oplever, kommer samfundsøkonomien til gavn, må konkurrencen foregå på ens og rimelige vilkår. I Dansk Erhverv så vi overordnet set gerne, at erhvervslivet bliver reguleret mindre hårdt – men de regler, der nu engang er, bør gælde alle.

Ikke noget nyt, at privatpersoner udlejer

Oplysninger om, hvor ofte en person udlejer sin bolig, er afgørende for at vurdere, hvorvidt der er tale om, at en person er privat udlejer, eller om udlejningen har sådan et omfang, at man reelt er erhvervsdrivende.

Erhvervsdrivende er bundet af den regulering og de lovkrav, som for eksempel hoteller er omfattet af. Til gengæld kan erhvervsdrivende trække udgifter fra i skat. At konkurrencebetingelserne skal være fair og ensartede vil derfor ikke i alle tilfælde sige, at alle regler skal være identiske.

Privat boligudlejning er anderledes end kommerciel udlejning. Det er heller ikke noget nyt, at privatpersoner kan udleje et værelse eller en lejlighed. Der er et eksisterende regelsæt, som fungerer, og som skattemyndighederne kan håndtere. Men det kræver, at der er overblik over, hvorvidt personer udlejer så meget, at de reelt er erhvervsdrivende.

Dertil kommer, at indtægter naturligvis skal beskattes – og dette gælder, uanset om man er erhvervsdrivende eller privat udlejer. Når mange privatpersoner får adgang til lette og i mange tilfælde betydelige indtægter via Airbnb-udlejning, er det ikke overraskende, at der er en risiko for, at mange undlader at indberette til skat.

Skurrer gevaldigt i ørerne 

Med andre ord, at der er tale om ”sorte” indkomster. Det er naturligvis ikke holdbart. Hverken i forhold til statens indtægter eller i forhold til at sikre, at konkurrencen med hoteller, vandrerhjem og så videre sker på lige og rimelige vilkår.

Derfor springer det i øjnene, at Airbnb ikke er villig til at samarbejde med skattemyndighederne. Airbnb mener ikke, at de er i stand til at dele oplysninger med skattemyndighederne, fordi der er tale om personfølsomme oplysninger. Det argument skurrer gevaldigt i ørerne.

Hver eneste dag deler tusindvis af virksomheder følsomme oplysninger med myndighederne, fordi de er tvunget til det. Og denne dataudveksling sker efter helt ordnede forhold. Vores virksomheder og skattemyndighederne er i stand til at håndtere følsomme oplysninger.

Der er ingen grund til, at Airbnb og skattemyndighederne ikke skulle kunne gøre det samme i forhold til Airbnb-udlejninger. Og der er ingen gode grunde til, at lige netop Airbnb – i modsætning til andre virksomheder – ikke skulle være forpligtet til at udlevere disse oplysninger.

Så Airbnb’s indtog i Danmark rummer gode muligheder for forbrugere, men stiller også nye krav til politikerne og myndighederne, der er nødt til at sikre, at reglerne – især i forhold til skattebetalinger – er ordentligt på plads.

Airbnb er på kort tid vokset fra niche til mainstream, og det er på høje tid, at man fra politisk side træffer de nødvendige foranstaltninger, så reglerne følger med udviklingen.

Forrige artikel Horesta: Skal historien om Airbnb være positiv, skal der reguleres nu Horesta: Skal historien om Airbnb være positiv, skal der reguleres nu Næste artikel Debra: Permanent håndværkerfradrag centralt for grøn omstilling Debra: Permanent håndværkerfradrag centralt for grøn omstilling
DF er Dybvads bedste chance for et indgreb mod Blackstone

DF er Dybvads bedste chance for et indgreb mod Blackstone

ANALYSE: Problemerne med at finde flertal for indgreb mod huslejespekulanter illustrerer den dramatiske ændring af boligmarkedet de sidste 20 år. DF er tættere på boligministerens position, end det fremgår af medierne.