Debat

Dansk Erhverv: Nej tak til ny kommunal struktur

Det kræver en mentalitetsændring at styrke det offentlig-private samarbejde. Regeringen skal ikke lade sig lokke af diskussionen om flere eller færre kommuner. Lav en grundig evaluering af strukturreformen, der også overlades til virksomheder og civilsamfund, skriver Morten Jung.

Vores appel til regeringen er klar: Lad jer ikke lokke af den sædvanlige diskussion om flere eller færre kommuner, skriver Morten Jung fra Dansk Erhverv.
Vores appel til regeringen er klar: Lad jer ikke lokke af den sædvanlige diskussion om flere eller færre kommuner, skriver Morten Jung fra Dansk Erhverv. Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix
Morten Jung
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Der er blot to måneder til det forestående kommunalvalg.

Det er det fjerde af slagsen, siden vælgerne første gang i 2009 skulle til stemmeurnerne i de nye kommuner, der opstod som følge af strukturreform.

Siden har strukturreformen været omdiskuteret, og den dukker jævnligt op i debatten. For det meste sker det som et kort, som politikerne kan spille, når de vil tale om, at den offentlige sektor enten fylder for lidt eller for meget i borgernes liv, eller om, at alt var bedre eller værre i gamle dage.

Resultatet er oftest, at der ikke kommer en reel debat om de konkrete fordele og ulemper, som strukturreformen har skabt. Derfor hilser vi fra Dansk Erhvervs side debatten velkommen.

Flere muskler til offentlig-private samarbejde

Strukturreformen er en forkætret størrelse.

Det skyldes ikke mindst, at intentionen om at effektivisere ved at reducere 271 kommuner til 98 blev kvalt i større, administrative udgifter og nye rådhus, der skød op som bureaukratiske templer. I min optik er billedet dog mere nuanceret end som så.

Temadebat

Giver det mening at evaluere kommunalreformen igen?
Regeringen har – med indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S) som afsender – bebudet en ny evaluering af kommunalreformen med fokus på borgernes nærhed til offentlige tilbud, det lokale demokrati og kvaliteten af den lokale velfærd. 

Kaare Dybvad har i den forbindelse selv luftet tanken om, at nogle kommuner måske ville fungere bedre, hvis de bliver delt op igen. Samtidig verserer store politiske diskussioner om kommunernes fremtidige rolle på ikke mindst social- og sundhedsområdet. 

Altinget giver i en temadebat ordet til borgmestre, fagfolk, folketingsmedlemmer og interessenter, som i debatindlæg vil give deres bud på, hvorvidt politikerne slog stregerne rigtigt, da de tegnede det nye kommunale danmarkskort fra 2007 og fordelte opgaver og økonomi på tværs af stat, regioner og kommuner. 

Er der blevet for få eller for mange kommuner, eller er deres nuværende størrelser lige tilpas? Har kommunerne ressourcerne til at løfte flere opgaver, eller bør der hellere flyttes opgaver fra kommuner til regioner, stat eller måske helt andre enheder? Og lever det lokale demokrati i bedste velgående, eller er det reelt en saga blot?

Om temadebatter:
I Altingets temadebatter deltager en række aktører, som skriver debatindlæg om aktuelle emner.

Alle indlæg er alene udtryk for skribenternes holdning, og indlæg i Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

For selvom kommunerne har skulle finde sig til rette, har vi siden strukturreformen oplevet, hvordan særligt nogle kommuner har fået flere muskler til at sætte skub på blandt andet det offentlig-private samarbejde og en aktiv erhvervspolitik.

Man tør have større ambitioner og åbent konkurrere om at få store virksomheder og arbejdspladser til kommunen gennem bedre rammevilkår.

Storkommuner er ikke erhvervsvirksomheder

Når man kigger på en af de største udfordringer for det offentlig-private samarbejde i kommunerne, er jeg ikke sikker på, at det direkte kan henledes til strukturreformen alene.

For hvor vi særligt i mindre kommuner har oplevet, at de har fået mere slagkraft til at gå åbent ind i konkurrencen, så kniber det med samme tendenser i flere af storkommunerne.

Nogle var store i forvejen. Eksempelvis Københavns Kommune, hvor de dårlige sager om elendig sagsbehandling står i kø inden nærmest hver eneste valg.

Andre kommuner har været sammenlægningskommuner, som er gået fra at være mellemstore til store, hvilket bestemt ikke kan ses på det offentlig-private samarbejde.

Tværtimod oplever vi en vis egenrådighed, hvor kommunens størrelse i sig selv bliver et argument for ikke at sende opgaver i udbud, men hvor man bedre kan lave eget rengøringskorps til at varetage rengøringen eller drive egen hjemmepleje i stedet for at lade private byde ind.

Tendensen kommer ofte til udtryk gennem flere hjemtagninger af opgaver. I november 2020 lavede vi i Dansk Erhverv en medlemsundersøgelse målrettet virksomheder, som sælger til det offentlige.

Her svarede en tredjedel, at de i løbet af de sidste tre år havde fået hjemtaget en eller flere opgaver af en kommune. Og det er selvom kommunen i 75 procent af tilfældene ikke havde undersøgt, om de var enten billigere eller bedre.

Der er brug for mentalitetsændring – ikke ny struktur

I vores optik skal der en mentalitetsændring til, hvis vi skal styrke det offentlig-private samarbejde i kommunerne.

Lav en grundig evaluering af strukturreformen, der ikke kun overlades til politikerne

Morten Jung, markedschef, Dansk Erhverv

Derfor hilser vi regeringens nye enhed for offentlig-privat samarbejde velkommen. Ved at fremhæve de gode eksempler kommunerne imellem bliver det nemmere at fremme offentlig-privat samarbejde på tværs af kommunerne.

Fra Dansk Erhvervs side har vi både gode eksempler på, hvordan et innovativt udbud har bidraget til den grønne omstilling på Frederiksberg, og hvordan det offentlige og private i fælles drift leverer pleje af høj kvalitet i Solrød Kommune.

Disse eksempler skal ikke være mageløse opdagelser i den enkelte kommune, men i stedet bredes ud til alles bedste. Med andre ord skal vi have alle kommuner med i konkurrencen om at levere Danmarks bedste offentlig-private samarbejde.

Fra Dansk Erhvervs side er vores appel til regeringen klar: Lad jer ikke lokke af den sædvanlige diskussion om flere eller færre kommuner, og lav en grundig evaluering af strukturreformen, der ikke kun overlades til politikerne, men også til kommunernes omverden i form af virksomheder og civilsamfund.

Fra Dansk Erhvervs side er vi selvfølgelig klar til at træde konstruktivt ind i debatten med dette indspark, som forhåbentlig bliver det første af mange.

Læs også

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion