Krifa: Samtale og dialog er grundstenen hos os

DEBAT: Arbejdsgivere og lønmodtagere er hinandens forudsætninger mere end hinandens modsætninger, og vejen til undgå konflikt går gennem dialog. Dialog bygger bro, skriver Søren Fibiger Olesen, formand for Krifa.

Af Søren Fibiger Olesen
Formand for Krifa

”Samtale fremmer forståelsen”. Mon ikke mange husker sloganet fra reklameblokken for et mobilselskab for snart en del år siden. Ud over reklamen på TV, så bestod kampagnen også af store plakater, der blandt andet viste en jøde og en palæstinenser over for hinanden. Andre plakater viste, så vidt jeg husker, en muslimsk kvinde over for en mere let påklædt, vestlig kvinde.

Jeg tror det er velkendt for de fleste af os, at det netop er, når samtalen forstummer, at modstand og fjendtlighed opstår. Og det gælder både i det nære, som for eksempel nabostridigheder, og i det helt store, når nationer bekriger hinanden. Men det gælder jo faktisk i enhver sammenhæng, hvor mennesker mødes i fællesskab med hinanden. Det gælder også på arbejdsmarkedet.

Den danske teolog og samfundsdebattør Hal Koch var inde på noget af det samme allerede i 1945, da han udgav bogen ”Hvad er demokrati?”. Han mente nemlig, at det netop er gennem samtale, at mennesker skal opnå gensidig respekt og forståelse for hinandens problemer.

Derved kan man i fællesskab finde frem til de bedste beslutninger for alle. For Hal Koch er alternativet magtkampe mellem mennesker og i værste tilfælde krig.

Dialog bygger bro
Samtalen og dialogen mellem mennesker har været en grundsten i Krifa, siden vi blev etableret tilbage i 1899, og det er det stadigvæk. Jeg tror på, at arbejdsgivere og lønmodtagere er hinandens forudsætninger mere end hinandens modsætninger, og at samspillet mellem de to parter bør basere sig på netop dialog og ikke konflikt og kamp. Dialog bygger bro mellem mennesker.

Lønmodtagere og arbejdsgivere kan ikke undvære hinanden, og begge parter har en fælles interesse i at skabe arbejdspladser med god arbejdslyst. På fremtidens arbejdsmarked er filosofien bag dialogsynet, og tanken om at samtale og samarbejde fremmer forståelsen – og den gode arbejdslyst – for mig at se, mere aktuel end nogensinde før.

For mig og for Krifa betyder dialogsynet, at vi ikke opererer med begreber som fjendtlighed og klassekamp, der blot har til formål at besejre modparten. Derimod giver dialogsynet et fredeligt bud på, hvordan konflikter og uenigheder kan løses.

Det siger sig selv, at hvis dialogsynet og samtalen skal fungere i praksis, så er det nødvendigt at begge parter går helhjertet ind for dette syn på samarbejdet. Det gælder naturligvis både de aftaler, der indgås, men også deres udfoldelse i hverdagen på arbejdspladsen. Ellers fungerer det ikke.

Jeg er selvfølgelig ikke så naiv, at jeg tror, at man altid kan finde frem til en fredelig og harmonisk løsning – heller ikke på arbejdsmarkedet.

Men jeg insisterer på, at vi skal gøre vores yderste for at finde fælles løsninger ad dialogens og samtalens vej. I de tilfælde, hvor det alligevel ikke lykkes, så træder mediation, mægling og i sidste ende en voldgift til, for at begge parter kan komme videre på den bedst mulige måde.

Medbestemmelse giver arbejdslyst
God Arbejdslyst Indeks, der er en omfattende kortlægning af, hvad der skaber arbejdslyst på de danske arbejdspladser, og som Krifas Videncenter for God Arbejdslyst årligt udarbejder i samarbejde med Institut for Lykkeforskning, viser, at medbestemmelse er en af de væsentligste faktorer for vores oplevelse af god arbejdslyst. Derfor bør både ledere og medarbejdere have en fælles interesse i at sikre, at medarbejderne har medbestemmelse på arbejdspladsen.

Jeg ved, at dialogsynet provokerer nogle på arbejdsmarkedet. Men vi ved, at det virker – uanset om det gælder snakken med naboen over hækken, eller når statsledere mødes i samtale og dialog. Vi skylder både lønmodtagere og arbejdsgivere, at vi sammen gør vores yderste for at fremme forståelsen – og den gode arbejdslyst – gennem samtale og medbestemmelse.

Forrige artikel TV-Debat: Glem oprøret og kig på unges stress Næste artikel Ledelsesrådgiver: Fagbevægelsen bør disrupte sig selv Ledelsesrådgiver: Fagbevægelsen bør disrupte sig selv
Fond giver coronapakke til syv foreninger

Fond giver coronapakke til syv foreninger

BEVILLING: Fond giver i alt 6,2 millioner kroner til syv civilsamfundsorganisationer for blandt andet at sikre, at de ikke lukker aktiviteter ned på grund af coronakrisen.