DSR: Fagbevægelsens levende fællesskab

DEBAT: Skal fagbevægelsen udbygge sin rolle, skal vi omsætte vores medlemmer til forandring og forbedring, skriver Vibeke Westh, formand for Dansk Sygeplejeråd i hovedstaden.

Af Vibeke Westh
Formand for Dansk Sygeplejeråd i Hovedstaden

I mere end 100 år har fagbevægelsen været en dynamo for udviklingen af det danske arbejdsmarked, de danske samfund og de danske professioner. En fagforening er et medlemsdrevet fællesskab, der er centreret omkring et fag. Det er opstået omkring faggruppers ønske om bedre løn- og ansættelsesvilkår, og et arbejdsliv i balance.

For langt de fleste mennesker er arbejdsglæde og faglig stolthed en integreret del af deres arbejdsliv. Derfor melder de sig også ind i fagforeninger, der kan forhandle deres løn, men også bistå deres faglige udvikling. Fagbevægelsen kan derfor ikke adskilles fra de enkelte fag.

I dette indlæg vil jeg tale om fagets betydning for fagbevægelsen.

Fagbevægelsen kæmper for fag
Der er to grunde til, at det er vigtigt at fastholde den faglige tilknytning. For det første kræver kvalificeret rådgivning af og forhandling for medlemmerne indsigt i deres fag og deres professions arbejdsvilkår. Hverdagskendskab.

Hverdagen for sygeplejersker, som jeg repræsenterer, kan eksempelvis være skiftende vagter. Følelsesmæssigt belastende arbejde. Et fag med en meget stærk faglig identitet, men også høje krav til omhu og samvittighedsfuldhed i en hverdag med stort arbejdspres og modsatrettede krav.

En hverdag, der er unik for sygeplejersker, og som kræver indsigt i vilkårene for at kunne rådgive og støtte. Sygeplejersker har nemlig som gruppe andre behov for værn om deres arbejdstid eller vilkår i øvrigt end for eksempel metalarbejdere eller pædagoger. De faggrupper har deres udfordringer, som deres respektive fagforeninger er bedst til at bistå dem med.

Den anden årsag er, at veldrevne faglige organisationer også arbejder for forbedringer af deres fag. Faglig udvikling er en af kerneværdierne i mange organisationer. Derfor spiller mange professionsfagforeninger en stor rolle inden for det enkelte fag. 

Dels ved selv at afholde faglige konferencer og arrangementer – i Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden afholder vi hvert år mange faglige arrangementer for vores cirka 22.000 medlemmer, og de er meget ofte overtegnede. Medlemmerne vælger deres faglige engagement til!

Forbedring og forandring
Vores rolle er også at varetage det samlede fags interesse over for arbejdsgivere og samfundets beslutningstagere. Det kan for eksempel være ved at arbejde for lovgivning, der tilgodeser fagets interesser eller for ressourcer til vores respektive område – for os er det naturligvis sygeplejen og patienterne, der er i centrum. Andre faglige organisationer spiller ind med deres kendskab til netop deres områder. 

Faglige organisationer bruger også deres kendskab til faget til at sætte fokus på lige præcis de arbejdsmiljøproblemer, der fylder for deres faggruppe. Nogle arbejdsmiljøproblemer er udbredt på hele det danske arbejdsmarked, men mange fag har deres helt egne udfordringer og skal derfor have de rigtige, skræddersyede løsninger.

Fagbevægelsen er en del af et værdifællesskab, og det centrerer sig naturligvis om at sikre medlemmerne de bedste muligheder for deres arbejdsliv og deres engagement i deres fag – og forening.

Dét engagement er en af vores helt store udfordringer at kunne dyrke og fastholde. Vejen til en bedre fagbevægelse går ikke over at udtynde fagets betydning eller udhule medlemmernes involvering. Tværtimod vil det reducere fagbevægelsen til en forsikringsordning, hvis værdi kun kan gøres op i kroner og ører.

Derimod skal fagbevægelsen hele tiden undersøge nye måder at styrke fag og medlemsinddragelse på. Samfundet og faget flytter sig, og det gør vi som faglig organisation også.

Nye generationer stiller nye krav til involvering og deltagelse, ikke mindst i udviklingen af det enkelte fag. Skal fagbevægelsen fastholde og udbygge sin rolle som katalysator for den udvikling, skal vi konstant være nysgerrige efter nye måder at omsætte vores medlemmers engagement til forandring og forbedring. 

Forrige artikel DUF: Frivillighedskonsulenter er ikke pengene værd DUF: Frivillighedskonsulenter er ikke pengene værd Næste artikel HK: Fællesskabet stiller individet stærkere HK: Fællesskabet stiller individet stærkere
Fond giver coronapakke til syv foreninger

Fond giver coronapakke til syv foreninger

BEVILLING: Fond giver i alt 6,2 millioner kroner til syv civilsamfundsorganisationer for blandt andet at sikre, at de ikke lukker aktiviteter ned på grund af coronakrisen.