Opsamling: Hvordan balancerer ngo'er deres kommercielt orienterede aktiviteter med etiske hensyn?

Siden starten af december har otte debattører diskuteret, hvordan ngo’er kan finde den rette balance mellem at formidle deres arbejde på en etisk forsvarlig måde og samtidig engagere sig i de nødvendige kommercielt orienterede aktiviteter. Nu runder Altinget Civilsamfund temadebatten af.

Mange af debattørerne har i løbet af de seneste uger understreget vigtigheden af at basere sin formidling på respekt over for de mennesker, ngo'erne ønsker at hjælper.
Mange af debattørerne har i løbet af de seneste uger understreget vigtigheden af at basere sin formidling på respekt over for de mennesker, ngo'erne ønsker at hjælper. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
Cindy Shummontien Green

Siden starten af december har otte debattører fra civilsamfundsorganisationer, den private sektor og forskningsmiljøet budt på, hvordan ngo’er kan og skal balancere deres kommercielt orienterede aktiviteter og etiske hensyn på en passende måde. Debatten har både givet nye perspektiver på rollen som ngo og konkrete forslag til kommercielt orienterede aktiviteter, som ikke går ud over de mennesker, som ngo'erne er sat i verden for at hjælpe.

De seneste år er der tydeligt sket en forandring i den måde, ngo’er forsøger at nå ud til potentielle donorer, hvilket også står klart for debattørerne i denne temadebat.