EL: Det er en klimamæssig no-brainer at bygge mere i træ

DEBAT: Byggeriet har ikke tabt kampen om den grønne omstiling, men vi skal fortsat tage vigtige skridt, hvis byggeriet for alvor skal være grønt. Det kræver blandt andet mulighed for at bygge i træ, der klimamæssigt er en no-brainer, skriver Søren Egge Rasmussen.

Af Søren Egge Rasmussen (EL)
Boligordfører

Vi har en bunden opgave i at finde vejen frem til 70 procents reduktion i CO2-udledninger i 2030. Reduktionerne skal findes inden for alle brancher, og vi skal overveje, om vi som samfund kan indrette os på en klimamæssig smartere måde.

Det er selvfølgelig oplagt at se særligt på de sektorer, der har de allerstørste udledninger. Landbruget, transporten, industrien og energiproduktionen står for hovedparten af de danske udledninger og har således også haft hovedfokus og det langt største potentiale, når vi har snakker reduktioner.

Dette er langt hen ad vejen nok forklaringen på, at byggeriet ikke i lige så høj grad har fyldt i debatten om den grønne omstilling. Derudover har vi allerede i en del år drøftet energirenoveringer, og dette har også resulteret i forbedringerne af bygningsmassen, der igen har givet udslag i færre CO2-udledninger.

Men på trods af at udledningerne fra byggeriet er reduceret, er der stadigvæk brug for at se på de muligheder, der er for flere reduktioner.

Byggeriet har ikke tabt
Fokus på grønnere byggerier er allerede noget, som kan ses hos boligkøbere, som i langt højere grad prioriterer huse med grønne energimærkninger frem for utætte huse. I det hele taget har den grønne omstilling af boligerne været noget, der har fyldt i mange år for private boligejere men også for de almene boliger.

I år havde Enhedslistens succes sammen med de andre aftalepartier til at lande en aftale. der sikrede 30 milliarder kroner til renoveringer af de almene boliger, hvor der i den grad har været et voldsomt efterslæb.

Ud fra ovenstående mener jeg ikke, at byggeriet har tabt kampen om den grønne omstilling, tværtimod – så har byggeriet været på forkant. Men der mangler stadigvæk vigtige skridt i retning af for alvor at gøre byggeriet grønt.

Der skal gives mulighed for at bygge i træ
Der er selvfølgelig meget, der endnu kan gøres ved den eksisterende boligmasse, men en anden og lige så vigtig opgave er at sikre, at nye byggerier er grønne. Her er det plads til massive forbedringer. 

Det er oplagt, set fra Enhedslistens side, at der i langt højere grad gives mulighed for at bygge i træ – ikke bare som facadematerialer – men som deciderede træbyggerier, også i de bærende konstruktioner.

Ikke alene er det byggeri, der er lettere – og dermed ikke kræver en lige så dyb fundering – men i og med at det er lettere materialer, kan der også bygges nemmere og hurtigere.

Flere steder i verden er de foran os i Danmark, når det kommer til træbyggeri. Der findes således lejlighedsbyggerier i træ i mange svenske byer. I London-bydelen Hackney har de allerede i 2012 indført en ”Timber-first” politik for byggeriet, som blandt andet har resulteret i et 9-etager højt boligbyggeri.

Træbyggeri er klimamæssigt en no-brainer
Det er på tide, vi kommer op i gear, hvad træbyggeri angår. Klimamæssigt er det nærmest en no-brainer. Træbyggeriernes CO2-gevinst er dobbeltsidet. Ved at erstatte beton og mursten med træ, undgår vi de materialer, der udleder rigtig meget CO2 i forbindelse med produktionen. Samtidig får vi en bygningsmasse, der binder en masse CO2.

Lige nu er der barrierer for træbyggeri i bygningsreglementet, der bør fjernes, og samtidig bør kommunerne i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen kunne stille krav til konstruktionsmateriale og bæredygtighed for derigennem at sikre mindre CO2-aftryk.

Vi skal finde på måder, hvor på vi kan reducere CO2-udledningen yderligere, og ovenstående er noget, som de allerfleste partier burde kunne blive enige om.

Forrige artikel Green Cities i opråb til S og V: Husk nu den nære natur Green Cities i opråb til S og V: Husk nu den nære natur