FOA: Fagbevægelsen skal agere på samfundets vegne

DEBAT: Fagbevægelsen skal ikke fokusere på egne snævre interesser, men åbne sig, agere på vegne af samfundet og inddrage borgerne i en fælles front mod samfundets udfordringer, skriver Karen Stæhr, FOA.

Af Karen Stæhr
Formand i FOA's social- og sundhedssektor

Som politiker i fagbevægelsen bliver man gang på gang konfronteret med myter og fordomme om fagbevægelsen. Det kan være et spørgsmål til middagsselskabet om hverdagsrehabilitering med en underliggende forventning om, at fagbevægelsen er imod alt, som betyder, at borgere bliver mere selvhjulpne.

Overraskelsen var stor, da jeg svarede, at FOA selv var med til at indføre hverdagsrehabiliteringen. Men fordommene kommer især til udtryk på de sociale medier. For et par dage siden opfordrede FOA sammen med BUPL, Socialpædagogerne og Sundhedskartellet politikere til at sikre ligeløn. Det udløste en automatreaktion fra en bruger, der kaldte appellen for "pamperi og max klamt".

For at gøre op med billedet af fagbevægelsen som en gammel, tung organisation må fagbevægelsen forny sig. Medlemmerne efterspørger, at fagbevægelsen kan agere – og agere hurtigt.

Fagbevægelsen skal agere på vegne af samfundets svageste
Da fagbevægelsen startede for over 100 år siden, var det for at sikre rettigheder for mennesker, som indtil da ikke havde en stemme i samfundet. I dag er langt de fleste sikret grundlæggende arbejds- og lønvilkår, men i takt med at det danske velfærdssamfund gradvist brydes ned af reformer på kontanthjælpen, førtidspensionen og dagpengene, opstår en ny gruppe af mennesker, som mister deres stemme i samfundet.

Fagbevægelsen skal i stigende grad agere på vegne af samfundets svageste – ikke kun medlemmernes – og skal kunne råbe Christiansborg op, når der opstår problemer i samfundet. Alle eksempler viser, at når fagbevægelsen åbner og byder ind med løsningsforslag, rykker det.

I 2007 mødtes 48 praktikere, eksperter og beslutningstagere på FOA's Ældretopmøde for at stille konkrete forslag til en bedre ældrepleje. Et af forslagene kender vi i dag som hverdagsrehabilitering, hvor de ældre får værktøjerne til at kunne klare flere ting selv.

Fagbevægelsen må åbne sig
For under en måned siden blev Folkebevægelsen for et demensvenligt Danmark stiftet. Det, der nu er blevet til en folkebevægelse, blev dannet på grundlag af Demensalliancen, som FOA tog initiativ til og derefter inviterede en række organisationer med til for sammen at skabe et samfund, hvor demensramte kan leve det bedst tænkelige liv.

Initiativet har betydet, at der nu findes en national demenshandleplan og at der er fokus på tværs af partier og organisationer for at forbedre forholdene for både demensramte, pårørende og medarbejdere.

I skrivende stund er der over 40.000 underskrifter på et historisk initiativ startet af 15 fagforbund på tværs af den offentlige og private sektor imod besparelser og for nye investeringer i vores fælles velfærd.

Eksemplerne er mange, men fælles for dem er, at fagbevægelsen åbner sig, agerer på vegne af samfundet og inddrager borgerne i en fælles front mod samfundets udfordringer.

Fagbevægelsen skal tage det ansvar, som ingen andre vil tage – også selvom det ikke nødvendigvis sker på baggrund af flere tusinde medlemmers forhold, som da FOA besluttede sig for at repræsentere de mange au-pair, som arbejder i landet.

De mange eksempler viser, at når fagbevægelsen ikke kun fokuserer på egne snævre interesser, men viser generøsitet og fælles ansvar for at finde fælles løsninger, så opnår vi bedre resultater.

Forrige artikel FriSe: Lad civilsamfundet være civilt FriSe: Lad civilsamfundet være civilt Næste artikel DUF: Frivillighedskonsulenter er ikke pengene værd DUF: Frivillighedskonsulenter er ikke pengene værd