Dansk Byggeri bakker Claus Juhl-udvalg op: Afbureaukratisering er i alles favør

DEBAT: Tungt bureaukrati kvæler virksomheders engagement i erhvervsfremme. "I dag kan virksomhederne ikke finde rundt," skriver Torben Liborius fra Dansk Byggeri og opfordrer til at inddrage kommunerne mere.

Af Torben Liborius
Erhvervspolitisk direktør, Dansk Byggeri

Forenklingsudvalgets forslag "Fokuseret og fremtidssikret" får opbakning fra Dansk Byggeri.

Udspillet er godt, systemet forenkles, erhvervslivet sikres en bedre repræsentation, og en større del af rådgivningen skal leveres på markedsmæssige vilkår.

Når man følger denne debat, er det vigtigt at huske, som det står i udvalgets rapport på side 23, at "ambitionen er at ændre systemets organisering og dermed adressere den grundlæggende årsag til de nu­værende udfordringer i erhvervs­fremmesystemet".

Forenkling vil være den største gevinst, for i dag kan virksomhederne ikke finde rundt.

Langt fra virksomheders dagligdag
I Dansk Byggeri konstaterer vi med tilfredshed, at alle interessenter erkender, at det hidtidige system har været både for uoverskueligt for virksomhederne, for tungt bureaukratisk og for ukoordineret.

For meget af arbejdet har været for langt fra virksomhedernes dagligdag.

Det tunge bureaukrati har for eksempel udmøntet sig i dagsordener til bestyrelsesmøder i erhvervsfora med bilag på flere hundrede sider. Dét får virksomheds­repræsentanter til at ryste på hovedet og melde afbud til møderne.

Bedre balance mellem det statslige og lokale
I Dansk Byggeri mener vi, at udspillet grundlæggende har en passende balance mellem det statslige og det lokale niveau.

Det er værd at bemærke, at både regioner og kommuner jo fortsat vil have vigtige roller at spille i forhold til erhvervslivet som myndigheder og medspillere i det kommende erhvervsfremmesystem.

Men rollerne vil være anderledes. Det er formålet og skal ikke modarbejdes eller beklages, for ellers kommer der ikke den nødvendige forenkling.

Der er jo ikke lighedstegn mellem, at en kommune er god til at være erhvervsvenlig, og erhvervsfremmesystemet. Der er heldigvis flere strenge at spille på.

Kommuner skal have en mere direkte rolle
Som nævnt er udspillet godt, men udspillet kan i Dansk Byggeris øjne med fordel justeres i retning af, at kommunerne får en mere direkte rolle. Det gælder konkret i den basale erhvervsfremme, der kræver lokalt kendskab.

Og så bør der aktivt stimuleres til tværkommunale samarbejder a la de allerede etablerede business regions. Dette kan godt ske parallelt med de foreslåede erhvervshuse.

Forrige artikel Københavnske politikere: Anlægsloftet giver kø til fodboldklubben Københavnske politikere: Anlægsloftet giver kø til fodboldklubben Næste artikel Kommunaldirektør: Samskabelse må ikke blive en økonomisk strategi Kommunaldirektør: Samskabelse må ikke blive en økonomisk strategi
Podcast: Brostrøm vil have flere beføjelser og håber på en stor reform

Podcast: Brostrøm vil have flere beføjelser og håber på en stor reform

POLITISK STUEGANG: Hvis det står til Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, skal styrelsen bestemme mere over, hvordan kommunerne passer deres sundhedsopgaver med for eksempel at forebygge sygdom og dårligt helbred blandt børn og voksne. Det er en af flere interessante meldinger fra topembedsmanden i Altingets podcast, hvor han også bliver spurgt, hvorfor han ikke længere er med til regeringens pressemøder om corona.