Sag om resultatlønnede konsulenter bliver afgjort inden sommerferien

VURDERING: Er det i strid med loven, når en række kommuner hyrer resultatlønnede konsulentfirmaer til at finde besparelser blandt handicappede og psykisk syge borgere? Det forventer Ankestyrelsen at give svar på inden 1. juli.

1. juli.

Det er skæringsdatoen for, hvornår Ankestyrelsen forventer at komme med sin udtalelse i konsulentsagen. Det oplyser styrelsens presseafdeling til Altinget.

Senest den dato vil styrelsen præsentere sin vurdering af, om det er i strid med loven, når 31 kommuner benytter sig af private konsulentfirmaer til at finde besparelser på social- og handicapområdet.

Altingets afdækning af sagen har vist, at i alt 31 kommuner har benyttet sig af resultatlønnede konsulentfirmaer til at finde besparelser i mere end 1.300 udsatte borgeres sager.

Kritiseret aflønningsmetode under lup
Særligt aflønningsmetoden efter det såkaldte no cure no pay-princip har fra både aktører, eksperter og politikere været genstand for heftig kritik.

Betalingsmodellen, hvor konsulenterne ifølge kontrakterne typisk får mellem 10 og 15 procent af den samlede besparelse, de finder, er blandt andet af social- og indenrigsminister Astrid Krag blevet kaldt "grov" og "aggressiv". Og allerede tilbage i december vurderede professor i socialret ved Aalborg Universitet John Klausen, at der kunne rejses tvivl om, hvorvidt betalingsmodellen i kontrakterne var lovlig.

”Det er bekymrende og problematisk, at betalingen i de her aftaler er direkte koblet til en besparelse,” lød det dengang fra John Klausen.

Det er blandt andet brugen af no cure no pay-modellen, som en række af kommunerne har skullet redegøre for. Derudover har alle 31 kommuner i deres høringssvar til Ankestyrelsen blandt andet skullet forklare, hvilke opgaver konsulentfirmaerne er blevet bedt om at varetage, om konsulenterne er kommet for tæt på det sagsbehandlende arbejde, og hvor mange af de behandlede sager, der er endt med ændringer i borgernes bevilgede støtte.

Du kan læse Altingets gennemgang af sagen her. Nedenfor kan du på kortet se, hvilke kommuner der har benyttet sig af konsulentfirmaerne.

Forrige artikel Portræt af Per Okkels: Kynisk magtmenneske eller ministerens sikre styrmand? Portræt af Per Okkels: Kynisk magtmenneske eller ministerens sikre styrmand? Næste artikel Udsigt til historisk bredt forlig om udligning Udsigt til historisk bredt forlig om udligning