Finansforbundet: Vi skal turde at gå forrest

DEBAT: Fagbevægelsen skal i tættere kontakt med sine medlemmer. Vi skal kigge på de udfordringer og muligheder, vores medlemmer har i 2017, og vi skal turde agere derefter, skriver Kent Petersen, formand for Finansforbundet.

Af Kent Petersen
Formand for Finansforbundet

Et klassisk kritikpunkt mod fagbevægelsen gennem de sidste mange år har været, at den har fjernet sig for langt fra medlemmerne. Hvorvidt det er en endegyldig sandhed eller ej, er sådan set underordnet. Hvis oplevelsen er sådan, er det et problem.

Et problem, der helt afgørende at få ændret, hvis vi skal bevare den grundlæggende legitimitet og position, der simpelthen forudsætter kritisk masse i opbakningen blandt dem, det hele drejer sig om. Nemlig medlemmerne.

Og de hverken kommer eller bliver af sig selv. Vi skal som fagforening i langt højere grad overbevise nye medlemmer om, at medlemskab er en god idé. Hvor medlemskab tidligere var en selvfølge, kan vi ligeså godt vænne os til det modsatte udgangspunkt. Vi skal kunne forklare, hvorfor medlemskab giver mening.

Det kræver, at vi er klare i koderne i kommunikationen. Men det kræver også en ny, reel samhørighed mellem medlemmer og fagbevægelse.

Styrkelse af kontakten til medlemmerne
Den opgave løses kun ved handling. Vi er nødt til at udbygge og styrke kontakten til vores medlemmer. Ikke bare i ord og tale, men også i vores hverdag og i forhold til, hvordan vi egentlig skal være fagforening. Det skal være i skabelsen og udviklingen af de konkrete produkter og tilbud – og i tilpasningen af, hvordan de skal bruges.

Det kræver også, at vi tør bryde op med noget af det, der ligger vores hjerte og identitet nært. For eksempel overenskomsterne. Hvis de ikke passer til den virkelighed, de skal dække, må vi forholde os til det. Vi skal naturligvis ikke give afkald på den tryghed og sikkerhed, som en overenskomst repræsenterer, men hvis der er et behov for at balancere rammerne med fleksibilitet og tilpasning, skal vi levere det.   

For hvis medlemmerne, deres arbejdsliv og hverdag i 2017 ser anderledes ud, er det jo os som fagforening, der skal tunes ind på de områder, hvor vores medlemmer har brug for, at fællesskabet gør en forskel. Vores medlemmer på det finansielle område oplever krav om forandring hver dag, og den medicin skal vi som deres organisation naturligvis også selv tage.

Men samtidig er det også nødvendigt, at vi ranker ryggen og står ved vores ansvar som dem, der er valgt til at varetage vores medlemmers interesser. Hvis vi skal være relevant og værdiskabende fagforening i 2017, skal vi også turde at gå foran for vores medlemmer.

Vi skal se muligheder og udfordringer i øjnene
Samtidig med, at medlemmerne skal tættere på, tror jeg også, at de har brug for at opleve lederskab og fremsynethed. Det handler om at udnytte de kollektive styrker, vi har, til at identificere det, medlemmerne ikke lige kunne se, at de havde brug for lige nu.

Det er et kæmpe ansvar, som fagbevægelsen skal tage på sig. For hvis vi skal varetage medlemmernes interesser, skal vi ikke reducere os selv til en passiv serviceorganisation, der kun kan agere reaktivt.

Et eksempel: For vores medlemmer fylder digitaliseringen enormt. Den mærkes hos den enkelte helt konkret i dagligdagen – både i jobindhold, i virksomhederne og i hele det finansielle område.

Derfor fylder det også enormt meget hos os som fagforening. Og derfor har vi også arbejdet for og på at skabe de partnerskaber og taget de initiativer, som efter vores bedste overbevisning i sidste ende er til gavn for vores medlemmer.

Lige nu ligger der derfor for eksempel et fintech-iværksætterhus i forbindelse med vores kontorlokaler. Nogle vil sikkert mene, at det er en mærkværdig vej at betræde for en fagforening. Men vi tror på, at den tilgang på sigt kan skabe i vækst og arbejdspladser.

Som fagbevægelse skal vi tættere på medlemmerne, men vi skal også kunne se længere frem mod udfordringer og muligheder. Og vi skal turde agere derefter. Det er i høj grad også nødvendigt, hvis vi for alvor skal varetage vores medlemmers interesse i en fremtid fuld af forandringer.

Forrige artikel Udsatte: Lokale initiativer må ikke glemmes i civilsamfundsstrategi Udsatte: Lokale initiativer må ikke glemmes i civilsamfundsstrategi Næste artikel Rådgiver: Flyt dog det folkemøde til august! Rådgiver: Flyt dog det folkemøde til august!