Charlotte Antonsen: Forvaltning af Trygfondens formue kræver omtanke og fornuft

DEBAT: Trygfonden skal støtte de mange ildsjæle, der sætter gang i medmenneskelige projekter, som gavner udsatte, ensomme og pensionister. Vi kan handle her og nu, uden meget bureaukrati, skriver Charlotte Antonsen.

Af Charlotte Antonsen
Kandidat til repræsentantskabet i Tryghedsgruppen

1,3 millioner danskere med forsikring hos Tryg eller Alka kan nu stemme til Tryghedsgruppens repræsentantskab. Det sker i din e-boks.

For at sætte det hele lidt i perspektiv uddeler Finansministeriet støtte til sociale institutioner hvert år for cirka 800 millioner kroner fra satspuljen. Trygfonden uddeler tre fjerdedele af dét beløb, i 2018 i alt 600 millioner kroner, til samfundsnytttige projekter.

Altså næsten lige så meget som staten. Det er et meget stort beløb, vi forvalter. Det kræver omtanke og fornuft.

Pengene er opsamlet i generationer. Det forpligter. De nuværende medlemmer kan, efter min mening, ikke tillade sig blot at tømme kassen.

Nytænkende skibe i søen
Vi skal værne om vores formue og fortsat sikre investeringer i gode danske virksomheder, som for eksempel Tryg. Tryghedsgruppen ejer hovedparten af Tryg, og ejerskabet bør bevares. Det meste af overskuddet skal fortsat tilbage til forsikringstagerne som bonus.

Det er desuden vigtigt, at vi fortsat sætter nytænkende skibe i søen. Strandenes livreddere er skabt og betalt af Trygfonden. Landets hjertestartere er vi også initiativtagere og ejere af. Plejehjemmenes besøgshunde et andet eksempel.

Trygfonden skal fortsat støtte forskning, og så skal vi støtte de mange ildsjæle, der sætter gang i medmenneskelige projekter, som gavner udsatte, ensomme og pensionister. Vi kan handle her og nu, uden meget bureaukrati.

Forrige artikel Tommy Højegaard: Overskuddet fra Tryg skal gives tilbage til forsikringstagerne Tommy Højegaard: Overskuddet fra Tryg skal gives tilbage til forsikringstagerne Næste artikel Henrik Hast: Mangfoldigheden i Tryghedsgruppen skal styrkes Henrik Hast: Mangfoldigheden i Tryghedsgruppen skal styrkes