Ny debat: Hvordan sikres ligestillingen i byggebranchen?

NY DEBAT: Byggebranchen er en af de mest kønsmæssigt skæve brancher i Danmark. Men hvordan sikres en større ligestilling? Det sætter Altinget By og Bolig skarpt på i de kommende uger, hvor en række debattører vil give deres bud på løsninger.

Blot ni procent af de ansatte i byggebranchen i Danmark er kvinder. Andelen af kvindelige ledere i branchen er samtidig meget lav, selvom flere kvinder ifølge Dansk Byggeri bliver ledere i disse år. Dermed er branchen en af de kønsmæssigt skæveste, der findes herhjemme.

Den ulige kønsfordeling i byggebranchen er et problem, fordi diverse virksomheder er mere innovative, skaber større omsætning og kan levere flere løsninger på store samfundsudfordringer som klimaspørgsmålet. Sådan lød det i januar på Altinget By og Bolig fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, som opfordrede branchen til at sætte fokus på ligestilling.

Netop det gjorde Dansk Byggeri i 2018, der satte en målsætning om at fordoble antallet af kvinder i bygge- og anlægsbranchen på 10 år. Samtidig nedsatte de Byggeriets Kvinderåd, der fik til formål at få flere unge kvinder til at interessere sig for en uddannelse og karriere inden for bygge og anlæg. Rådet kom i 2019 med otte anbefalinger, som sigter mod henholdsvis at tiltrække og fastholde kvinder i branchen.

Login