DareDisrupt: Vi bliver rigere, hvis vi tør dele vores data

DEBAT: Vi skal vende datadeling til noget positivt og lade staten, virksomheder, ngo’er og startups bruge den – ansvarligt – som grundlag for bedre løsninger for samfundet og borgerne. Det skriver Hjalte Osborn Frandsen og Anders Hvid fra DareDisrupt.

Af Hjalte Osborn Frandsen og Anders Hvid
Partnere, DareDisrupt 

Privatliv er vigtigt. Men vores privatlivsbegreb har udviklet sig over tid – og det skal have lov til at udvikle sig fremad.

Vi kommer til at kæmpe en desperat og ultimativt ufrugtbar kamp, hvis vi vil holde fast i et stivnet privatlivsbegreb, der kendetegner den offentlige debat i dag.

Vi skal i stedet åbne for diskussionen af, hvorfor og hvordan privatliv er vigtigt. Vi skal turde have samtalen og ikke gøre det risikabelt at udfordre det bestående.

En gylden middelvej
Danmark er ikke Kina, og vi er ikke Silicon Valley.

Vores privatlivsdebat behøver derfor ikke handle om, hvordan vi beskytter vores data fra en diktatorisk, overvågende stat, eller hvordan vi bedst undgår, at vores data bruges imod os til at sælge os reklamer og bras.

Vi må bevise, at der er en tredje vej mellem Silicon Valley-giganternes "data-for-profit" og Kinas "data-for-control".

Vi har en unik mulighed for at tale om data og privatliv ud fra en positiv præmis: Hvordan deler vi vores data på en måde, der skaber mere velfærd og bedre liv?  

Data kan bruges til vores fordel
Både staten, virksomheder, ngo’er og startups kan skabe bedre løsninger, hvis de har adgang til flere data om os.

Det er ikke det samme som, at vi ikke skal tale om skyggesiderne – det handler om, at vi tager udgangspunkt i Danmarks stærkeste konkurrencefordel, vores tillid til hinanden og vores offentlige sektor. 

Datadeling er blevet et fyord – vi skal tage ordet tilbage som noget positivt og turde have visioner. Deling af data kan blive fundamentet for en ny bølge af værdi i fællesskab og samfund.

Tillid og deling har altid været kilder til innovation, og i en digital verden er vores fælles data et område, hvor vi alle sammen bliver rigere, hvis vi tør dele.

Dermed ikke sagt, at vi naivt skal opgive at have styr på vores data – men det betyder, at vi skal lade være med at sætte lighedstegn mellem at have styr på data og begrænse deling.  

Forrige artikel DataEthics: Ekspertgruppes værdikompas er god dataetik DataEthics: Ekspertgruppes værdikompas er god dataetik Næste artikel Dansk Erhverv og IT-Branchen: Fremtidens supermobilnet kræver politisk mod Dansk Erhverv og IT-Branchen: Fremtidens supermobilnet kræver politisk mod
 • Anmeld

  Henrik Biering · CEO, Peercraft ApS

  Udviklingen er allerede i gang

  **"Tillid og deling har altid været kilder til innovation, og i en digital verden er vores fælles data et område, hvor vi alle sammen bliver rigere, hvis vi tør dele."**

  Det er helt rigtigt og baggrunden for den efter 3 års forberedelser netop stiftede MyData Global Association ( https://mydata.org/ ), der fra starten i oktober har lokale afdelinger i godt 30 lande.

  I mange tilfælde er det slet ikke viljen eller modet, det skorter på, men at fri datadeling strider mod de herskende platforms forretningsmodeller, der begrænser datadeling til de, der vil betale mest for data - omkostninger som til syvende og sidst må betales af forbrugerne og som begrænser innovationen og konkurrencen fordi data kun tilflyder et begrænset antal aktører. Det var ud fra conceptet "data is the oil of the new economy".

  I modsætning til olie kan data imidlertid deles frit og ubegrænset. Derfor er der nu mange, der arbejder med hvordan vi kan dele vores data direkte og ubegrænset med alle de, som rent faktisk kan benytte dem til innovation eller optimal levering af ydelser.

  Men at skabe et nyt økosystem med mange indbyrdes konkurrerende aktører, der kan disrupte etablerede datasiloer som Google og Amazon m.fl., kræver internationalt samarbejde omkring dataudvekslingsprotokoller, ontologier og ny forretningsmodeller. Det er derfor ikke noget en enkelt virksomhed kan gøre, men noget, der kræver globalt samarbejde, som MyData Global nu vil gøre det i samarbejde med myndigheder, standardiseringsinstitutioner, forbrugerorganisationer, etablerede virksomheder og startups.

  Jeg er enig med forfatterne i at det bliver den europæiske "tredje vej", der bliver ledestjerne og samlingspunkt i udviklingen. Det ser vi allerede i arbejdet med MyData Global, hvor folk fra USA og Asien er mindst lige så velbevandrede i GDPR m.m. som europæerne.

  Meget af momentet bag opbygningen af MyData er kommet fra Finland og Frankrig, hvor man længe har været i gang med centrale markedsaktører. I Finland tæller de stiftende medlemmer af MyData Global f.eks. Digitaliseringsministeriet (=Transportministeriet), den nationale innovationsfond og den største finske konsulentvirksomhed Tieto. Men det vil da være dejligt, hvis vi i Danmark tør sætte næsen op efter førerpositionen i løbet af de næste par år.